Obrázok používateľa CEZ OKNO
►Valerij Uvarov: PYRAMÍDY A ICH HLBOKÝ POZITÍVNY VPLYV NA ĽUDSKÉ BYTIE I.

Pyramídy sú kráľovskou témou. Hovorí sa, že pravda je šokujúcejšia, než tie najfantastickejšie teórie. Ak máte záujem o výsledky najnovších výskumov, pozrite si túto prednášku, ktorú sme natočili na nedávnej konferencii v Znojme. Predtým ale radšej zabudnite na všetko, čo ste o pyramídach počuli... (english below)VALERY UVAROV: Pyramids and their profound positive influence on the human being 1/2


Z OBSAHU (CONTENT):

Kto nám odovzdal pradávne vedomosti? (Who gave us the ancient knowledge?)
Nové poznatky o Nibiru (New findings about Nibiru)
Prvé pyramídy na Zemi a Hora Meru (The first pyramids on Earth and Mount Meru)
Doktrína jednoty ľudských bytostí, Zeme a Vesmíru (Doctrine of unity of human beings, Earth, and the universe)
Ako to všetko funguje? (How does it all work?)
Duchovná pasť (Spiritual ambush)
Nástrahy Satana (Traps of Satan)
7 energetických tiel – ako ich synchronizovať? (7 energetic bodies – how to synchronize them)
Jin-Jang (Yin and Yang) = Ba-Ka
Meditácie a nebezpečenstvo, o ktorom sa nehovorí (Meditations and the danger unspoken of)
Overujúce vedecké výskumy (Verifying scientific research)
     ►Overujúce vedecké výskumy 2 (Verifying scientific research 2)
Aplikovanie pradávnych vedomostí – Nový Vek (Applying the ancient knowledge – The New Age) pokračovanie v II. časti... (continues in part II)


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

© Valerij Uvarov. Video môže byť šírené jedine celé, bez zmien a zadarmo vrátane celej tejto poznámky.
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

Pyramids are a royal subject. It is said that the truth is more shocking than the most fantastic theories. If you are interested in the results of the latest researches, watch the talk by Valery Uvarov, which we filmed on the recent conference in Znojmo, Czech Republic. Before, though, you should forget everything you heard about pyramids before...

A marathon of presentations, which contains also the information that has been unpublished so far, likely fulfilled the expectations of even the most discerning viewer. Final surprise – gradually, they will all be published in full length!


Súvisiace:

VALERIJ UVAROV Výber
http://www.cez-okno.net/rubrika/valerij-uvarov-vyber

PYRAMÍDY V EURÓPE A V ČR (12.-14. 6. 2015)
http://www.cez-okno.net/clanok/pyramidy-v-europe-a-v-cr-12-14-6-2015

PYRAMÍDY
http://www.cez-okno.net/stitok/pyramidy


júl 17, 2015 23:55 popoludní

 

 

Top