Obrázok používateľa CEZ OKNO
Vanga - bulharská veštkyňa

Čo majú spoločné udalosti, ako rozpadnutie Sovietskeho zväzu, černobylská katastrofa, volebné víťazstvo Borisa Jeľcina, dátum Stalinovho úmrtia, potopenie ruskej ponorky Kursk a Topalovovo víťazstvo na majstrovstvách v šachu? Prv, než sa rozbehnú úvahy konšpiratívnych teoretikov, všetky tieto udalosti predpovedala "Baba Vanga".Evangélia "Vanga" Dimitrová (alebo Baba Vanga, ako ju poznali mnohí Bulhari), to je pozoruhodná, mystická postava nedávnej bulharskej histórie, ktorej proroctvá niektorí prirovnávajú v Nostradámovým.

Vanga sa narodila v roku 1911. Žila v Petriči, v blízkosti minerálnych prameňov Rupite, v horách na juh od Melnika. Ale keď sa pozrieme za tieto fakty, potom je už ťažko odlíšiť fakty od fikcie, čo sa tak často stáva, keď ide o podobné osobnosti, keďže jej život je značne opradený mytológiou.

Podľa populárnej historky Vangu ako dieťa zastihla silná búrka alebo uragán, ktorý vytrhával stromy aj s koreňmi, do očí jej navial piesok a prach, vyzdvihol ju do vzduchu, až napokon spadla na pole neďaleko rodného domu. Po búrke sa zistilo, že Vanga je na obe oči slepá. Práve so slepotou sa údajne objavil jej "dar". Ten pozostával zo schopnosti predpovedať budúcnosť, "vidieť" to, čo ostatní neboli schopní vidieť, nájsť veci a osoby a komunikovať s takými, čo neboli fyzicky prítomní - robiť to, čo sa pripisuje osobám jasnovidným.

Podľa jednej verzie Vanga nadobúdala svoje schopnosti postupne a pomaly; jedného dňa jej otec - pastier stratil ovcu a ona ju našla, pretože bola schopná "vidieť", kde sa nachádza, i keď bola slepá. Vtedy si všimli, že má zvláštny dar. Keď sa ľudia dopočuli o jej nadaní, začali prichádzať, aby sa s ňou poradili, často sa dožadujúc správ o milovaných, ktorí vtedy bojovali vo vojne. Takisto bola neskôr schopná liečiť ľudí kvetinami a rastlinami.

Hovorí sa, že Vanga zakaždým žiadala, aby návštevník podržal v ruke kúsok cukru, ktorý slúžil ako kryštál na sústredenie energie a napomáhal jej intuícii. "Priestor okolo nás obsahuje informáciu o všetkom. Je len potrebné vedieť, ako ju nájsť," citoval ruský denník Pravda v tejto súvislosti Jurija Negribetského, výskumníka jasnovidectva.

Ako sa informácie o Vanginých schopnostiach šírili, veľa ľudí za ňou začalo prichádzať aj z veľkej diaľky: okrem obyčajných dedinčanov aj intelektuáli, ministri alebo politici.

K návštevníkom patril napríklad aj bývalý premiér Žan Videnov alebo bývalý komunistický diktátor Todor Živkov. Aj Petar Stojanov za ňou prišiel na začiatku svojej (úspešnej) volebnej kampane.

Spoločnosť si ju natoľko cenila, že keď sa v roku 1945 chopili moci komunisti, nielenže sa nik proti nej nepohol, ale udelili jej dôchodok, na základe čoho ju potom niektorí začali popisovať ako "subvencovanú prorokyňu".

Jej schopnosti pritiahli takisto množstvo výskumníkov, vrátane dr. Georgija Lozanova, známeho odborníka v oblasti nových vzdelávacích techník. Ide o používanie jogistických techník, kedy sa kombináciou autosugescie a relaxácie zvyšuje schopnosť mozgu prijímať informáciu.

...I keď Vangine predpovede boli často správne, niektorí sa o nich skepticky vyjadrovali a dokazovali, že nie vždy boli presné.

...Napriek tomu však o nej Bulhari s úctou hovoria, že to bola veľmi pokorná žena, ktorej išlo o pomoc ľuďom; nikdy jej nešlo o to, aby bola populárna , a tak kritika je v jej prípade nepodstatná, keď berieme do úvahy, aký rešpekt k nej Bulhari cítia a ako veľmi si ju vážia. Hĺbka úcty obyvateľstva a dôležitosť, akú jej spoločnosť pripisovala, sa naplno prejavila, keď zomrela a odráža sa to i v skutočnosti, že štátna spravodajská agentúra BTA vydala 11. augusta 1996 oficiálnu správu o jej úmrtí, keď zomrela na rakovinu prsníka v sofijskej nemocnici. Georgij Pirinskij, Petar Stojanov a iní vysoko postavení bulharskí predstavitelia vyslovili rodine sústrasť.

"Ona nežila pre seba, ale pre druhých. To z nej robí sväticu, žijúcu medzi nami," povedal vtedajší premiér Žan Videnov.

Podľa jednej z posledných predpovedí sa niekde vo Francúzsku narodilo dievčatko, ktoré vo veku 10-tich rokov obdržalo podobný jasnovidecký dar, ako mala Vanga. Či je to skutočne pravda, to ukáže čas.

Čerpané z: Prop.sk


Rubriky: 
júl 08, 2008 20:47 popoludní

 

 

Top