Obrázok používateľa CEZ OKNO
►Valerij Uvarov: PYRAMÍDY A ICH HLBOKÝ POZITÍVNY VPLYV NA ĽUDSKÉ BYTIE II.

Ešte šokujúcejšia druhá časť exkluzívnej prednášky Valerija Uvarova i s dosiaľ nepublikovanými informáciami v svetovej premiére! (english below)VALERY UVAROV: Pyramids and their profound positive influence on the human being 2/2

An even more shocking second part of Valerij Uvarov's exclusive talk, including also the information that has been unpublished so far in the worldwide premiere!

Z OBSAHU (CONTENT):

„Til.Mun“ – spomalenie starnutia ("Til.Mun" – slowing down aging)
Overujúce vedecké výskumy 2 (Verifying scientific research 2)
     ►Overujúce vedecké výskumy 1 (Verifying scientific research 1)
Pyramídy ako tlmiče seizmickej aktivity (Pyramids as dampers of seismic activity)
Energetické lúče (Energy rays)
SVETOVÁ PREMIÉRA! (WORLDWIDE PREMIERE)
Polobohovia na Zemi (Demigods on Earth)
Skutočný účel pohrebných komôr v pyramídach (The real purpose of burial chambers in pyramids)
Pyramídy ako interdimenzionálne prechody a časové koridory (Pyramids as inter-dimensional passages and time corridors)
Hviezdne brány a GPS značky (Star gates and GPS marks)
Pyramídy – zhrnutie (Pyramids – conclusion)
Budovanie pyramíd dnes (Building pyramids today)


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

© Valerij Uvarov. Video môže byť šírené jedine celé, bez zmien a zadarmo vrátane celej tejto poznámky.
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

Pyramids are a royal subject. It is said that the truth is more shocking than the most fantastic theories. If you are interested in the results of the latest researches, watch the talk by Valery Uvarov, which we filmed on the recent conference in Znojmo, Czech Republic. Before, though, you should forget everything you heard about pyramids before...

A marathon of presentations, which contains also the information that has been unpublished so far, likely fulfilled the expectations of even the most discerning viewer. Final surprise – gradually, they will all be published in full length!


Súvisiace:

VALERIJ UVAROV Výber
http://www.cez-okno.net/rubrika/valerij-uvarov-vyber

PYRAMÍDY V EURÓPE A V ČR (12.-14. 6. 2015)
http://www.cez-okno.net/clanok/pyramidy-v-europe-a-v-cr-12-14-6-2015

PYRAMÍDY
http://www.cez-okno.net/stitok/pyramidy


júl 31, 2015 21:15 popoludní

 

 

Top