Obrázok používateľa CEZ OKNO
ÚVOD DO PERMAKULTÚRY

Necelé štyri roky po prvom vydaní v roku 2012 Vám s potešením prinášame v reedícii knihu “Úvod do permakultúry” autorov Billa Mollisona a Reny Mia Slay.
Kniha „Úvod do permakultúry“ je vhodná pre záhradkárov, chovateľov, poľnohospodárov, architektov, ekonómov a všetkých ostatných ľudí, ktorí majú záujem na zlepšovaní života na planéte Zemi vás jednoduchým spôsobom uvedie do permakultúry, ktorá je systémom pre navrhovanie trvalo udržateľných ľudských sídiel.


Permakultúra (permanentná/trvalá - kultúra) je prístup k životu, založený na etickom využívaní krajiny, ktorý kombinuje mikroklímy, rastliny, zvieratá, pôdu, vodné hospodárstvo, štruktúry a ľudské potreby do vzájomne komplexne spolupracujúcich, produktívnych komunít.

Obsahuje kapitoly ktoré smerujú k etickému využívaniu krajiny – energeticky úsporné navrhovanie pozemkov, záhrad a budov, metódy plánovania a designu, zdroje z domových odpadov, recyklácia, komunitné finančné systémy, poľnohospodárske zvieracie kŕmne systémy, prepojenie pastvín a úžitkových stromov, ovocné sady, lesné záhrady, domáci les, bezorebné pestovanie obilovín, stratégie pre budovanie pôdy, vodné hospodárstvo, primerané technológie...

Nájdete v nej množstvo inšpirácií, ktorých princípy a metódy možno aplikovať v našich podmienkach s využitím miestnych zdrojov.

Z obsahu:
● Energeticky úsporné navrhovanie pozemkov a záhrad, metódy plánovania a dizajnu
● Umiestnenie a dizajn domu, integrácie budov a rastlín, zdroje z domových odpadov
● Mestská permakultúra: design záhradky, recyklácia a komunitné finančné systémy
● Najvýhodnejšia využitie plotov, treláže, skleníkov a chladníkov
● Slepačie a prasačie kŕmne systémy, integrácia pastvín a úžitkových stromov
● Ovocné sady, lesné záhrady, domáci les, bezorebné pestovanie obilnín
● Ako ovplyvňovať mikroklímu okolo domu a v záhradke
● Stratégia pre budovanie pôdy, vodné hospodárstvo a primerané technológie...

Autor knihy, Bill Mollison (* 1928, Tasmánia, Austrália)
je austrálsky výskumník, učiteľ, prírodovedec a autor niekoľkých kníh, 'otec permakultúry', integrovaného systému dizajnu, ktorý vyvinul spolu s Davidom Holmgrenom a ktorý zahŕňa nielen poľnohospodárstvo, záhradníctvo, architektúru a ekológiu, ale aj ekonomické systémy pre obchod a komunity.


Na Slovensku kniha vyšla aj vďaka podporovateľom vydania prostredníctvom ›› Čitateľského klubu Alter Nativa.

Jazyk knihy: český (5 kapitol) a slovenský (3 kapitoly)
Formát: 297 x 210 mm
Väzba: viazaná
Počet strán: 246
ISBN 978-80-971724-4-2


Knihu si môžete objednať po kliknutí ›› na tento odkaz.

Súvisiace:

PERMAKULTÚRA
http://www.cez-okno.net/rubrika/permakultura


september 12, 2016 00:29 dopoludnia

 

 

Top