Obrázok používateľa CEZ OKNO
Mediální "Psycho"

Komentář čtenáře:
Dobrý den,
Jednou jsem si koupil Psychowalkman a mám s ním docela podivné zkušenosti..., ale popořádku...
1. Když jsem si jej kupoval, chtěla po mě prodavačka RČ a trvalé bydliště...??? Nechápu proč, ale to mi došlo až později...
2. Pustil jsem si program, který mě uvedl do hladiny "alfa" a pak "theta"...do cela zajímavý přístroj, který měl uklidňující účinek
3.Jednou v noci jsem si pustil jsem si program na spaní a při cca 4Hz jsem se vzbudil strachem,protože mi někdo mluvil "do mozku" a ještě něco víc ..., ale to si nechám pro sebe
4. Tak mě napadlo, jestli tyto přístroje neslouží k modulaci (obrazem-blikáním,zvukem) vědomí... a napadla mě taková docela reálná sci-fi představa, že člověk používající tento přístroj je "programován" třeba i satelitně na nějaké (možná budoucí) úkony... prostě tímto přístrojem jste "zhypnotizováni" na určitou frekvenci a ta se naladí na "centrum" odkud si Vás už modulují jak chtějí...

Odpověď:

Dobrý den,
nejdříve bych poznamenal, že Vaše informace koresponduje s mými představami o přístrojích neznámého určení v návaznosti na výzkumné týmy NASA. Z téhož důvodu nemám pražádnou zkušenost s takovým přístrojem. Snad i proto se mi jeví myšlenka pouštět si do hlavy cizí produkty jako příliš riziková adrenalinová sestava. Stejného efektu může přidružený SW a HW příslušně upravit jakékékoli uživatelské DVD. Nicméně je pro mne Váš komentář motivující a možná blíže realitě, než bychom kdy byli ochotni připustit...

Dříve než se budu čistě amatérsky a spíše pocitově (vše vycházející pouze ze zkušeností průměrně informovaného uživatele běžné lidské vybavenosti) věnovat zdánlivě neadresným aktivitám pochybné provenience, ovlivňujících činnosti přirozené funkce lidského mozku, si dovolím vyslovit údiv na stavem pokračující devastace lidského společenství s nepřirozenou odevzdaností se zvůli televizních a reklamních společností působících na území České republiky. Nemám nyní na mysli podprahové snímky, či animaci symbolů, které v určité fázi připomínají dokonce symboly ryze zavrženíhodné.

Mé asociace vychází ze známého případu japonských dětí, které při ataku světelným flashem bylo postiženy těžkými záchvaty epilepsie. Jednalo se organizovaný atak s cílem negativně postihnout citlivou lidskou vybavenost jakou mozek je.

Touto metodou lze vyvolat (dirakovými impulzy, jež mozek přijímá spojitě), virtuální vir napodobující příslušné onemocnění.

Proč by to dělali? Nevím...

Netrvalo zase tak dlouho a podivné praktiky doharašily až do naší vlasti. Za kooperace rady pro vysílání. Ostré blýskání, cíleně rozostřování obrázku a právě v okamžiku, kdy se oko samovolně snaží vyrovnat obraz vlastním zaostřením, vystřelí z obrazovky surové světelné flashe, mnohdy nesmyslně nasílené stroboskopickým blýskáním, aby co nejagresivněji zasáhlo oko a mozek diváka. Vše nasílené ostrým a pro tento okamžik studiově zesíleným syntetickým pazvukem, snažícím se docílit čehosi, co připomíná efekt skřípání ostrého předmětu po skle. A následující reklama proti očím diváka nepřirozeně vystřelí nápis, jindy puk, či cokoliv, co má výrobce reklamy po ruce. Vše doprovázeno příslušnými pazvuky. Jindy nasílené zpomalovanými a následnými nepřirozenými trhanými střihy, jež jsou sami o sobě nepříjemné.

Objevují se zvukové remake filmů, ozvučené v levém kanále nepřirozeným hudebním doprovodem, jenž přehlušuje mluvené slovo. Chcete-li rozumět textu, zesílíte TV a v témže okamžiku slyšíte z levého kanálu satanistická mrmlání, arytmické žbuchání, či pod zcela s dějem nekorespondující hudbou pouštěnou v sekvencích „pozpátku“, ozývající se nesouvisející dílčí výkřiky, či ječení.

