Obrázok používateľa CEZ OKNO
Vážení ctitelia osobnosti generála Dr. M. R. Štefánika!

Žiaden súdny človek s pozitívnym vzťahom k slovenským dejinám a ich osobnostiam a s normálnym zdravým rozumom nepredpokladal to, čo sa o pár dní stane tragickou skutočnosťou a dôkazom úplnej neschopnosti reprezentantov Bratislavy, ale aj nášho štátu – zabrániť opakovanému hanebnému poníženiu jedného z najväčších synov slovenského národa a jednej z najväčších osobností slovenských aj širších európskych dejín – generála Dr. M. R. Štefánika!Od roku 1993 bojujú občianske združenia národne uvedomelej slovenskej inteligencie o jeho nový, dôstojný a veľkorysý pamätník na čestnom a jeho dejinotvornému pôsobeniu zodpovedajúcom mieste v hlavnom meste SR v Bratislave. Napriek absolútnej väčšine súhlasných stanovísk s našou vecnou odbornou argumentáciou, s ktorou sa stotožnili bezo zvyšku takmer všetci nami oslovení vysokopostavení reprezentanti nášho mesta a štátu – nikto z nich nebol schopný (a zrejme ani ochotný) zabrániť tejto potupe a národnej urážke, ktorá sa odohrá pred symbolom slovenskej kultúry, novým SND. A to dokonca za účasti najvyšších zahraničných predstaviteľov!

Vidiac ľahostajnosť, nezáujem a neschopnosť kompetentných, ktorí sú zodpovední za vzhľad nášho hlavného mesta ako slovenskej metropoly a rovnakú ľahostajnosť, nezáujem a neschopnosť tých, ktorí sú zodpovední za štátnu reprezentáciu SR na tej najvyššej úrovni - rozhodli sme sa, že dňa 30. apríla 2009 v čase od 7,30 hod. – 8,30 hod. pred zasadnutím magistrátu Bratislavy, uskutočníme na Primaciálnom námestí v Bratislave protestné zhromaždenie občianskych iniciatív „Za krajšiu metropolu Slovenska“.

My, ktorí sme bojovali za dôstojné postavenie slovenčiny ako štátneho jazyka SR, za našu zvrchovanosť, ústavu a štátnu samostatnosť, my, ktorí sme naposledy zabránili hanebnému odpredaju nového SND – vyjadríme svoj nesúhlas s chaotickou a bezkoncepčnou tzv. urbanizáciou Bratislavy ako aj s chystaným verejným ponížením a degradáciou generála Dr. M. R. Štefánika - tichou demonštráciou pred budovou Magistrátu mesta Bratislavy. Všetko, čo chceme povedať bude napísané na letákoch, transparentoch a v záverečnom memorande účastníkov protestu.

Na konci tejto demonštrácie - ešte pred zasadnutím magistrátu - odovzdajú naši parlamentári „Bratislavské memorandum – metropolizácia alebo babylonizácia?“, v ktorom vyjadríme svoje výhrady voči negatívam, ktoré sa v Bratislave nielen sústavne dejú, ale dokonca stupňujú a pomaly z nás robia cudzincov v našom meste!

Vy, ktorí nesúhlaste s tým, čo sa deje z urbanistického, estetického, ale aj z iných hľadísk a z dôvodov, ktoré bezohľadne znižujú životný štandard v našom hlavnom meste – pripojte sa k občianskym iniciatívam, ktoré už svoj protest vyjadrili a pridajte sa k osobnostiam, signatárom našich výziev ako sú Milan Rúfus, Ladislav Ťažký, Július Binder, Matúš Kučera, Milan Vároš, Milan Laluha, Ondrej Zimka, Alexander Ilečko, Anton Hykisch, Eva Kristinová, Jozef Šimonovič a ďalšie desiatky osobností.

Nedajme si vziať právo rozhodovať o našom meste a našom živote „o nás bez nás“ a zachráňme, čo sa ešte zachrániť dá!


Bratislava, 17. 4. 2009

Za organizátorov: Akad. mal. Viliam Hornáček
predseda združení slovenskej inteligencie

Pamätný záber z Považskej Bystrice


Sekcie: 
apríl 20, 2009 00:59 dopoludnia
  • krát komentár

1 krát komentár

  1. Obrázok používateľa Anonym
    Anonymapríl 29, 2009 16:53 popoludní

    Komentár: 

    Tak som sa prave dozvedel, ze Stefanik bol cechoslovakista! :))) Z radia do nas pekne hustia - na jednej strane akoze oslavuju jeho osobnost a zasluhy, zdoraznuju vsak jeho nadsenie o ceskoslovensko - nikde ani slovo o tom, ze sa titansky zasluzil o dostojnejsie postavenie Slovakov!!!

 

 

Top