Obrázok používateľa CEZ OKNO
Návštevníci z kozmu alebo optický klam? I.

Keď nechceme vopred vylúčiť, že zvláštne formácie skál na Marse boli vytvorené umelo, potom nevyhnutne dospejeme k otázke, aká inteligentná civilizácia ich mohla vytvoriť, a tým ku všeobecnejšej otázke o možnosti existencie inteligentného života na miestach vzdialených od Zeme. Vzhľadom na obrovské množstvo galaxií v kozme štatistická pravdepodobnosť tvrdí, že je veľa nebeských telies, ktoré majú aspoň predpoklady na vznik života. Procesy, z ktorých vzniká život, sú však také zložité, že nie všade tam, kde by bol život možný, sa aj vytvorí - naopak: matematická pravdepodobnosť je taká nepatrná, že náš pozemský život pripomína zázrak.

Ale napriek všetkej pravdepodobnosti sa na Zemi vyvinul inteligentný život. Bolo by možné, že akési „usmerňované tvorenie", ktoré nie je určované náhodou, vytvorilo inteligentný život aj inde v kozme? Bolo by možné, že po heliocentrickom obraze sveta budeme čoskoro musieť vyhodiť na smetisko dejín aj homocentrický? Pre zarytých skeptikov nie sú pozorovania UFO nijakým problémom. Podľa ich názoru môže ísť vo všetkých prípadoch len o zámenu za helikoptéry, meteorologické balóny, meteority, rakety, satelity, planéty a optické klamy, ak nie priamo o klamstvá, ktoré sa zrodili z túžby presadiť sa. Nekritickí prívrženci UFO sú naproti tomu presvedčení, že akési „kozmické bratstvo" vysiela na Zem svojich poslov, aby „vyvoleným" odovzdali dôležité správy. Potom je ešte niekoľko málo takých, ktorí pristupujú k tomuto javu vecne a nezaujato.

Napriek tomu ich niektorí samozvaní pápeži bojujúci proti poverám hádžu ako „nositeľov iracionálneho pokútneho tovaru, ktorí o mimozemskom živote rozširujú intelektuálny odpad", do jedného vreca s neserióznymi špekulantmi a fanatikmi UFO.

Odborníci definujú UFO ako neznáme lietajúce teleso alebo svetlo na oblohe či na zemskom povrchu, ktorého vzhľad, letová dráha, všeobecná dynamika a luminiscenčné vlastnosti sa nedajú vysvetliť konvenčným spôsobom.

Medzičasom zosnulý astrofyzik J. Alien Hynek, dlhoročný poradca amerického letectva v oblasti UFO, vytvoril klasifikačný systém pre pozorovania UFO, podľa ktorého ich možno rozdeliť do nasledovných skupín:

1. NL Nocturnal Light (nočné svetelné úkazy) - Najjednoduchšie vysvetliteľné procesy na nočnej oblohe bývajú najčastejšie vysvetľované ako UFO. Skúsený bádateľ UFO naproti tomu na prvý pohľad často rozozná, že pri objektoch pozorovaných väčšinou z veľkej diaľky ide skôr o satelity, meteority, pristávacie svetlá lietadiel, planéty, balóny a podobne.

2. DD Daylight Discs (disky v dennom svetle) - Tvar cez deň pozorovaných UFO býva opisovaný prevažne ako oválny alebo diskovitý. Tieto objekty sa zaraďujú do kategórie DD. Tiež bývajú pozorované z veľkej diaľky. Prirodzene, do tejto triedy môžu patriť aj fenomény NL objavujúce sa cez deň, ale nedá sa to povedať s istotou. Na väčšine snímok UFO sú vyobrazené objekty typu DD.

3. RV Radar/Visual (radarom/vizuálne) - Neznáme lietajúce objekty, ktoré boli lokalizované iba radarom, by nemalí byť zatrieďované medzi fenomény UFO, pretože radarové echa môžu byť vyvolané množstvom prirodzených príčin. Zaujímavé sú naproti tomu radarové signály, ktoré sa potvrdia zmyslovým vnímaním - alebo naopak. K prirodzeným príčinám, ktoré môžu vyvolať radarové echa, patria okrem iného technické chyby, zriedkavo sa vyskytujúce meteorologické vplyvy alebo aj kŕdle vtákov.

4. CE-1 Close Encounter of tne First Kind (blízke stretnutie prvého druhu) - Do tejto kategórie patria všetky zblízka pozorované objekty, ktoré nevyvolávajú vzájomné pôsobenie s okolím. Pod pozorovaním zblízka sa rozumie vzdialenosť do 150 metrov. Hranica tejto vzdialenosti sa môže, samozrejme, v jednotlivých prípadoch meniť. Pozorovateľ by mal byť v každom prípade schopný rozlíšiť na objekte podstatné podrobnosti. Z tohto dôvodu sa prípady CE-1 nevysvetľujú ľahko.

