Obrázok používateľa CEZ OKNO
Návštevníci z kozmu alebo optický klam? III.

Austrálsky reportér Quentín Fogarty, spolupracovník televízneho vysielača Channel 0-10 Network, práve trávil vianočnú dovolenku na Novom Zélande, keď ho celkom nečakane 26. 12. 1978 zastihol pracovný telefonát. Spravodajskí redaktori Channel 0-10 sa dozvedeli, že 21. decembra nad Cookovou cestou medzi severným a južným ostrovom Nového Zélandu prenasledovalo UFO nákladné lietadlo. Neznámy lietajúci objekt zároveň lokalizovali radarom aj dispečeri wellingtonského letiska. Fogarty dostal príkaz prerušiť dovolenku, ihneď zostaviť skúsený tím filmárov a dodať reportáž o udalosti. Reportérovi sa pre plánovanú úlohu podarilo získať manželov Dávida a Ngaire Crockettovcov, dobrých odborníkov s filmárskymi skúsenosťami. Fogarty si predsavzal zostaviť reportáž takrečeno „na mieste činu" totiž počas pravidelného nákladného letu ponad Cookovu cestu.

PRIATEĽ ČI NEPRIATEĽ?

Ak sú teda UFO kozmické lode rozličných mimozemských inteligencií, vzniká otázka, či majú rovnaké úmysly, alebo či sledujú odlišné ciele.

Keby existovalo čosi ako galaktická federácia, istotne by pozorovala planéty, na ktorých sú predpoklady pre vznik života, celkom osobitne však také planéty, kde už inteligentné bytosti existujú. Tam by vysielala vždy znova a znova kozmické lode s posádkou alebo bez nej, aby pozorovala technologický vývoj. Keďže je vývoj rasy z primitívneho štádia k civilizácii kozmických letov v kozmickom časovom meradle krátky, mala by oprávnený záujem sledovať ľudstvo.

Vysvetľovanie UFO ako mimozemských lietajúcich strojov odmietajú mnohí s odôvodnením, že ich posádky by museli mať záujem o nadviazanie kontaktov na najvyššej úrovni. Tí, čo sa prihovárajú za mimozemšťanskú hypotézu, naproti tomu uvádzajú rôzne príčiny, prečo sa takýmto kontaktom vyhýbajú.

Dôležité hľadisko objasníme v nasledovnom. Pre návštevu mimozemských inteligencií sú tri možné dôvody:

1. vedecká zvedavosť

2. nadviazanie priateľského kontaktu

3. nadviazanie nepriateľského kontaktu.

V každom z týchto troch prípadov by sa návštevníci museli najprv postarať o dôkladný vedecký výskum. Prvý prípad by neviedol k ďalším priamym dôsledkom. V druhom a treťom prípade by museli predchádzať nevyhnutné opatrenia na vlastnú ochranu, ktoré mohli byť stanovené vopred, ale istotne by záviseli od výsledkov výskumu.

Pod výskumom sa chápe prebádanie určitého systému, prípadne plánovité skúmanie určitého územia. Ide teda o vedeckú metódu.

Podľa tohto princípu musia byť urobené nielen bezpečnostné opatrenia, ale aj pozorovacie prístroje a výskumné metódy je potrebné pripraviť tak, aby sa zabránilo každému ovplyvneniu pozorovaného systému. V opačnom prípade by mohli byť výsledky chybné a systém posúdený nesprávne. Tento spôsob postupovania je nevyhnutné zohľadniť najmä pri skúmaní sociologických systémov. Antropológ napríklad veľmi dobre vie, že sa musí skryť, aby mohol pozorovať tajné rituály neprebádaného domorodého kmeňa, pretože inak by mu najpravdepodobnejšie predviedli bezvýznamné predstierané rituály. Vo všeobecnosti teda možno povedať:

1. Pozorovanie bez obmedzenia pozorovaného systému nie je možné.

2. Z toho vyplývajúce obmedzenie deformuje výsledky súčasných aj budúcich pozorovaní.

3. Preto sa bude pozorovateľ vždy usilovať znížiť obmedzenie pozorovaného systému na minimum.

Z uvedených príčin vedecky vyspelé mimozemské inteligencie s najväčšou pravdepodobnosťou nenadviažu oficiálny kontakt na najvyššej úrovni, aby sa v neposlednom rade sami nepriviedli do nebezpečenstva.

Čím väčší je rozdiel medzi mimozemšťanmi a nami, o to opatrnejšie budú postupovať. Aj my ľudia sa správame mimoriadne opatrne, keď sme konfrontovaní s niečím neznámym.

Pravdepodobne sa budú mimozemskí návštevníci vedome obmedzovať predovšetkým na jednotlivcov, aby mohli svoje prieskumy lepšie maskovať. Nikdy si nemôžu byť celkom istí - napriek skeptickému stanovisku našich vedeckých ustanovizní vzhľadom k UFO - či by dokonca aj len údajné nadviazanie kontaktu nevyvolalo z našej strany agresívne reakcie. Z tohto dôvodu by posádky UFO museli s najväčšou pravdepodobnosťou urobiť bezpečnostné opatrenia, aby svedkom zabránili vydať o stretnutí informácie ktoré by ich samotných mohli priviesť do nebezpečenstva. Dalo by sa to dosiahnuť spôsobením amnézie u očitých svedkov alebo vsugerovaním dezinformácií. Keďže prípady straty pamäti a psychických porúch sa u svedkov takzvaných stretnutí tretieho druhu - s UFO-nautmi - skutočne množia, treba tento výklad brať väčšmi do úvahy.

Už na začiatku šesťdesiatych rokov bolo v jednej tajnej správe NASA zaznamenané že Zem je pravdepodobne navštevovaná mimozemšťanmi.

Ak inteligencia týchto tvorov ďaleko presahuje našu, dávali by prednosť tomu aby s nami prichádzali do kontaktu čo najmenej alebo vôbec nie," stojí v tejto správe. „Za tohto predpokladu nemáme nijaký dôvod domnievať sa že by sme sa od nich mohli veľa naučiť, najmä ak sa svojím telesným a psychickým založením zásadne od nás odlišujú."

Ak by súhlasilo že sme už stáročia alebo dokonca tisícročia pozorovaní návštevníkmi z cudzích svetov, mali by sme urýchlene nájsť odpovede na určité otázky:

Prečo robia tak málo pre to, aby nás presvedčili o svojom jestvovaní? Ak títo návštevníci skúmajú pozemské pomery, a to uz cele stáročia, prečo s pozorovaniami ešte neprestali? Prečo vôbec prichádzajú a oficiálne sa nám vyhýbajú, napriek tomu, že na ceste vesmírom prekonali nepredstaviteľne veľkú vzdialenosť?

Johannes von Buttlar

Zdroj: Tajomstvá.org
Buttlarová správa sa pokúša nezaujato skúmať najnovšie vedecké a technologické poznatky, ale aj nevyjasnené fenomény takzvaných hraničných vied a zaoberať sa bez výhrad najrozličnejšími aspektmi bytia. Preto popri najnovšom vývoji astrofyzikálnych poznatkov, výsledkoch vedeckého skúmania v súvislosti s predlžovaním ľudského života, počítačovej technológii v spojitosti s umelou inteligenciu sa neostýcham venovať aj otázke života po smrti alebo možným mimozemským civilizáciám, vrátane znepokojujúceho fenoménu UFO.


Knihu môžete objednať na tejto adrese


január 14, 2010 18:59 popoludní

 

 

Top