Obrázok používateľa CEZ OKNO
UFO – Kdo vlastně jsou?

V souvislosti s dalšími případy týkajícími se UFO, se na základě vyhodnocených leteckých dat těchto neznámých létajících objektů badatelé pozastavili nad faktem, že podle záznamů nahlášených případů vznikla v počítači jakási mříž čar, která znázorňuje letové trasy UFO. Cestují tedy neznámí návštěvníci ve vzdušném prostoru naší planety po pravidelných letových drahách? Zaráží nás i další skutečnost.


Na četných vyobrazeních „Bohů“ po celém světě si všimneme ihned něčeho podivného: všichni mají stejnou tělesnou vadu. Přestože se často jedná o mimořádně vyspělé kultury, jejichž příslušníci jistě dovedli počítat do pěti, mají tito bohové někde jen čtyři nebo naopak šest prstů. Je vůbec možné, že návštěvníci z jiných světů mohou být navzájem tolik odlišní?

Bytostí, které se vynořují z dávných kreseb a pověstí je totiž celá rozmanitá plejáda. Pokud bychom si v nich chtěli udělat pořádek, přijdeme na to, že na Zemi se v různých časových obdobích objevují zprávy o kontaktech s neznámými vesmírnými návštěvníky a že tito návštěvníci vypadají ke všemu pokaždé jinak. První jsou od člověka skoro k nerozeznání. Vzhledem připomínají nejspíše dnešní obyvatele severských států, například Dány nebo Švédy. Mají nepřirozeně světlé až bílé vlasy a někdy až albínsky červené oči, z nichž se line zvláštní záře. Tento popis nám připomíná podobu nebešťanů, se kterými se setkal sám biblický prorok Henoch:

„Tu se mi zjevili dva velmi vysocí muži, jaké jsem nikdy na zemi neviděl. Jejich tvář byla jako zářící slunce, jejich oči planoucí svíce, z úst jim vycházel oheň. Jejich plášť byl bělostný, spodní roucho purpurové. Jejich křídla byla zářivější zlata, jejich ruce bělejší sněhu…“

Když pomineme ona křídla, která si mohl Henoch přimyslet, nelze si nevšimnout, že se podobné dítě narodilo i v jeho vlastní rodině, když žena Henochova vnuka Lámecha porodila podobné dítě:

„Jeho tělo bylo bílé jako sníh a červené jako růže, vlasy na jeho hlavě, dlouhé kadeře, byly bílé jako vlna. Když otevřel oči, rozzářil jimi celý dům… A jeho otce se před ním zmocnil strach. Zplodil jsem podivného syna, není jako člověk, nýbrž podobá se dětem nebeských andělů, je jiné povahy a je jiný než my… Zdá se mi, že nepochází ode mne, nýbrž od andělů.“

Jaké asi nebeské anděly měli Henoch a Lámech na mysli?

Další mají narudlou pokožku, kapkovitě uložené oči a na rukou již zmíněné čtyři prsty, někdy navíc ještě spojené blánou. Vypadají jaké obyvatelé vodního živlu.

Příslušníci třetího druhu jsou šedí, přezdívaní trefně „greys“ neboli česky „šedivci“. Ty popisují nejčastěji oběti únosů do UFO, proto máme o jejich téměř kompletní informace. Jsou velmi malého vzrůstu, dosahují výšky něco málo přes metr. Mají velkou lysou hlavu a obrovské černé oči bez bělma. Nemají oční víčka, ani obočí. Nedávají najevo žádné emoce.

Jejich štěrbinovitá ústa jsou zřejmě bezzubá a nemají žádné rty. Na hlavě také není žádný viditelný orgán podobný uším, jaký by mohl sloužit k přijímání zvukových vln. Nedýchají také stejným způsobem jako lidé, protože nebyl žádným ze svědků nikdy pozorován pohyb hrudi při výdechu a nádechu. Na končetinách nejsou viditelné ani žádné svaly. Jejich ruce naopak vypadají, přestože se ohýbají v podobných místech, jako u lidí, že nemají žádné klouby. Na rukou mají 3-5 prstů. Celkový dojem působí, jakoby se jednalo o roboty, či nějaké kybernetické organismy.

