Obrázok používateľa CEZ OKNO
UFOLOGIE – odhalení některých mýtů

Velmi často se v ufologii rozšiřují a šíří určitá tvrzení kolem dokola tak často, až jsou přijata za pravdu. To platí ve všech oblastech. Některé z těchto ufologických stereotypů vypouštějí přesvědčení zastánci, jiné zatvrzelí pochybovači a jindy agnostici (skeptici). Přijímat klišé za pravdu, aniž bychom vznášeli námitky, je špatné ve smyslu kritického myšlení, takže v tomto sloupku, v žádném konkrétním pořadí, prozkoumám a rozeberu většinu z nejpopulárnějších falešných tvrzení, která slyšíte o UFO a ufolozích.

“Proč by UFO potřebovalo světla?”

S vědoucím úšklebkem na tváři, často s touto větou, vyrukují lidé, jejichž názor je, že pokud UFO jsou mimozemské lodi, nepotřebovala by přece svítit. Avšak, i když přijmeme, že UFO jsou mimozemské lodě, nemáme ponětí, jaká může být jejich agenda, takže nemůžeme činit žádné smysluplné předpoklady o tom, zda UFO vydává světlo anebo nikoli. Může to být z důvodů, kterým bychom nerozuměli (protikolizní světla, vedlejší produkt pohonného zdroje atd.) nebo to může být z nějakých důvodů, kterým bychom nikdy nepřišli na kloub. Domněnky o tom, co by UFO a mimozemšťané udělali nebo neudělali, jsou nevyhnutelně zakořeněné v antropocertismu (sebestředný způsob myšlení, názor či postoj, podle něhož je člověk středem všeho, ...) a měli bychom se mu téměř vždy vyhnout. Jak jednou řekl anglický královský astronom, sir Martin Rees, když uvažoval o mimozemšťanech:„Stejně jako šimpanz nemůže pochopit kvantovou teorii, může to být tak, že existují aspekty reality, které jsou za hranicí chápání naší mozkové kapacity…problém je, že hledáme něco, co vypadá velmi podobné nám, za předpokladu, že přinejmenším oni mají něco jako stejnou matematiku a technologii.“

“UFO by nemohlo projít celou cestu až k Zemi a pak havarovat v Roswellu”

Tento předpoklad hovoří o tom, že s dostatečným technologickým pokrokem přichází jakýsi druh magického bodu, při kterém se nehody nikdy nestávají; součástky neselhávají, operátoři nikdy nedělají chyby; atd. Máme jen jeden model, na který nahlížíme (ten náš) a vše, co naše vlastní lidská zkušenost naznačuje, - avšak čím vyspělejší se naše technologie stane, stejně nikdy nebudeme schopni postavit například letoun, který by nikdy nespadnul.

“Mimozemšťané by nepodstoupili takovou cestu na Zem a pak (zaváděli anální sondu nějakému buranovi nebo dělali divné vzorce v pšeničném poli či způsobovali jakákoli další množství ufologických klišé)“

Znovu, jsme-li navštěvováni inteligentními mimozemšťany, nemáme ani ponětí, jaká je jejich agenda. Tudíž, nemáme ani páru o tom, co by dělali nebo nedělali. Přidejte k tomu ještě to, že můžeme chybně vykládat daný zážitek. Jak jednou poznamenal John Mack, bývalý profesor psychiatrie na harvardské Medical School: „mnoho zpráv unesených se zdá být lékařskými procedurami, ale i když jsou zprávy unesených pravdivé a přesně vybavené, vše, co můžeme skutečně říci s jakýmkoli stupněm důvěry je, že popisované věci zní podobně jako lékařské procedury.“ Skutečností, jak Mack poznamenává, může být, že to, co se děje, je něčím zcela jiným.

