Obrázok používateľa CEZ OKNO
Váš týždenný horoskop, alebo čím astrológia je a čím nie je 2

V minulej časti ste sa dozvedeli, že napísať týždenný horoskop napr. pre všetkých narodených v znamení Barana, Býka a podobne je síce možné, ale výsledok je skôr zdrojom zábavy, terčom posmechu a živnou pôdou pre odporcov astrológie, než niečím, čím sa dá v živote naozaj riadiť. Prečo to tak je?

Ak si zoberieme priemernú rýchlosť planét dostaneme tieto hodnoty:

Luna 13°10’35”

Merkúr 01°23’00’

Venuše 01°12’00”

Slnko 00°59’08”

Mars 00°31’27”

Jupiter 00°04’59”

Saturn 00°02’01”

Urán 00°00’42”

Neptún 00°00’24”

Pluto 00°00’15”

V deň narodenia toho ktorého človeka stáli planéty v určitej pozícii, a postupne, počas ďalších dní, mesiacov a rokov, sa planéty pohybujú ďalej a vytvárajú v základnom horoskope toho ktorého človeka na planéty aspekty, uhly. Ak sa pohybujúca planéta dostane dostatočné blízko, nastáva obdobie, v ktorom je v orbise, v dosahu pôsobnosti a pre toho ktorého človeka nastáva tranzit planéty na niektorú z jeho planét v základnom horoskope.

Týždenné horoskopy zverejňované na webe, či v časopisoch, pracujú, mali by pracovať, aspoň na pohybe Mesiaca znameniami zverokruhu. Jeho obeh trvá cca 28 dní, čiže jeho vplyv, ak zasiahne zrodenca, ktorý má Slnko v tom ktorom znamení, by mohol trvať cca 4 hodiny.

Mesiac - Luna prejde denne cca 13 stupňov, Slnko jeden stupeň atd. Tranzit Luny jej pôsobenie na toho ktorého človeka napr. vo vzťahu k jeho Slnku trvá cca 4 hodiny, s takouto premennou pracujú (mali by pracovať) horoskopy uverejňované bežne v časopisoch a na web stránkach. Často krát nepracujú ani s ňou.

Tranzit Slnka môže trvať cca 2-3 dni. U Jupitera je to 10-14 dní, u Saturna mesiac, Urán tranzituje viac než 2 mesiace, u Neptúna a Pluta to môže trvať i 6 mesiacov.

Čiže ak porovnáme vplyv Luny, ktorý trvá cca 4 hodiny a Neptúna a Pluta, kde trvá vplyv i 6 mesiacov dostávame sa do úplne inej úrovne, s ktorou môžeme pracovať a takisto i výsledky sú úplne odlišné. Pokiaľ napäťový aspekt dajme tomu na citový život trvá 4 hodiny a iný napr. od Pluta trvá 6 mesiacov, jedná sa o úplne iný level a takisto tá záťaž, pod ktorú sa človek dostáva je neporovnateľná. Je rozdiel riešiť napäťovú situáciu napr. v rodine trvajúcu pár dní a riešiť niečo dlhé mesiace.

Z hľadiska astrológie je vplyv tranzitu napr. Luny zanedbateľný a stavať na tranzite Luny nejaké predikcie je bezpredmetné. Iné je to už u planét, ktoré majú podstatne dlhšiu dobu obehu znameniami zverokruhu, napr. Pluto, ktorého obeh trvá 248 rokov. Pokiaľ Pluto v tranzite vytvorí aspekt k nejakej planéte, jeho vplyv trvá cca 2 roky (s prestávkami kvôli retrográdnemu pohybu, ktorý môže trvať i niekoľko mesiacov). Čo je dosť zásadný rozdiel oproti Lune. Pluto vykonáva retrográdny pohyb a počas tých 2 rokov sa stáva, že pôsobí 4-6 mesiacov, potom sa dostane do inej pozície a svojim vplyvom sa dostane mimo orbis pôsobnosti, ale za pár mesiacov sa vráti a vplyv pokračuje. Preto platí čím pomalšia planéta pôsobí v tranzite, tým je jej vplyv silnejší a výraznejší.

Cca od roku 2009 prechádza Pluto znamením Kozorožca a zotrvá v ňom do roku 2024.

Číže od r 2009 sa pod jeho priaznivý vplyv postupne dostávajú všetci narodení v znamení Býka a Panny, v menšej miere Ryby a Škorpióni, postupne najprv skupina tých, čo sa narodili na začiatku každého znamenia. Tí narodení úplne na konci znamenia pocítia jeho tranzit až ako poslední, pred rokom 2024. Tento tranzit zvykne posunúť človeka výrazne dopredu. Možnosť uskutočniť množstvo zmien. Naštartovať človeku život iným smerom. Podobne ale nepriaznivý tranzit zažívajú všetci narodení v znamení Barana, Raka a Váh a Kozorožca tiež v takejto časovej postupnosti. U Kozorožcov zvýrazní ambície, snahu, dodá silu a moc, na strane druhej je tu možnosť zneužitia množstva transformačnej energie pre sebecké účely.