5. CE-2 Close Encounter of tne Second Kind (blízke stretnutie druhého druhu) Tu prichádza k fyzickým a psychickým vzájomným vplyvom s okolím, napríklad u ľudí vo forme ochromenia, nevoľnosti, popálenín, horúčky a depresií. Okrem toho môžu byť zistené stopy po pristátí a stopy po spáleniskách, ako aj výpadky elektriny. Pozorovania typu CE-2 patria k najzaujímavejším, pretože zistené následky sa dajú vedecky skúmať.

6. CE-3 Close Encounter of the Third Kind (blízke stretnutie tretieho druhu) V týchto prípadoch nejde len o pozorovanie neznámeho lietajúceho objektu zblízka, ale aj o stretnutie s jeho pasažiermi - UFO-nautmi. Tu treba prísne rozlišovať hlásenia, keď sú postavy pozorované z neveľkej vzdialenosti vo vnútri alebo v blízkosti UFO, od zvláštne pôsobiacich príhod, do ktorých boli priamo zapletené kontaktované osoby - buď prostredníctvom rozhovorov, únosov alebo kozmických letov s mimozemšťanmi.

Neznáme lietajúce objekty nie sú výzvou len pre astronómov, fyzikov a inžinierov, ale aj pre etológov. Reakciu na pozorovanie UFO podľa názoru psychológov rozhodujúco určuje psychická konštitúcia pozorovateľa. Naproti tomu sociológ vidí reakciu na pozorovanie UFO zakotvenú v spoločenskom a kultúrnom pozadí pozorujúceho. Antropológovi vyplývajú zasa paralely s mýtmi a vžitými vieroukami.

Headquarters Airíorce Logistics Command
International Logistic Center
Afričan Division
Wright Patterson AFD 45433-B001
UFO nad púšťou Kalahari
Hany Harris (advokát)
44 Reading DR
Sa/e, Greater Manchester
M335DL

1. Odpoveď na Váš list z 9. októbra 1989 a fax v tejto súvislosti z toho istého dňa. Žiaľ, nemôžeme váš list odovzdať pánu R. Thomasovi, nakoľko chýba jeho úplná adresa. Na leteckej základni Wright Patterson pracuje asi 30.000 zamestnancov a desať z nich sa volá R. Thomas. Bez presnejších údajov oddelenia alebo organizácie nie je možné zabezpečiť presné doručenie pošty.

2. Tak či tak sa vojenská doručovacia služba ujala záležitosti a Váš list odovzdala Africkému oddeleniu. Ako členovia tejto jednotky sme hrdí na to, že sme v úzkom kontakte s pulzovaním čierneho kontinentu. Sme presne informovaní o prípade, ktorý sa odohral 7. mája minulého roku nad púšťou Kalahari. Ako veľmi pravdepodobne viete, aj my sme povinní dodržiavať status utajovania amerických ozbrojených síl.

3. Naše kontaktné osoby však napriek tomu upozorňujú na to, že otázny objekt nebol zostrelený juhoafrickým vojskom, ale sa zrútil na základe technickej poruchy. Na mieste zrútenia sa nenašli žiadne formy života. Momentálne umiestnenie lietajúceho objektu v súčasnosti ešte nie je určené.

4. Ľutujem, že táto správa pravdepodobne nesplní Vaše očakávania. Nanešťastie očakávania amerických leteckých ozbrojených síl nikdy nie sú také vysoké. Ďakujeme Vám za Váš záujem. Obráťte sa, prosím, na nás, keby ste mali v budúcnosti ďalšie otázky.

Neklesajte na mysli!
Ted B. Wendeln

Tento list tvorí súčasť rozsiahlych rešeršov o udalosti, ktorá sa odohrala 7. mája 1989 nad púšťou Kalahari. V tajnej dokumentácii juhoafrického letectva sa píše o zrútení diskovitého mimozemského lietajúceho objektu, ktorý bol napokon prevezený na americkú leteckú základňu Wright Patterson. Dvaja zo štyroch členov mimozemskej posádky údajne prežili zrútenie a sú tam zadržiavaní. Tieto 1,30 až 1,40 metra vysoké humanoidné bytosti by mali pochádzať z planéty asi 40 svetelných rokov vzdialenej dvojhviezdnej sústavy Zeta Reticuli.

- pokračovanie -

Johannes von Buttlar

Zdroj: Tajomstvá.org
Buttlarová správa sa pokúša nezaujato skúmať najnovšie vedecké a technologické poznatky, ale aj nevyjasnené fenomény takzvaných hraničných vied a zaoberať sa bez výhrad najrozličnejšími aspektmi bytia. Preto popri najnovšom vývoji astrofyzikálnych poznatkov, výsledkoch vedeckého skúmania v súvislosti s predlžovaním ľudského života, počítačovej technológii v spojitosti s umelou inteligenciu sa neostýcham venovať aj otázke života po smrti alebo možným mimozemským civilizáciám, vrátane znepokojujúceho fenoménu UFO.


Knihu môžete objednať na tejto adrese


január 11, 2010 00:46 dopoludnia

 

 

Top