“Astronomové UFO nevidí“

Ano, nevidí. Google je tvůj přítel. Ohledně souvisejícího tématu: být amatérským astronomem nečiní někoho expertem na UFO; o nic víc vědět trochu o UFO nekvalifikuje někoho začít přednášet astronomům o výrobě oxidu titaničitého ve hvězdách typu K. Mějte to na paměti, až příště uslyšíte amatérského astronoma snažícího se vás přesvědčit, že je expertem na UFO. Je to logický klam známý jako „odvolávání se na nemístnou autoritu“. Prostě proto, že někdo zná něco o x, neznamená, že je expertem na y, i když ohledně x a y by se mohlo – na první pohled – zdát, že mají něco společného. Protože někdo může ukázat na pozici Venuše na noční obloze, neznamená, že může určit zda-li nějaký svědek si UFO spletl s Venuší či nikoli.

“Bylo by arogantní předpokládat, že my jsme jediným životem ve vesmíru“

Kdybych měl dolar pokaždé, když uslyším tento argument pro mimozemský život a pro UFO, měl bych mnoho dolarů. Je to pěkný úryvek z projevu, a tato citace (a mnoho variant na toto téma) je vlastně parafrází výroku raketového vědce, Wernhera von Brauna, a jeho postřehu, že: “Byla by to ta nevětší opovážlivost myslet si, že jsme jedinou živou věcí v tak rozlehlém prostoru.“ Nicméně, ačkoli je to pěkný úryvek z projevu, existuje pravděpodobně silnější argument, který jde nad rámec pouhých čísel. Mělo by být pravděpodobně lepší říci: “Vzhledem k tomu, že se zákony fyziky a chemie zdají být v pozorovatelném vesmíru neměnné, stejný proces, který dal vznik životu na Zemi, by se měl vyskytovat na nespočtu jiných planet, což znamená, že pokud si člověk myslí, že život na Zemi je nějakým kosmickým zázrakem, vesmír by měl takovým životem překypovat.“

“Lidé v ufologických kruzích tam jsou pouze pro peníze“

Pár možná, ale většina ne a pokud ano, jsou tam, aby tvrdě procitli. Když uvidíte někoho na konferenci UFO v prodejní místnosti, jak prodává své vlastní knihy a DVD z krabice od bot, šance, že by na tom zbohatl, je minimální. Většina knih o UFO je samovydavatelská anebo vydaná na přání firem nebo v malých speciálních tiskárnách. A pokud jde o hrstku knih s maintreamovějšími vydavatelskými domy, dny se šesticifernými zálohami za knihy o UFO jsou dávno pryč. Ale pokud ufologové vydělají nějaké peníze za své knihy a DVD, tak co je na tom špatného? Dělali výzkum a vyrobili materiál. Cožpak mít nějaký profit nějak znehodnocuje jejich práci? Něco jako: “Omlouvám se vám profesore Hawkingu, ale nemohu brát žádný z vašich vědeckých úspěchů vážně, protože jste o své práci napsal knihy.“ Vidíte, jak bláznivě tohle zní?

„V ufologii nejsou žádné peníze“

Tohle zní jako opak toho, co zaznělo v předešlém bodě a rovná se to falešnosti. Ovšemže jsou v ufologii peníze. Je to ovšem tak, že z větší části nejsou vydělány ufology! Existuje však mnoho TV sítí, filmových společností, reklamních agentur, PR firem a knižních vydavatelů, kteří na tomto tématu utrží peníze. Zkuste se zamyslet nad tím, kolik vydělal na UFO Steven Spielberg. Stručně řečeno, vždy zpochybňujte klišé, která se vyskytují v ufologii tak často - a mějte na paměti, že jen proto, že jste něco zaslechli, nemusí to být ještě nutně pravdou.

Nick Pope

http://ufodigest.com/article/ufology-0101

Preklad: Karel Rašín

http://www.exopolitika.cz/


Súvisiace:

Odhalenie
http://www.cez-okno.net/rubrika/odhalenie


február 01, 2015 23:42 popoludní

 

 

Top