Obrázok používateľa CEZ OKNO
Rendleshamský incident

Koncem prosince roku 1980 došlo v britské ufologii k významné události, která byla popsána, jako setkání třetího druhu | Tento takzvaný "Rendleshamský incident" je považován za nejvýznamnější proto, že se podařilo získat fyzické stopy, které zanechalo UFO. V roce 1980 jednotky RAF na základně ve Woodbridge a Bentwastersu v Suffolku, byly vystřídány americkými letkami, které formovaly obranu NATO v Evropě. V noci 27. prosince vzlétla hlídka, která měla prověřit východní část vzdušného sektoru v oblasti Woodbridge. Během tohoto letu bylo zpozorováno světlo, které se pohybovalo dole mezi stromy v blízkém Rendleshamském lese. První doměnkou bylo, že se snad nějaký letoun ocitl v nesnázích. Té noci však již žádná jiná letadla nelétala. Woodbridská kontrolní věž i obranná radarová stanice RAF přessto zaznamenaly objekt prolétavajíce ze severu. Byly okamžitě přivolány další tři osoby a začalo pečlivé vyšetřování.

První na řadu přišel tmavý porost v okolí, když pak došli na velkou louku, uviděli zářící objekt trojúhelníkového tvaru, který stál na třech zpevněných trojnožkách. Zdálo se, že povrch objektu je kovový. Na vrcholu měl velké červené světlo a po celém spodním obvodu svítil intenzivním modrým světlem. Podplukovník Charles Halt pak popsal oficiální sdělení takto:

"V místě kde objekt přistál, zůstaly na terénu stopy o průměru 2,1 metru a hloubce 0,46 metru. Následující noc (29.prosince 1980) byla oblast změřena na přítomnost radiace. U tří vytlačených prohlubní, které zbyly po vzpěrách a v blízkosti stromu naproti těmto prohlubním, mělo záření beta a gama hodnotu 0,1 milirentgenu."

Záhadný objekt se však vrátil do Rendleshamova lesa i příští noc. Byl spatřen jak podplukovníkem Haltem, tak i jeho kolegy, což tvořilo finální tečku oficiálního záznamu státu.

"Červené světlo bylo vidět skrze stromy. Pohybovalo se a pulsovalo. V jedné chvíli se od něj oddělila zářící část, která se rozdělila na dalších pět samostatných objektů, která pak zmizela. Následně byly spatřeny na obloze. Dva objekty letěly na sever a , tedy v době kdy zkoumal a prověřovaljeden na jih, všechny přibližně 10 stupňů nad horizontem. Objekty se pohybovaly rychle v ostrém úhlu, přičemž zářily červeným, modrým a zeleným světlem. Objekty, které letěly na sever, bylo možné pozorovat silnými dalekohledy osm až dvanáct minut. Ty se pak točily v kolech. Objekt na jihu byl viditelný další dvě, nebo tři hodiny a čas od času blesknul jasným světlem."

V zápisu také stojí výpověď letce Lawrence Warena, který byl svědkem tohoto jevu, ten údajně prý pozoroval záhadné bytosti uvnitř tohoto objektu. Jak se přibližoval k UFO, zdálo se mu, jakoby se čas nějak divně zpomalil. Malý objekt se přimknul k větší části lodě těsně předtím, než se rozdělila na tři části. Waren popsal, že uvnitř těchto objektů viděl postavy s velkýma očima. Velitel základny plukovník Gordon Williams tvrdil, že mu Waren po návratu řekl, že viděl světlo a postavy, které se s ním snažily komunikovat pomocí rukou. Pak se náhle ozval nějaký ostrý svist a bytosti zvedly své paže, možná že kvůli odpovědi a možná k vůli obraně. Pak jim přes jejich oči spadla nějaká ochranná blána, která následně zjasněla.

Na letišti působili perfektně vycvičení vojáci, obsluha byla vybavena videokamerami a dalším nahrávacím zařízením. Waren v rozhovoru s britským ufologem Timothy Goodem potvrdil, že hlídku hledalo v okolí asi 80 lidí. Když je nalezli, byl Waren i ostatní, hluboce otřeseni tím co viděli. Oční sítnice pilota byla poškozena zřejmě silným intenzivním světlem a z šoku mu zešedivěly vlasy. Waren, Goodovi řekl, že po podání hlášení o tomto setkání byl jemu a dalším, promítnut film o UFO z druhé světové války v Koreji a ve Vietnamu s tím, že se jedná o vysoce tajnou záležitost. Rendlehamský incident je důležitý nejen z tohoto důvodu, že se podařilo zajistit a změřit fyzické důkazy o přítomnosti UFO, ale také tím, že je jasným důkazem toho, jak autority tyto informace utajují.

Hlášení podplukovníka Halta, které popisovalo aktivity UFO a zanechané radioaktivní stopy, bylo zasláno na ministerstvo obrany, které přišlo do rukou Donalda Morelanda, velitele sousední jednotky v Benwatersu. Ten se v únoru 1981, tedy v době kdy zkoumal a prověřoval zprávu o tomto incidentu, setkal s Brendou Butlerovou a Dotem Streetem, kteří se o tento případ zajímali, sdělil, že o incidentu nic neví. Tvrdil to až do té doby, kdy bylo hlášení podplukovníka Halta zveřejněno v USA na základě amerického práva na informace.

Je ironií, že britští vyšetřovatelé museli čekat až do zveřejnění tohoto dokumentu v USA, než britské ministerstvo obrany vůbec připustilo, že má toto hlášení ve svých spisech. Jestli-že je toto vše pravdou, tak zde byla těžce zandbána obrana britského území a pokud ministerstvo obrany skutečně vyšetřovalo proniknutí neidentifikovatelného objektu, proč to oficiálně stále utajuje?

Fernando

Stránka zaoberajúca sa týmto prípadom: http://rendlesham-incident.co.uk/

Zdroj: tajomstva.org

Prevzaté z: branyvnimani.cz

február 19, 2011 15:50 popoludní

 

 

Top