Obrázok používateľa CEZ OKNO
Už žádné švindly - zvláštní zpráva pro vás 1

Toto je bod ve vývoji planety, který přináší do popředí myšlení každého jedince otázku proč já, proč nyní a o co opravdu jde v realitě, která je právě teď, v čase který teď zažíváme. O co opravdu jde v zákulisí toho, co vidí našich pět smyslů? Proč je tu ten pocit, že je v tomto příběhu více, než je vidět. Kdo to takhle vskutku nastavil a ovládá situaci ze zákulisí? Je tam opravdu jen nějaká skupina, která to má vše na starost? Jestli to je tento případ, pak je otázka Boha jen věcí mystifikace? Jsou takoví, kteří věří, že toto je pravdivá podstata scénáře.Kapitola I

Naštěstí pro dobro všech, není to pravda. Pravda je, že za tím, co se zdá být hrou neuvěřitelného rozsahu, jsou rozmanité úrovně aktivity. Kdo pak píše scénáře pro jednotlivé postavy a jaké je finále celého příběhu? Bylo by pro vás překvapením vědět, že to vy píšete tyto scénáře, a že dokud vy nevytyčíte závěrečný bod děje, žádný tam nebude? Jestli to je tak, pak kdo z jednotlivců na planetě to může udělat? Tedy, je tu jistá skupina, která se rozhodla, že by rádi prosadili jejich řešení. Je tu jen jediný problém, neboť oni se rozhodli uvnitř hry posílit ohnisko, které není v harmonii se Stvořitelem celého jeviště a divadla, ve kterém se má tato hra přehrát. Ve skutečnosti, plán, který má tato skupina v úmyslu, má na konci pro publikum a herce na jevišti velké překvapení. Zamýšlejí totiž zničit publikum, herce, jeviště i divadlo.

Ale Stvořiteli tohoto divadla, který miluje toto zvláštní divadlo a dívá se na něj jako na oblíbený projekt, se tato idea vůbec nelíbí. Protože není v jeho zájmu stát v cestě tvořivým aktivitám, které jsou produkovány v mezích jeho Stvoření, doufá, že publikum se rozhodne udělat změny podle jejich vlastního záměru. Je to totiž typ představení, které zahrnuje tvořivou účast publika; ne jen sedění a pozorování. Divadelního provozovatele zajímá, jestli, pokud se uvedená hra stane pro publikum nepřístojná, jednoduše odejdou a přenesou pozornost jinam? Toto by znamenalo konec a pro ředitele představení zničení sebe sama, ale majitel divadla nechce, aby byl jeho majetek zničen spolu s nimi. Doufá, že publikum přijde s nějakým jiným řešením. Možná by se mohlo publikum zúčastnit a třeba představit nějaké nové postavy, které prostě vytvoří novou dějovou linii. Pokud bude nová dějová linie přehrána postavami, které by byly schopny změnit závěr hry, pak by z toho mohla být komedie nebo záhadný příběh či milostná story, spíš než tragédie. Možná by účast publika mohla vskutku vytvořit celý nový žánr zkušeností. Namísto opakování již známých zkušeností by mohlo publikum silou touhy změnit dějovou linii, přijít s tvořivým scénářem, který by zahrnoval ještě neprobádané a neprožité zkušenosti. Proč ne? Čím větší touha po změně, tím větší příležitost k tvorbě nové expandující hranice příběhů. V rámci spontánního skupinového zaměření, bez akademické kontroly a vedení zamýšleného účelu, je koncepce mimo rámce obvyklých témat nejen možná, ale je pravděpodobná. K jakému účelu je tato diskuse? Je čas uvědomit si vaši zodpovědnost za změnu cíle této cesty, na kterou jste nyní tlačeni. Už vás to dávno nevede vpřed. Teď vás to tlačí před sebou. Je to ve stadiu, kdy odpor nemůže mít úspěch; proto to budete muset provést nějakým jiným způsobem. Cesta vedoucí k řešení musí být doslova vytvořena. Nic, co jste byli zvyklí dělat, nezavrší změnu této situace. Ti, kdo vás přivedli do tohoto bodu, znají vaši nynější lidskou povahu tak dobře, že každá možnost na kterou můžete pomyslet, je zablokována. Každá částečka odporu je jim dobře známá, a má povoleno existovat pouze proto, že to má účel v jejich plánu. Budou použity jako názorné příklady toho, co oni nedovolí.

Nyní musíte porozumět tomu, že pro lidstvo existuje průchod touto zkušeností, ale musíte se přesunout do tvořivého modu, ne do pozice odporu. Není to něco, co by se od vás čekalo na základě vašich minulých zkušeností. Mohu vás ujistit, že vaše historie byla analyzována a studována myšlenkovými a počítačovými modely do té míry, že jste poznáni v takovém rozsahu, že si to nemůžete dokonce ani představit. Každý možný scénář reakce byl rozebrán až na atomickou úroveň a restriktivní akce byly naplánovány pro každý z nich. Stojíte před možností vašeho vyhlazení, jestliže nebudete schopni udělat kosmický skok k úrovni tvořivé představivosti, která kompletně zruší tyto plány. Máte vlastní počítač? Nemůžete se sloučit do tvořivých diskusních skupin a žádat o vstup do mysli toho, který vás stvořil? "Kde se dva nebo více sejdou v Mém jménu (uvnitř zacílené touhy po harmonickém porozumění), tam jsem s vámi i Já."

