Obrázok používateľa CEZ OKNO
Už vyše 1500 rokov! 3. časť: Príchod sv. Cyrila a sv. Metoda

Rastislav sa obrátil na byzantského cisára Michala III. so žiadosťou, aby mu poslal biskupa a učiteľov, ktorí by jeho ľudu hlásali evanjelium v jeho vlastnom jazyku. Cisár vyhovel Rastislavovej prosbe a poslal mu misiu učiteľov na čele s bratmi Konštantínom a Metodom. Konštantín, zvaný Filozof, bol jedným z najučenejších mužov cisárskeho dvora. Pochádzal zo Solúna, ktorého okolie už bolo zaplavené usadeným slovanským obyvateľstvom, preto pravdepodobne ako vynikajúci filológ ovládal aj tamojší slovanský dialekt. Aj jeho brat mních Metod, ktorý za mladi pôsobil medzi Slovanmi ako cisársky administratívny úradník, mohol poznať ich hovorovú reč. Konštantín už v Carihrade zostavil pre Slovanov osobitnú abecedu a začal prekladať najpotrebnejšie náboženské texty do jazyka Slovanov.V roku 863 prichádza sv. Cyril a sv. Metod na územie dnešného Slovenska. Nevieme presne, kadiaľ cestovali a kde ich privítal Rastislav. Pravdepodobne sledovali trasu zvanú Moravská diagonála popri Dunaji a Rastislav ich mohol prijať už vo Vyšegráde, kde sídlili panovníci západnej časti štátu našich predkov. Netreba zabúdať, že vtedajšie územie slovanského etnika siahalo oveľa hlbšie na juh, kde sa Maďari usadili až o dobrých 100 rokov neskôr.

V roku 867 pápež Mikuláš I. pozval Konštantína a Metoda do Ríma. Byzantskí učitelia sa vybrali so svojimi žiakmi do Ríma, aby ich dali vysvätiť za biskupov a kňazov. Zastavili sa pri Blatenskom jazere, kde vládol Koceľ, syn Pribinu. Koceľ im zveril 50 žiakov, aby ich naučili písať podľa slovanskej abecedy. Potom im dal niekoľko svojich vzdelaných mladíkov, aby ich dali v Ríme vysvätiť za diakonov a kňazov. Počas ich cesty do Ríma zomrel 13. novembra 867 pápež Mikuláš I. Keď dorazili do Ríma, privítal ich nový pápež Hadrián II., korunovaný 14. decembra 867. Konštantín, ktorého za biskupa vysvätil Hadrián II. v Ríme ťažko ochorel a začal sa pripravovať na smrť. Zriekol sa funkcie cisárovho vyslanca a vstúpil do gréckeho kláštora, kde prijal rehoľné meno Cyril.

14. februára 869 Konštantín – Cyril umrel. Mal iba 42 rokov. Pápež ho dal pochovať s najvyššími poctami v Kostole sv. Klimenta. Metoda vymenoval za svojho legáta pre slovanské kraje a zveril mu bulu Sláva Bohu na výsostiach, adresovanú kráľovi Rastislavovi a kniežatám Svätoplukovi a Koceľovi, ktorou úradne potvrdil slovanský jazyk ako bohoslužobný jazyk cirkvi. V lete toho istého roku Ľudovít Nemec podnikol veľké vojnové ťaženie proti všetkým Slovanom hraničiacim s jeho ríšou. Armádu proti Rastislavovi a Svätoplukovi viedol Ľudovítov syn Karol, ktorý v auguste vyplienil slovanské kraje, ale nedobyl Rastislavovu pevnosť. Franské vojská utrpeli od Slovanov veľké straty a odtiahli bez konečného víťazstva. To posilnilo Rastislavov štát aj v medzinárodnom dosahu.

Tvoje Slovenské Hnutie Obrody

Kresba Ivan Pavlisko: Príchod sv. Cyrila a sv. Metoda

Zdroj: SHO.sk


Sekcie: 
apríl 18, 2009 20:36 popoludní

 

 

Top