Obrázok používateľa CEZ OKNO
V Peru odkryli prvú nevylúpenú kráľovskú hrobku! (Pohreb troch kráľovien - zlaté poklady a ľudské obety)

Archeológ Milosz Giersz z poľskej univerzity vo Varšave si okamžite uvedomil, že keby sa svet dozvedel, že jeho poľsko-peruánsky tím objavil 1200 rokov starý „chrám smrti“, ktorý je naplnený drahocennými zlatými a striebornými artefaktami, vrhli by sa na toto nálezisko lupiči v celých húfoch. „Mal som doslova nočné mory z týchto predstáv,“ povedal Milosz Giersz.


Vyobrazenia okrídlených nadprirodzených bytostí zdobili pár ťažkých zlatostrieborných ušných ozdôb, ktoré mala na sebe vysokopostavená žena kultúry Wari vo svojom hrobe vo veľkolepej hrobke, nachádzajúcej sa na lokalite El Castillo de Huarmey. Celkovo archeologický tím objavil pozostatky 63 jedincov vrátane troch kráľovien kultúry Wari


Takže Milosz Giersz a spoluvedúci projektu Roberto Pimentel Nita držali svoj objav v tajnosti. Vykopávky pokračovali v tichosti niekoľko mesiacov v jednej z pohrebných komôr a archeológovia zozbierali viac ako tisíc artefaktov vrátane sofistikovaných zlatých a strieborných šperkov, bronzových sekier a zlatých nástrojov, ktoré sa tam nachádzali v okolí tiel troch kráľovien z kultúry Wari a 60 ostatných jedincov, z ktorých niektorí boli pravdepodobne ľudskými obetami.


Archeológovia objavili masívnu vyrezávanú drevenú palicu (v popredí), vyčnievajúcu z otvoru v kameni. „Bolo to označenie hrobky,“ povedal archeológ Milosz Giersz pôsobiaci na univerzite vo Varšave, ktorý je vedúcim tímu. „Vieme, že to, čo sme našli, je hlavné mauzóleum.“

Peruánsky minister kultúry a ostatní vysokí predstavitelia oficiálne oznámili uskutočnenie objavu až na tlačovej konferencii uskutočnenej 27. júna 2013 priamo v mieste nálezu. Krzysztof Makowski Hanula, archeológ z Pápežskej katolíckej univerzity v Peru nachádzajúcej sa v Lime, ktorý je vedeckým poradcom projektu, povedal o novom objavenom chráme smrti,“ je podobný panteónu alebo mauzóleu všetkých šľachticov kultúry Wari v tomto regióne.“

Prehliadaná ríša

Vládcovia ríše Wari boli dlhú dobu v tieni neskorších Inkov, ktorých skutky boli rozsiahlo zaznamenané španielskymi dobyvateľmi. Ale v 8. a 9. storočí n.l. sa kultúre Wari podarilo vybudovať ríšu, ktorá sa rozkladala na území väčšom ako je súčasný štát Peru. Jej hlavné mesto Huari, ležiace v Andách, bolo jedným z najväčších miest vtedajšieho sveta. Na svojom vrchole sa Huari mohlo pochváliť populáciou čítajúcou podľa opatrných odhadov okolo 40.000 ľudí. Na porovnanie - Paríž mal v tej dobe len okolo 25.000 obyvateľov.


Ako kultúra Wari vytvorila túto ríšu, či to bolo dobývaním alebo diplomaciou, je dlhodobou archeologickou záhadou. Jemné prepracované umelecké diela kultúry Wari dlhodobo lákajú lupičov, ktorí vyplienili ruiny veľkolepých palácov a svätýň. Vedci boli ponechaní väčšiemu množstvu otázok ako odpovedí, keďže boli bezmocní zastaviť ničenie dôležitých archeologických informácií.


Veľkolepé nové nálezy na lokalite El Castillo de Huarmey, ležiacej štyri hodiny cesty autom od Limy, hádam prinesú v dlhodobom výhľade odpovede na niektoré z týchto otázok. Hoci vykrádači hrobov kopali na 110 akrov veľkom nálezisku po celé desaťročia, Milosz Giersz mal podozrenie, že mauzóleum zostalo ukryté hlboko pod zemou. V januári roku 2010 sa spolu s malým tímom rozhodol preskúmať toto územie za pomoci leteckého snímkovania a geofyzikálneho zobrazovacieho zariadenia. Na predele medzi dvoma veľkými pyramídami z nepálených tehál si všimli slabý obrys toho, čo sa zdalo byť ukrytým podzemným mauzóleom.