Volání a prosby aby jsme byli zproštěni této situace Bohem, nebo Ježíšem, Budhou nebo Mohammedem nic nevyřeší. Vy jste dovolili tomuto zlu, aby vás přerostlo, a tak jste to vy, jednotlivě i kolektivně, kdo na sebe musí vzít úkol to řešit. Nová vědomá změna se musí odehrát uvnitř vás. Ne každý z lidí se rozhodne zúčastnit se. Budou tu tací, kteří skryjí hlavy v pocitu viny a roli oběti. Budiž. Nechte je. Nemáte žádný čas na to verbovat mezi nimi, protože jakou míru tvořivosti by mohli nabídnout? Toto je volání polnice k uvědomění pro ty, se silou charakteru postavit se uvnitř jejich vlastní vědomé pozornosti a rozhodnout se, že tato situace nebude mít povoleno pokračovat v jejím plánovaném dokončení. Dokonce i ti, kdož jsou uvnitř toho odporného plánu nevědí, že plánovaným koncem tohoto všeho je úplná anihilace. Bohužel, je to nejen plán na zánik lidí a planety, ale i oblastí mimo představivost.

Jak to ale udělat? Jak se může odehrát změna uprostřed takového nepochopení toho, kdo a co doopravdy jste? Nyní, zatímco je ještě čas, než se smyčka utáhne, je hnutí na planetě ještě možné. Skupiny se sejdou aby zaměřily jejich vědomou pozornost, se záměrem vyvolat pomoc nejvyšších zdrojů poznání, aby jim pomáhaly osvojit si nový způsob manifestace stvořené existence. Nesmí to být zkopírováno podle jiné zkušenosti. Musí to být doslova pojmový skok, ne v jeho celistvosti, ale ve vyvolání počátečního rámce takové zkušenosti. Toto není proces který může být vysvětlen krok za krokem. Zpočátku je zamlžený, jen jako koncepce možností, a tak by to mělo být. Známé hranice zkušeností musí být překročeny. Nadlidský úkol? Vskutku, ale vůbec ne nemožný. Právě výzva, zrozená z touhy a nezbytnosti, přinese stvoření toho, co je odlišné.

Bylo lidstvo na této planetě obdařeno touto možností už předtím? Jistě, ale vždy se vrátilo k známým strategiím. Nyní je konfrontováno s touto situací. Bylo jeho úkolem udělat tento skok a tak má nyní za úkol se toho ujmout, nebo čelit možnosti ukončení existence. Všechno je to na něm. Není již na koho svalit vinu, a tak je nutno otočit se o 180° od minulých odmítnutí vzít na sebe celý projekt, a přijmout úkol s odhodláním a zaujetím.

Kapitola II

Ohnisko energie které drží tuto planetu v oběžné dráze uvnitř této sluneční soustavy, pro toto nevyžaduje hrubé síly, ale užívá dosažitelný proces který nevyžaduje úsilí. Koncept moci má v sobě základní porozumění úsilí jako hrubé síly. Protože myšlenky přitahují, přinesly k vám zkušenost úsilí, síly a moci. Jsou však i jiné zkušenosti dosažitelné bez užití této koncepce. Projekty raketové techniky jsou typický příklad. Užíváte vaše zdroje pro vynesení jedné rakety a jejího užitečného nákladu na oběžnou dráhu kolem této planety a pak dál do kosmu. Přesto jste byli navštíveni bytostmi z jiných planet, které vstupují a odlétají z gravitačního pole vaší planety bez tohoto marnotratného úsilí. Stačí to jako důkaz, že jsou i jiné cesty jak docílit pohyb bez takových marnotratných a nebezpečných metod? Pátrání po odpovědích na tuto otázku problematizuje mysl. Je mnoho těch, co vědí, že tyto možnosti existují, ale nejsou schopni předesílat odpovědi bez potřeby použití velkého výkonu, aby unikli tomu, co je poutá k planetě. Ale to není gravitační pole, co je tu poutá. To je vědomí. Je to interaktivní myšlenkový postup, který jim uniká. Oni vědí, že jejich myšlenky mohou ovlivňovat výsledek experimentu. Nicméně koncept, že myšlenka, jakmile je zaměřena a uvolněna, může ovlivňovat sama sebe zevnitř, a to může produkovat výsledek mimo kontrolovaný (požadovaný) výsledek, zatím nepochopili. Potřeba ovládat, sledovat a dokazovat proces zabraňuje v dosažení nových oblastí porozumění. Co postrádají, je schopnost věřit, že proces, jakmile je mu umožněno působit uvnitř a nad sebou samým, může pokračovat jen v rozmezí pozitivních výsledků. Myšlenka, které umožníme jednat podle sama sebe, se vrátí v tak skvělém projevu a ve formě tak velkolepé, že si to omezená a zaujatá mysl neumí vůbec představit.

