Obrázok používateľa CEZ OKNO
UFO poplach v Brémách: Policie předkládá špatné výsledky vyšetřování

Tisková zpráva policie a státního zastupitelství k poplachu kvůli UFO na letišti v Brémách v lednu 2014 nabízí více otázek než odpovědí. Titulek v dnes uveřejněném společném tiskovém prohlášení policie a státního zastupitelství v Brémách k výsledkům vyšetřování neidentifikovaného létajícího objektu mluví za vše: skutečné výsledky policejního vyšetřování jsou více zaměřeny na to, co to být nemůže, než na to, co by to být mohlo.


Po analýze padesáti upozornění a různých rozhovorů se svědky policie hodnotí situaci takto:

„Někteří pozorovatelé pravděpodobně pozorovali i popsali policejní vrtulník, podle svědka ze západních Brém se jednalo o letadlo společnosti Air France, jež čekalo na povolení k přistání na letišti. To bylo také prokázáno i radarem Geo Dat.“

Ovšem podle informací badatele Dennise Kirsteina ze serveru www.ufoinformationen.de se policie odvolává na již dřívější hlášení očitých svědků, podle nichž se nejednalo o nic neobvyklého. Nuže dobrá, ale co se děje nyní kolem vyšetřování tohoto podivného objektu? Zde se náhle objevují ve výsledcích policejního vyšetřování nejasnosti. Podle spekulací policie i podle vyjádření odborníků by za neznámým objektem mohli stát provozovatelé modelového létání. Model letadla měl být bud řízen počítačem, anebo z nějaké louky. Toto je za určitých podmínek technicky proveditelné, ale bylo tomu tak?

Uhodli jste, policie je bezradná. Nakonec sama připustila, že její informace o osvětlení objektu, jeho letové výšce, velikosti a vzdálenosti, jsou těžko rozpoznatelné. Cílené vyšetřování bylo též neprůkazné. Jinými slovy chybí důkaz, že šlo o vrtulník. O co tedy šlo?

Nezoodpovězené otázky, kam se člověk podívá

Kromě jednoho nového detailu nepodává nová policejní tisková zpráva žádné vysvětlení. Jak dokazují naše rešerše, byl Řízením letového provozu letiště v Brémách zavolán na pomoc proti neidentifikovanému objektu policejní vrtulník – a to ve 20,51 hodin. Řízení letového provozu označilo létající objekt za neosvětlený. Proto bylo nutné přistoupit k přerušení přistávacího manévru letadla přilétajícího z Paříže. Toto pozorování se tudíž neslučuje s výkladem, podle něhož šlo o letadlo či vrtulník. Pokud by totiž šlo o vrtulník, musel by být osvětlen navigačními světly. Co to však tedy bylo, jestliže to policie nemohla vyhodnotit jako objekt bezpečný pro leteckou dopravu?

K těmto i jiným dalším otázkám k „UFO poplachu nad Brémami“ (http://www.cez-okno.net/clanok/na-letisti-v-bremach-zrusili-let-kvuli-uf..., pozn. red.) už policie v dohledné době nic uspokojivého neřekne. Tisková zpráva upadne v zapomnění stejně, jako ze zprávy vypuštěné údaje.

Je jen malá naděje, že tento zajímavý případ bude objasněn - ledaže letiště dovolí svým zainteresovaným pracovníkům vypovídat, aby sami za sebe řekli, co viděli. Otázkou zůstává rovněž to, kdo byl oním člověkem, který uprostřed noci jménem letiště Brémy podal hlášení na webové stránky www.ufo-datenbank.de.

Zde je kompletní znění zveřejněné tiskové zprávy:

Výsledky vyšetřování neidentifikovaného létajícího objektu (21. 1. 2014)

Společná tisková zpráva státního zastupitelství a policie v Brémách

Dne 6. ledna 2014 v 18,30 hodin si služba Řízení letového provozu všimla na obloze nad Brémami neidentifikovaného létajícího objektu. Také mnozí občané i policisté svědecky potvrdili existenci tohoto objektu. Vzhledem k této nahlášené události ohrožující letový provoz bylo zahájeno rozsáhlé pátrání. Bylo vyslechnuto více než 50 svědků a po vyhodnocení těchto svědectví vydalo Státní zastupitelství Brémy a Ústředí kriminální policie nyní toto prohlášení:

Nadále neznámý objekt, coby neidentifikovaný létající objekt by mohl být letecký model, tzv. Multicopter. Tak to vysvětlují někteří pozorovatelé i experti.

Jiní občané zase objekt popsali jako vrtulník.

Svědek ze Západních Brém uvedl ke svému pozorování, že má zato, že sledoval stroj Air France čekající na přistání. Toto svědectví koresponduje s vyhodnocením geografických dat.

Helikoptéra, případně letecký model, to dle dosavadního vyšetřování mohl rovněž být a mohl být řízen dálkově - buď od stolu či z louky.

Údaje o letové výšce, osvětlení a velikosti neznámého objektu nejsou příliš hodnověrné, vzhledem k tomu, že na noční obloze se dají jen těžko stanovit.

Cílená vyšetřování proti podezřelým osobám z popsané situace nevedou k žádným konkrétním výsledkům.

Státní zástupce a policie důsledně varují před nelegálním používáním jakýchkoliv podobných leteckých strojů. Takové lety musí být předem povoleny a vyžadují povolení od Správy letů.

Jak konkrétní příklad ukazuje, došlo k narušení letového provozu v Brémách. Přistávací manévr letadla musel být přerušen a další případný let by musel být odkloněn. Existovalo tedy konkrétní nebezpečí, ohrožující lidské životy.

(konec tiskové zprávy)

Robert Fleischer, Exopolitik.de

Preklad: P. Peloušek, I. Jelínková

Zdroj: EXOPOLITIKA.cz


Súvisiace:

Na letišti v Brémách zrušili let kvůli UFO. Policie neví, co se na obloze objevilo
http://www.cez-okno.net/clanok/na-letisti-v-bremach-zrusili-let-kvuli-uf...


február 15, 2014 14:07 popoludní

 

 

Top