Obrázok používateľa CEZ OKNO
V Anglicku odkryli starobylú „sieň mŕtvych“

Archeológovia v Anglicku odkryli dve približne 6000 rokov staré pohrebné mohyly a pozostatky dvoch obrovských budov. Dvojica drevených dlhých halových domov alebo siení bola spálená do tla a popol z nich bol potom použitý na vytvorenie pohrebných mohýl.


„Budovy boli zrejme úmyselne spálené,“ povedal Julian Thomas, vedúci archeologického výskumu a profesor na Univerzite v Manchestri.

Vedci tvrdia, že tieto obytné siene mohli byť pretvorené na „siene mŕtvych“, potom čo zomrel náčelník alebo iná významná osoba so spoločenským postavením.

Starodávne miesto

Nálezisko bolo odkryté v otvorenej krajine v blízkosti Dorstone Hill v grófstve Herefordshire vo Veľkej Británii. Po desaťročia v tejto oblasti amatérski archeológovia nachádzali úlomky pazúrikových čepelí a boli zvedaví, či toto územie neskrýva pozostatky dávno stratené v čase.


Vykopávky na lokalite Dorstone Hill vo Veľkej Británii odhalili približne 6000 rokov starú skupinu pohrebných mohýl, ktoré boli vytvorené z popola pravekého dlhého halového domu

Keď Julian Thomas so svojím tímom začal s odkrývaním náleziska, objavil dve veľké pohrebné mohyly alebo mohylníky, z ktorých v každom mohlo byť pochovaných od 7 do 30 ľudí.

Menšia z mohýl obsahovala 23 stôp dlhú (7 metrov) pohrebnú komoru s miestami pre dve obrovské truhly, zhotovené z kmeňov stromov. Keď výskumníci kopali hlbšie, odkryli kolové jamy, popol z trámov a spálenú mazanicu z múrov pravekej stavby.

Tieto spálené pozostatky pochádzajú z toho, čo zostalo po dvoch dlhých halových domoch, z ktorých väčší meral viac ako 230 stop (70 m) na dĺžku s ambitmi vymedzenými drevenými stĺpmi a s niekoľkými oddelenými vnútornými priestormi.


Pohrebné mohyly boli vytvorené zo spálených pozostatkov dvoch veľkých halových domov. Na obrázku je zobrazená rekonštrukcia pravdepodobnej podoby, ako mohol vyzerať jeden z dlhých halových domov

Hoci nie je úplne jasné, kto postavil dlhé halové domy a mohyly, stavebné konštrukcie sú podobné tým, ktoré sa objavujú v Anglicku medzi rokmi 4000 až 3600 p.n.l. a boli vybudované o 1000 rokov skôr, ako bol postavený Stonehenge.

Prechodné obdobie

Toto obdobie bolo jedným zo vzostupov spoločnosti, keď sa pôvodná kultúra lovcov a zberačov v tejto oblasti vydala na cestu poľnohospodárskeho života s oveľa pevnejším spoločenským usporiadaním.

„Toto sú spoločenstvá, pre ktoré sa dedičstvo a obhospodarovanie majetku stáva dôležitou súčasťou života,“ povedal Julian Thomas.


Nálezy z tejto a iných archeologických lokalít poukazujú na to, že vtedajší ľudia vedome spálili postavené stavby do tla.


„Hoci strecha a dvere z prútia a mazanica zhoria pomerne rýchlo, hlavným trámom trvá pomerne dlhý čas, kým zhoria. Čo vyžaduje, aby bol udržiavaný oheň snáď aj po niekoľko dní,“ uviedol Julian Thomas pre LiveScience.

Pamätná stavba

Neolitickí ľudia možno pôvodne postavili veľké halové domy ako miesta na stretávanie sa ich komunity.

„Ale asi nastala nejaká krízová udalosť, ktorá sa stala približne o 50 až 100 rokov neskôr – možno smrť náčelníka alebo inej významnej osoby – ľudia pravdepodobne spálili dlhé halové domy do tla, aby oslávili udalosť a použili ich popol na zhotovenie veľkých pohrebných stavieb,“ povedal Julian Thomas.

Objav posilňuje myšlienku, že pravekí ľudia videli silnú väzbu medzi príbytkami živých a mŕtvych. Podľa tohto pohľadu boli praveké hrobky videné ako reprezentatívne príbytky pre ďalší život.

„Archeológovia už dlhú dobu hovorili o myšlienke, že môže existovať spojenie medzi domami živých a domami mŕtvych. Na tomto nálezisku nám to dáva zjavný zmysel v tom, že trosky domu boli začlenené do hrobky,“ povedal Julian Thomas.


„Toto miesto priťahovalo ľudí po generácie. Dlho potom, ako boli spálené dlhé halové domy, ľudia pridali do zeme skupinu kamenných pohrebných komôr,“ dodáva Julian Thomas. Na tomto nálezisku sa našla tiež pazúriková sekera a nôž, ktoré tu boli uložené o 1000 rokov skôr, ako bol postavený prvý dlhý halový dom.


Tia Ghose, 30. júla 2013

Zdroj: http://www.livescience.com/38546-hall-of-dead-unearthed-england.html

Preklad: Pavol

exkluzívne.cez.okno


Súvisiace:

ARCHEOkienko
http://cez-okno.net/archeokienko


august 06, 2013 22:22 popoludní

 

 

Top