Nyní přichází výzva k těm, kdo si přejí být nástroji změny záporných plánů pro osud této planety. Můžete expandovat vaše vědomí, abyste obsáhli proces který leží právě mimo váš "dosah"? Především bude pro vás nutná základní touha po účasti uvnitř nového paradigma zkušeností. Nicméně, opustit známé a touha riskovat neznámo, to vyžaduje kuráž uvolnit vše, co považujete za výdobytky, které "civilizace" dosáhla od doby kamenné až k modernímu technologickému komfortu pro mnohé na této planetě. Víte, že slovo civilizace je synonymem pro slovo otroctví? Za účelem dosáhnout tento efekt, požadovalo se vzdát se svobody osobní volby, aby skupinová organizace mohla mít přednost. Ale mimo rodinu, žádná organizace není nezbytná. Osobní odpovědnost je hlavní myšlenka svobody. Spolupráce je přirozený fenomén; pokud potřeba ovládat chybí. Potřeba ovládat je naučená aktivita, která se stává zvykem skrze zkušenost s ní.

Jak ale překročit tuto navyklou aktivitu, když je tak hluboce zakořeněná v planetární úrovni? Člověk nyní dosáhl bodu, že sám za sebe nemůže prolomit tento sklon. Protivníci to dobře vědí. Jsou si jisti, že lidstvo to nemůže změnit. Jak se to pak může brát jako primární východisko pro přesun k novému paradigma zkušeností? Může to být uděláno skrze porozumění, že myšlenka, zaměřená a uvolněná může vskutku jednat uvnitř sama sebe a na samu sebe. Ačkoli to zní zjednodušeně, a ve skutečnosti to je opravdu jednoduché, to je silný nástroj. Aby tento proces mohl správně pracovat, jsou tu nějaká kritéria, která musí být přítomna. Jelikož to je proces Božské Úrovně, musí obsahovat jeho vnitřní záměr touhu se sladit uvnitř tohoto věčného procesu. Účel musí být koncipován s ohniskem v pokračujícím rozvoji těch, kdo získají z této aktivity skrz vnější pohyb v jeho sféře vlivu. Záměr jeho účelu je klíč k jeho úspěchům v koordinaci s, a uvnitř plynutí Božského řádu. Jestliže to zredukujeme na matematický vzorec, pak jeho zahrnutí nesmí způsobit změny v jakémkoliv z božských vzorců, které poskytují rovnováhu celku, aby mohl existovat v harmonii. Ačkoliv myšlení jako takové by mělo vědět, zdali je myšlenka přijatelná nebo ne. To je důvod, proč opozice nemůže využít tento proces. Čistota záměru zharmonizovat motiv je primárně nezbytný předpoklad. Klíčová myšlenka musí korespondovat se záměrem a účelem. Musí poskytnout směr s cílem dovolujícím myšlenkovému procesu vstupovat do Božského řádu, uvolňujíc se s pevnou vírou, že už je to ukotveno v éterické úrovni, a bude se to manifestovat do této viditelné reality s použitím všech dosažitelných spouští pro vhodné vzájemné působení.

Jak poznat, že to ve skutečnosti doručí žádaný výsledek, a že to není jen další past opozice, s cílem udržet vás pod kontrolou? Slyšeli jste o něčem z výše popsaného ve vašich mediálních zprávách? Je kdokoliv uvnitř schváleného světa komunikace, kdo by lákal zákazníky aby to dělali? Vskutku ne! Jste naprogramovaní zaměřit vaše energie do zužitkování vašich sexy těl, na vaše humanitární myšlenky pro utrpení davu, jak si dát další sousto vašeho řízku v restauraci, nebo přinejmenším dalšího patřičného hamburgera na vaší cestě domů z vaší neproduktivní práce na počítačové klávesnici. Proces skrz který přijímáte tuto informaci používá kouzla vašeho počítače. To je demonstrace myšlenky, která působí sama na sebe s přidáním záměru. A je to ohnisko vašeho záměru, které bude aktivovat proces, který si přejete. Pak se myšlenka zacílená skrz rozhodný záměr sama nádherně zkompletuje, skrz energii vaší víry a důvěry. Pevné uvědomění, že éterická forma vaší myšlenky byla dokončená za kratší okamžik, než je mrknutí vašeho oka, jí dovolí manifestovat se do vaší 3D reality. Počítači podobné procesy Stvoření jsou opravdu rychlé. Pak bude míč znovu vrácen na váš dvorek, aby mohlo být uvnitř vaší dimenze uděláno mnohem více.

- pokračování -

Všetky časti seriálu nájdete na tejto adrese.

Zdroj: George Green: "No more hoaxes"

Preložil: © 2008 Bohouš Lipka

Prevzaté z: Jitrnizeme.cz


december 09, 2008 01:33 dopoludnia

 

 

Top