Pluto ako vládca znamenia Škorpióna, vládca podsvetia, predstavuje krízu, ničenie, ukončenie toho, čo je slabé a zároveň počiatok nového zrodu, vzkriesenie, transformáciu do vyššieho celku, na novej úrovni. Pluto svojim pôsobením vytvára priestor. Jeho priaznivé tranzity dokážu výrazne človeka posunúť dopredu, rovnako tak ako jeho nepriaznivé tranzity majú charakter rozpadu a ukončovania veci, bezmocnosti a manipulácie. Čo je slabé, musí zomrieť (nejedná sa o smrť vo fyzickom slova zmysle) aj keď pocity ľudí, ktorí zažívajú jeho tranzit nie sú zrovná ničím príjemným. Priaznivý vplyv tranzitu Pluta napr. na Slnko, Mars výrazne zvyšuje energiu, i regeneračné schopnosti.

Pluto predstavuje moc, transformáciu, v prípade nepriaznivých aspektov až bezmocnosť, ktorá nastáva u tranzitov Pluta, nemá význam isť hlavou proti múru, lebo jeho vplyv je ako u Hydry, kde odseknutím jednej hlavy narastú dve ďalšie. Pluto spôsobuje premenu, akékoľvek bránenie sa zmenám, transformácii, odloženiu starého, by predstavovalo prekážky, ktoré bude Pluto odstraňovať. V tomto je neúprosný a neúplatný. Pri jeho nepriaznivých tranzitoch na planéty ako Venuša a Mesiac, sa dostáva citový život pod tlak. Mať tranzit Luny, ktorý trvá 4 hodiny a nepriaznivo pôsobí na citový život, a mať tranzit Pluta, ktorého dĺžka môže byť i 6 mesiacov je ako porovnávať slabý vánok so silnou búrkou. Sila Luny sa v tomto prípade rovná sile chrobáka v porovnaní so silou slona. Tranzity transaturnských planét sú v tomto ohľade veľmi účinné a z astrologickej praxe najviac osvedčené čo sa týka výsledku. Preto nástrojom každého astrológa je pohyb pomalých planét, tie však nezachycujú všetkých narodených v tom ktorom znamení naraz, ale v dôsledku pomalého pohybu planét postupne podľa dopredu stanoveného poriadku.

To všetko sú samozrejme iba všeobecné informácie, pretože výsledok tranzitu bude závisieť od stavu, v akom sa aspektovaná planéta nachádza, i od celkovej sily základného horoskopu. U silne postaveného a dobre a aspektovaného Slnka bude výsledok iný, než u slabo postaveného a zle aspektovaného Slnka. Tiež pracujeme stále iba s postavením Slnka, je možné, že v čase priaznivého tranzu Pluta na Slnko, bude mať zároveň zrodenec napäťový aspekt napr. Neptúna na Venušu, čiže na jednej strane sa môže napr. na poli profesnom, osobnom, posunúť ďalej, na strane druhej jeho vzťahy (Venuša) sa môžu dostávať do neprehľadnej situácie, komplikovať sa a zrodenec tam môže tápať. Prínos v prípade poznania obdobia prichádzajúceho tranzitu Pluta je informácia o možnej kríze, v tej ktorej oblasti života, výhoda je v poznaní jej dĺžky, smeru, pôsobnosti a možnosti z nej vyplývajúce. Často je kríza a premena potrebná na dosiahnutie nových možností. V prípade priaznivého tranzitu Pluta sa naopak ponúka možnosť ukončiť obdobie, ktoré človeku neumožňovalo postúpiť vyššie a otvárajú sa dvere na dosiahnutie nových možností i pokroku v rôznych oblastiach podľa druhu aspektovanej planéty.

Na kompletné posúdenie osobnosti zrodenca v prípade predikcie je potrebné poznať presný čas a pracovať s množstvom premenných. A tu sa opäť dostávame k zložitosti tohto systému, ktorý nefunguje na princípe "vhoď mincu a vypadne zvolený produkt pre všetkých naraz".


Autor sa zaoberá astrológiou a je možné si u neho objednať horoskop (a jeho výklad napr. cez skype) na adrese: vasradix@gmail.com v cene od 30€

exkluzívne.cez.okno


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.


Súvisiace:

JEDI RADÍ 19: Poriadne ASTRO a NUMERO na nezaplatenie? JE TO VO HVIEZDACH!
https://www.cez-okno.net/clanok/jedi-radi-19-poriadne-astro-a-numero-na-...

Astrológia
https://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/astrologia

ASTROkienko
https://www.cez-okno.net/rubrika/astrologicke-okienko


Autori: 
september 06, 2019 00:53 dopoludnia

 

 

Top