Obrázok používateľa CEZ OKNO
Váš týždenný horoskop, alebo čím astrológia je a čím nie je 3

Ďalším z kráľov tranzitov pomalých planét je Neptún, ktorému prechod zvieratníkom trvá 165 rokov.

Neptún, vyššia oktáva Venuše, je planétou harmónie, neosobnej lásky, snov, úžasných možností ideálov a inšpirácie, i planétou, klamu, podvodu, ilúzii, závislosti, tápania a idealistickej utópie podľa toho ktorú časť svojej kvality ukazuje. Neptún je súcit a inšpirácia. Neptún rozpúšťa hranice, tým zvyšuje svoju silu ako v priaznivých tak v napäťových tranzitoch.

Na jednej strane planéta neuveriteľných možností, liečivej energie, vízií božských svetov, i planéta veľkých ilúzii, utópie, ideológie, preludov a uviaznutia v nepochopenom.

V najčistejšej podobe spirituálny majster, osvietený poznaním, ktoré je ďaleko za hranicami toho, čo i len tuší bežný človek , na druhej strane planéta falošných guru, prezentujúcich spiritualitu a sami tápajúci v ilúzii a zmätku. Prísť k plodom Neptúna nie je jednoduché.

Čím nám môže pomôcť Neptún, čo spôsobujú jeho tranzity?

Vo februári 2012 vstúpil Neptún do znamenia Rýb a zotrvá tam do konca januára 2026, čiže postupne sa pod jeho nepriaznivý vplyv dostanú, alebo ním už prešli, ľudia narodení v znamení Rýb. Postupne od r 2012 najprv tí narodení úplne na začiatku znamenia tí narodení na konci Rýb až pred r 2026. Pod podobný nepriaznivý vplyv sa dostanú (resp. nim už nim prešli) ľudia narodení v znamení Blížencov, Strelca i Panny. Priaznivý vplyv čaká ľudí narodených v znamení Raka, Škorpióna v menšom Býka a Kozorožca tiež takto postupne v takomto časovom rozptyle ako je uvedené vyššie. Neptún tranzitujúci znamením Rýb , u ľudí narodených v znamení Rýb (alebo u ľudí ktorí tam majú nejakú planétu či prvok) prechádza konjunkciou cez ich Slnko. Tento tranzit nebýva zdrojom prehľadu o skutočnosti, ani posilou praktického vnímania sveta, keďže Slnko, jadro nasej entity, princíp sebauvedomenia, naše ja, jasné vedomie sa dostáva pod úplne opačný vplyv. Neptún zvyšuje i citlivosť a vnímavosť na rôzne iné vplyvy. Ľudia, ktorým Neptún tranzitom vytvára aspekt na nejakú planétu, sa môžu začať orientovať viac na duchovné ezoterické veci, náboženstva, hľadaniu zmyslu života alebo prepadnúť závislostiam, drogám, alkoholu či gamblerstvu, ťažko čitateľným vzťahom a pod. Môžu samozrejme žiť svoj život aj naďalej tak, ako doteraz s tým, že bude predsa len trocha iný.

Zatiaľ čo počas tranzitu u Pluta je človek konfrontovaný aspoň s pudom sebazáchovy, ohrozenia u Neptúna je tranzit horší o to že toto chýba. Človek môže tápať, strácať sa, jeho vnímanie sa čiastočne ocitá v stave ako po droge kde stanoviť hranice toho čo je skutočnosť je náročné. Tranzit Neptúna dôkaze človeka dokonale zmiasť, ponoriť ho akoby do nepriehľadnej hmly, jeho tranzit trvá cca 2 roky (s prestávkami kvôli retrográdnemu pohybu).

Čím v reálnom živote môže byť prínos tranzitu Neptúna a čomu by sme sa naopak mali vyhnúť? U drogovo abstinujúcich (a môžu tak s úspechom abstinovať roky) ich Neptún môže konfrontovať znova s niečím takým čím už prešli, čiže nahlodávať ich slabé miesta, ktoré sa zdali rokmi už pomerne pevné.

U ďalších môže spustiť naviazanosť na ideológiu, sektu, môžu sa stať i nadšenými prívržencami politických hnutí.

U človeka ktorý si častejšie vypije môže počas tranzitu (v prípade predispozície v základnom horoskope) spustiť tento tranzit šnúru opileckých dní, ktorá trvá dlhé mesiace. Je to obdobie v ktorom sa z občasného pijana stáva alkoholik, ktorý už nedokáže vystúpiť von z kruhu.

Pokiaľ Neptún vytvorí napäťový aspekt na nejakú planétu či prvok v základnom horoskope napr. na Mars, Lunu, Venušu a pod. mení sa vnímanie skutočnosti a ľudia pod jej vplyvom vyhľadávajú podobnú kvalitu vo svete, či už vo forme závislosti na alkohole, drogách prepadnú sekte alebo nejakej ideológii, viere v nejasný ciel, takisto sexualita v tej dobe zažíva časy revolty a nespútanosti a to v tom najhoršom, najlepkavejšom zmysle keďže všetko morálne, majúce nejaký základ, je hlboko nahlodávané, predstavivosť pracuje naplno a je ťažké ju spútať. Možné sú i utopistické vzťahy či vzťahy s nevhodným partnerom. U nepriaznivých tranzitov Neptúna je viac než inokedy vhodné presvedčiť sa o tom, že veci, ktoré nás zaujímajú sú reálne a vyhýbať sa veciam, ktoré niečím zaváňajú mohlo by sa ľahko stať že to, o čom sme si mysleli, že je pravda, bude omyl. Človek môže cítiť, že je v spojení s pravdou, na druhej strane sa v reále deje pravý opak. Tranzit Neptúna môže človeka dokonale zmiasť namotať zneprehľadniť situáciu.