Proč z levého kanálu? Pravým uchem posloucháme vždy hlavní zvuky a nosné frekvence, zatímco levé ucho registruje všechny druhotně přiřazené signály, doprovodné průvodní šumy. Systém mimovolních aktivit z dob lovců mamutů. Z téhož období máme prastaré podvědomé zkušenosti s barvami: Červená nebezpečí, tvorba adrenalinu, stres. Zelená naopak připomíná přírodu a navyšuje pocit bezpečí. Kombinace žluté a černé – varování atd. S remake transformovaných filmů se objevují ve filmech stále stejné hordy zbytečných fotografů, kteří vždy fotografují kupodivu „diváka“. Přesněji zasahují diváka svými ostrými a flashi arytmicky v nesmyslném stroboskopickém efektu útočící skrze oko na citlivý mozek. Ve filmech se pravidelně objevují stále „stejní“ chodci „náhodně“ v jistém rytmickém pořádku přecházející před kamerou, jež je zaostřena na vzdálený detail, mění osvit obrazovky pro oko v nepříjemném výsledku. Stroboskopické efekty jsou nyní používané i v okamžiku, kdy státník přechází po obrazovce, aniž by byl poblíž jakýkoliv fotoaparát. Velmi oblíbené jsou rovněž dlouhé noční sekvence s blikajícími policejními, hasičskými a záchrannými vozy.

Zajímává souvislost s ostrým světelným flashem, vystřelujícím proti oku a mozku diváka je v podtržení některých slov (včetně s následným pazvukem z levého kanálu).

Tyto manýry k nám dospěly krátce po zločinu zneužití dětské pohádky o pokémonech v Japonsku.

Nejdříve se objevily flashe na tzv. českých TV kolem jedné hodiny ranní. Za nedlouho kolem 24 hodiny. Později již postupně tento zločin dospěl až do večerních zpráv.

Zatímco debilní seriály jsou této vymoženosti kupodivu zcela oproštěny a působí jako odpočinkový trychtýř pro masovou výrobu názoru. Flashe, stroboskopické ataky, mimo navýšení Kw spotřeby el. energie, sledují zřejmě nezákonné pokusy o stimulaci některých mozkových činnosti.

Nyní zcela opomenu destruktivní, jednostranná a mnohdy zcela lživě navozená témata, pak konstatují, že dozor pro televizní a rozhlasové vysílání zcela rezignoval na své zákonné povinnosti.

Masírovat lidský mozek lze rovněž odmítáním spánku nasíleným zvukem, arytmickými údery, zejména pak i nepřirozenými rytmy, či drogovými „hudebními“ produkty techno. Zde sehrává „souhra“ basových tónů a drums (zejména příhodně naladěného velkého bubnu) rytmy jednu s dominantních rolí. V kombinaci s intenzitou hlasitosti může v krátkém okamžiku vyvolat stavy deprese a žaludečních nevolností. Když vhodně nabídnutá disko droga je velkým obchodem, při subjektivním pocitu krátkodobé euforie rychle opotřebované poskakováním kolem techno reprobeden, vše nasílené laser efekty a údery světelných flashů.

Přičemž psychická odolnost jedinců je tak odlišná. Zatímco, mladý a silný organizmus je schopen opakovaných produkcí, když mimo podočních pašovacích vaků, není prozatím zjevné zdravotní újmy, jiní podléhají téměř okamžitě.

Jedná se o cílené ataky na tu část mozku, jež přijímá a vyhodnocuje zrakové vjemy a nasílené nepřirozené podněty.

Rozsah příjmu těchto světelných efektů je větší než slyšitelný a méně slyšitelný vjem sluchem.

Když psychowalkmany jsou schopné působit na zbývající „volná mozková centra“, pomocí elektronicky vysílaných frekvencí zrakových a zvukových úderových pulzů a nekontrolovatelných rezonancí.

Působením na hladinu beta (18 Hz)

Hladina Alfa (10 Hz)

Když snaha všech vůdců vždy byla směrována na harmonizaci mysli davu. Čímkoli. Strachem, terorem, PR technikou, stresy, obavami, hudebními nástroji, mluveným slovem, podprahovými snímky, ale i mučením (chcete-li – nasíleným výslechem).