Takové tvory můžeme najít ke svému překvapení mezi znaky na stěnách egyptských chrámů. Vedle nich tady vidíme i vyobrazení objektů, připomínajících silně nám již nechvalně známé létající talíře. Egyptský faraon Thutmose III., který vládl v době v 1500 př. n. l., se údajně setkal spolu s celým doprovodem s návštěvníky z jiné planety. Pozoroval jejich přistání a dokonce prý s nimi hovořil! Na jedné s egyptských kreseb můžeme dokonce mezi Egypťany uvidět i jednu velice zvláštní bytost. Kapkovitý tvar jejích obrovských černých očí by mohl ukazovat na mimozemského tvora, nejspíše na zmíněného „šedivce“!

A konečně jsou takoví, kteří nejsou stvořeni s masa a kostí. Dovedou procházet zdmi a nesnášejí denní světlo. Pak jsou zde ještě bytosti, které popisují některé staré anály. Ze všech typů, vyskytujících v průběhu lidských dějin, jsou nejvíce podobní lidem. Vynikají značně vysokou postavou a jejich pleť je velmi světlá. V obličeji bývají pohlední, s dlouhým tenkým nosem a jemnými pravidelnými rysy.

Právě takoví cizinci se často vynořují z kronik a posvátných legend či pověstí domorodých kmenů. Zatímco zdejší primitivní domorodci tmavé pleti lovili zvěř luky a šípy, neznámí příchozí měli již moderní boty, přilby a brýle, jak vidíme na dochovaných soškách a různých vyobrazeních. Používali zázračné zbraně. U některých národů byli uctíváni jako velcí učitelé, protože některé své znalosti předávali svým hostitelům.

Neznámí dvojníci lidí vynikali často nejen obrovskou fyzickou sílu, ale byli prý schopni přenášet psychickou silou myšlenky a pohybovat pomocí této síly předměty o značné hmotnosti. Ovládali zbraně, které dokázaly ihned zabít člověka. Někdy je neváhali použít i proti lidem a dokonce je některým z nich i zapůjčili, aby s jejich pomocí mohli pobít své nepřátele.

V některých případech vlastnili i létající stroje netušených technických schopností, jako například bohové z indických eposů. Je tu však jedna pozoruhodná věc, a to, že se rovněž základní rysy jejich povahy příliš nelišily od běžného lidského chování. Tito bohové nebyli tedy tak neomylnými, natož právě tak ani vševědoucími a rozhodně již ne vždy laskavými božskými bytostmi. Naopak, byli zmítáni negativními city ryze lidského charakteru, jako je žárlivost, hněv a touha po pomstě úplně stejně, jako my, lidé.

V tomto případě by mohlo snad jít o příslušníky dávné vyspělé pozemské společnosti, jejíž vývoj byl zastaven nějakou katastrofou. O takových záhadných běloších, kteří přišli z nebes, se dochovaly legendy na všech světadílech. Kdo tedy jsou posádky UFO? Pocházejí tito nezvaní návštěvníci z minulosti, z naší budoucnosti nebo z jiných částí vesmíru? To zatím nevíme. Stále na tuto otázku existuje mnoho různých odpovědí, jen zatím netušíme, která je ta správná.

Geniální fyzik a matematik Albert Einstein, který se zabýval mimo jiné i kabalou a různými jinými okultními vědami, se těsně před svou smrtí k fenoménu UFO vyjádřil takto:

„Létající talíře jsou projevy lidí, kteří opustili Zemi před deseti tisíci lety, po dlouhém putování se vrací zpět k pramenům.“

Magdalena Zachardová

Zdroj: http://magdalenazachardova.pise.cz/


AUTORKINE KNIHY je možné zakúpiť i na tejto adrese.

Súvisiace:

Typológia mimozemských rás
http://www.cez-okno.net/typologia-mimozemskych-ras

Magdalena Zachardová
http://www.cez-okno.net/autor/magdalena-zachardova


október 11, 2015 23:51 popoludní

 

 

Top