Na strane druhej pri dobrých tranzitoch je možnosť stretnúť toho pravého, rozumieť si s druhými, alebo zvýšiť svoje vnímanie nad bežnú úroveň a chápať sa tak viac ako súčasť univerza súčasť všetkého. Zažiť ideálny vzťah, čí prežiť udalosti síce ako zo sna tento krát bez možnosti ilúzií s dobrým koncom hlboko inšpirujúce povznášajúce. Neptún ako pokus o návrat do raja, pri dobrých tranzitoch sa tomuto snu môžeme priblížiť a môže sa splniť.

U umelcov, ľudí ktorí potrebujú inšpiráciu, spisovateľov, hudobníkov Neptún ktorého trigón na Slnko zažije raz, dvakrát za život, môže otvoriť dvere do úrovne tvorby, nastáva zvýšenie kvality v dôsledku dobrých vplyvov ktoré by bolo vhodné v tej dobe využiť. Podobne tak i u ľudí pracujúcich spirituálne. Vždy v náväznosti na to čo ten dotyčný už dosiahol pokiaľ sa roky snaží bez väčších výsledkov teraz nastáva doba keď sa dvere otvoria správnym smerom. Podobne sa môže roky snažiť a mať i dobre výsledky v čase nepriaznivého tranzitu Neptúna nastáva obdobie keď treba kontrolovať viac určité veci, neupadnúť zmätku a nedostať sa tak na cestu blúdenia.

Snaživý študent ktorý má napr. trigón Neptúna na Jupiter môže cítiť, ako mu to ide v učení lepšie (nevie prečo) faktom je že sa mu zdá, že mu niekto akoby pomáha, učí sa mu lepšie, chápe veci skôr.

Neptún planéta jemnej energie, planéta svetového mieru (čo sa dnes javí ako utópia) a spojení všetkých do skutočnej pravdy, pretože na jej úrovni je pravda oveľa hlbšia, a zároveň aj jednoduchšia a jej pochopenie oveľa širšie než by sa nám mohlo zdať. V hĺbke jej pravdy zisťujeme že iné pravdy akoby neplatia, resp. na ich miesto nastupujú iné vyššie zákonitosti, pravdy, nie je to planéta typu áno-nie, ani jednoduchého analytického a praktického chápania ako je to u Merkúra. Môže byť zdrojom poznania, intuície, vízií, inšpirácie. Nielen u umelcov, hudobníkov, spisovateľov, prináša skutočné možnosti.

Spiritualita má svoje zákony. Kde z pohľadu nižších úrovni sa môže zdať že duchovno je len akási nesúrodá predstava pochabých bláznov, v reále je Neptún na úrovni chemikov a vedcov bádajúcich najmodernejšími technológiami a dostávajúcich sa tak k podstate života. Chemik skúmajúci procesy je na tom podobne ako skutočný duchovný alchymista, ktorý nachádza rovnaké zákonitosti, a musí nachádzať, lebo v bode kde veda a spiritualita prichádzajú k jadru, je poznanie rovnaké.

Časť problémov pri tranzitoch pomalých planét spočíva v tom, že človek nepozná dobre tento typ energie, s ktorým je konfrontovaný. Človek ponorený do behu dní svojho života na dennej báze pozná dôkladne veci, s ktorými je dlhodobo v kontakte. Pri tranzitoch pomalých planét ako Neptún, Pluto či Urán sa však stretáva s kvalitou a vplyvmi, ktoré nie sú časté, bežné a jemu ani dôkladne známe.

Tieto tranzity nenastávajú často, postupne behom dlhých desaťročí Neptún tranzituje nejakým aspektom všetky planéty v základnom horoskope. Nepochopenie, nepoznanie zákonitosti akým tranzit pracuje, čo prináša, je vodou na mlyn toho ktorého tranzitu. Pod jeho vplyvom nastáva konfrontácia v čase a priestore s vplyvom ktorý môže umožniť pozdvihnúť časť osobnosti do iných rovín, či vynášať von rôzne nedostatky.

Aj tu platí, že vedieť je viac, než nevedieť. Aj pri tomto tranzite je výhodou poznanie, že takýto tranzit začína, je známa časová dĺžka, v ktorej tranzit pôsobí i oblasť, ktorú v živote toho ktorého človeka zasiahne.

A tu sa dostávame k praktickému zmyslu a využitiu astrológie v bežnom živote.

Kde skúsenosti tých, ktorí majú za sebou tieto tranzity potvrdzujú, že astrológia nemá v názve Logos náhodou.


Autor sa zaoberá astrológiou a je možné si u neho objednať horoskop (a jeho výklad napr. cez skype) na adrese: vasradix@gmail.com v cene od 30€

exkluzívne.cez.okno


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.


Súvisiace:

JEDI RADÍ 19: Poriadne ASTRO a NUMERO na nezaplatenie? JE TO VO HVIEZDACH!
https://www.cez-okno.net/clanok/jedi-radi-19-poriadne-astro-a-numero-na-...

Astrológia
https://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/astrologia

ASTROkienko
https://www.cez-okno.net/rubrika/astrologicke-okienko


Autori: 
september 24, 2019 04:11 dopoludnia

 

 

Top