Když ano, souhlasím, že harmonizace mysli = zdraví.

Budu zdravý, když nepříjmu do své mysli štvavé a nenávistné pravdy?

Zřejmě ano. Do kdy?

Než si začnu dobrovolně stimulovat mysl elektronickými přístroji, chemickými produkty, světelnými a zvukovými ataky veřejnoprávní TV?

Majíce uši neslyší, majíce oči - nevidí.

Bohužel popisované zvukové a vizuální ataky jsou nasílené dalším množstvím produktů, jež pomáhají vytvářet fašizující systém. Vše zřejmě vhodně doplněno informací z vadných a tělo, otravujících GM potravin.

A tak vše očekávané se projeví v plné kráse, jakkoliv programově neslyšíme a nevidíme.

Binaurální rytmy - Stimuly vznikající v mozku při vysílání příslušných nosných frekvencí do pravého ucha. Když druhý zvuk přicházející z levého ucha vyhodnocuje mozek tak, že samovolně naladí jinou frekvenci. Když i na nosnou frekvenci může být namodulována jakákoliv jiná informace, kterou uživatel nepostřehne a jež může být spouštěcím mechanizmem některých neočekávaných, či dokonce očekávaných činností.¨

Tento efekt lze nasílit „bílým zvukem (též bílým šumem). Je to zdánlivě nelogické střídání zvukových frekvencí, způsobujících deprivaci smyslů nekonkrétními a protiřečícími si informacemi, při nichž se mozek ovládající sluch reaguje útlumem a přeladěním do nižší úrovně vědomí (Alfa a Delta).

Což může být spouštěcím mechanizmem tzv. engramu, uloženého v paměti, jenž pak v bludném kruhu může nejen vyvolat sluchové halucinace, jež mohou být označeny jako hlasy v hlavě, tedy vygenerovaná krátkodobá porucha části mozku, ale i vzorce elektronicky stimulovaného chování, jež může mít negativní lavinovitou křivku s trvalejšími následky v duševní kondici.

Zde mohou být i pravé podstaty nesmyslných útoků šílených střelců.

Mozkové frekvence: Beta, Alfa, Theta a Delta

Beta 14 až 40 Hz nízká amplituda stav bdělosti

Alfa 8 až 13 Hz stav relaxace při bdělém stavu

Rozhraní vln Alfa/Theta Schumannova resonance. 7 až 8 Hz

Theta 7- 8 Hz nejzajímavější stav mysli, snění, ovlivnitelnosti a možností nuceného odmítání spánku s dalekosáhlými následky

Delta vlny 1 až 4 Hz spánek

Nyní některá TTD jak je u elektronických stimulátorů udává prodejce:

I. oktáva

C 32,7 Hz 33 Hz Fyzické rozechvění

D 36,7 Hz

E 41,2 Hz 41 Hz Pocit fyzické námahy

F 43,6 Hz

F 43,6 87,3

G 49,0 98,0

A 55,0 110,0

H 61,7 H II. oktáva 123,4 Hz

165-169 Hz Pocit tělesnosti a duchovní nedostatečnosti (je lépe se jim vyhnout)

247 Hz Mír v duši

333 Hz Pocit inspirace až extáze

348 Hz Pocit lásky

440 Hz Vhled, pochopení

494 Hz Duchovní probuzení (u někoho může vyvolat úzkost)

523 Hz Pocit strachu, panika

698 Hz Silná láska

794 Hz Síla vůle

880 Hz Neomezená představivost

988 Hz Vyšší vědomí, duchovnost

1925 Hz Absolutní osvícení (je nutné zachovávat velkou opatrnost, nepřipravený člověk může prožít stav euforie, ale i stav úzkosti).
© dmk1994/2008
Zdeněck Patrick
Zdroj: Dýmající zrcadlo

august 31, 2009 03:46 dopoludnia
  • krát komentár

1 krát komentár

  1. Obrázok používateľa daniela
    danielaseptember 02, 2009 12:36 popoludní

    Komentár: 

    Ja mám pocit, že aj logá niektorých televizii, napr. markíza vysiela elektromagnetické vlny. Môžem dostať odpoveď ? ďakujem

 

 

Top