Výskum na lokalite El Castillo de Huarmey je podporovaný Fondom globálneho výskumu patriaceho časopisu National Geographic a Expedičným výborom.

Vykrádači hrobov dlhodobo vysypávali sutiny na miesto predelu. Minulý rok v septembri sa Miloszovi Gierszovi so svojim tímom podarilo prekopaním sa cez nahromadené sutiny odkryť starodávnu obradnú miestnosť s kamenným trónom. Pod ňou sa nachádzala veľká záhadná komora uzavretá 30 tonami nasypaného kamenného závalu. Milosz Giersz sa rozhodol pokračovať v odkrývacích prácach. Pod závalom sa nachádzala masívna vyrezávaná drevená palica. „To bolo označenie hrobky“, povedal k tomu Milosz Giersz a dodáva, „Vedeli sme, že to, čo sme našli, je hlavné mauzóleum.“

Zakopaný poklad

Ako archeológovia postupne opatrne odstraňovali zával, objavili rady ľudských tiel pochovaných v sediacej pozícii a zabalených v slabo zachovaných látkach. Neďaleko odtiaľ v troch malých vedľajších komorách sa nachádzali pozostatky troch kráľovien z obdobia kultúry Wari a mnoho z ich cenného majetku vrátane nástrojov na tkanie látok vyhotovených zo zlata. „Kto boli tieto popredné dámy? A čo robili na kráľovskom dvore, keď zhotovovali látky za pomoci zlatých nástrojov,“ povedal Krzysztof Makowski Hanula.

Pozostalí taktiež uložili do miestnosti mnoho ďalších pokladov: vykladané zlaté a strieborné ozdoby na uši, strieborné misy, bronzové rituálne sekery, ojedinelý alabastrový pohár na pitie, nože, nádoby s listami koky, brilantne maľovanú keramiku z rôznych kútov Ánd a iné skvelé predmety. Milosz Giersz so svojimi kolegami predtým ešte nikdy nič podobného nevidel. „Hovoríme o prvej objavenej veľkolepej kráľovskej hrobke,“ povedal k tomu Milosz Giersz.

Ale pre archeológov boli najväčším pokladom predmety z hrobky, ktoré im priniesli nové informácie o ríši Wari. Postavenie veľkolepého mauzólea na lokalite El Castillo ukazuje, že vládcovia ríše Wari dobyli a politicky kontrolovali túto časť severného pobrežia a pravdepodobne zohrali kľúčovú úlohu v zániku severného kráľovstva Močikov. Zaujímavým faktom je skutočnosť, že jedna z nádob objavených v mauzóleu zobrazuje bojovníkov na pobreží bojujúcich sekerami, ktoré držia útočníci z ríše Wari.

Ríša Wari ale tiež viedla vojnu o srdcia a myseľ svojich nových vazalov. Okrem vojenskej sily podporovali kult uctievania kráľovských predkov. Telá kráľovien uložených v hrobke niesli stopy po kuklách hmyzu, čo odhalilo, že účastníci náboženských obradov ich vyniesli z pohrebnej komory a vystavili vonkajším podmienkam. To by silne napovedalo tomu, že ľudia kultúry Wari vystavovali múmie svojich kráľovien na tróne v obradnej miestnosti, dovoľujúc tak živým uctievať mŕtvych vládcov.


Rozbory z mauzólea a ostatných komôr, ktoré ešte stále môžu byť pochované pod kamením, sú iba v začiatkoch. Milosz Giersz predpokladá, že jeho tím tu čaká ešte tak osem až desať rokov práce. Ale už uskutočnené objavy na lokalite El Castillo sľubne ukazujú civilizáciu Wari v novom brilantnom svetle. „Fenomén ríše Wari môžeme dokonca porovnať s ríšou Alexandra Macedónskeho,“ povedal Krzysztof Makowski Hanula. „Je to krátky historický fenomén, ale s veľkým významom.“


Heather Pringle

Vydané: 27. júna 2013

Zdroj: news.nationalgeographic.com/news/2013/06/130627-peru-archaeology-wari-south-america-human-sacrifice-royal-ancient-world/

Foto: Daniel Giannoni, Milosz Giersz

Preklad: Pavol

exkluzívne.cez.okno


Súvisiace:

Prvé fotografie z unikátnej nevylúpenej kráľovskej hrobky v Peru (fotogaléria)
http://cez-okno.net/clanok/prve-fotografie-z-unikatnej-nevylupenej-kralo...

Inkovia
http://cez-okno.net/rubrika/rubriky/inkovia

ARCHEOkienko
http://cez-okno.net/archeokienko


júl 21, 2013 18:59 popoludní

 

 

Top