Obrázok používateľa CEZ OKNO
Věda jako celek: Propojení hmoty & ducha II.

Chceme-li prožívat a pochopit nefyzické aspekty světa a sebe samých, musíme nejprve vyvinout prostředky, jak to učinit. V praxi to zahrnuje rozvoj a používání forem vědomí, které dřímají u většiny lidí. Skutečný proces probouzení a tréninku tohoto „dodatečného vědomí“ není vůbec lehký. Je to stejně komplexní trénink, jako je to i specifický výcvik v tom, být schopen prožívat to, co možná prožíváme pouze náhodně a zřídkakdy ve formě zvláštní zkušenosti. Pokud bychom takový trénink absolvovali, rozsah našeho vnímání by se značně rozšířil a věřím, že by to změnilo naše životy. Myslím, že stojí za to si zkusit představit některé takové změny.”

Fyzické

Něco je fyzické, může-li to být vnímáno alespoň jedním z našich pěti smyslů (zrak, sluch, atd.). Věc nemusí být vnímána přímo, je-li velmi vzdálená (vzdálená galaxie), velmi malá (mikrob) nebo sotva patrné (rádiová vlna). Abychom tyto překážky překonali, technologicky jsme rozšířily naše smysly. Můžeme vnímat dalekohledem velmi vzdálené, mikroskopem velmi malé, radarem, vysílačkou a dalšími přístroji nepatrné. Je nutno poznamenat, že pokud se má něco počítat jako fyzické, musí být zapojen alespoň jeden z našich pěti smyslů. Definice tedy je, že nefyzické je cokoliv, co nemůže být vnímáno jakýmkoliv z našich pěti smyslů, bez nebo s pomocí technologie. Doufám, že tento rozdíl je jasný.

Je to proto, že většina vědců a mnoho dalších lidí obvykle nepřipouštějí existenci jiných způsobů vnímání, než jsou fyzické smysly, které nepřipouštějí možnost dalších typů reality a které mohou být zevšeobecněné jako „nefyzické“. Nadále věří, že fyzický vesmír je jeden a ten samý jako celý vesmír. Chyba, kterou dělají, je používání jejich omezené „mapy“, aby interpretovali svět, který nejenže dalece přesahuje okraje této mapy, ale také je nad chápání kohokoliv z nás.

Vědci se začali výhradně spoléhat na jedinou formu vnímání ke zkoumání světa - jejich fyzické smysly a rozšíření těchto smyslů. Možná si musíme připomenout, že pokud použijeme pouze jednu formu vnímání - a to tu fyzickou - k tomu, abychom viděli svět, bude svět reagovat odpovídajícím způsobem tím, že bude vypadat fyzicky a nic víc než to. Kdybychom použili jinou formu vnímání, vypadal by svět jinak. To je analogické k sledování světa prostřednictvím různě barevných čoček. Pokud se díváme skrze červenou čočku, svět se jeví červený. Pokud se díváme skrze modrou čočku, svět se jeví modrý. Realita se mění podle „čočky“, kterou používáme k jejímu zobrazení.

Dá se pochybovat o tom, že fyzická „čočka“ se stala téměř univerzální čočkou moderního světa. Říkám „téměř“, protože existuje několik lidí, kteří jsou schopní používat i jiné „čočky“ kromě fyzických. Jinými slovy, mají přístup k jiným formám vědomí. Svět, který prožívají, je bohatší a intenzivnější, protože prožívají nefyzické stejně jako fyzické. Ale musíme ze zeptat, proč se fyzické „čočky“ staly čočkami univerzální preference dneška. Věřím, že pro většinu lidí je tomu tak proto, že nefyzické „čočky“ nefungují, kvůli nedostatku používání v průběhu tisíciletí. A domnívám se, že pro to existují dobré důvody, ale to je nad rámec tohoto článku. Fakt je, že většina lidí dnes pravděpodobně neví, že takové „čočky“ dokonce existují. Nicméně, co mnoho lidí ví, je příležitostný letmý pohled na to, jaké by to bylo mít k dispozici nefyzické „čočky“. To se stává, když se jim přihodí určitý druh „neobvyklého zážitku“.

Neobvyklé zážitky má čas od času většina z nás. Může to být živý sen nebo silný pocit, že jste úplně propojení s celým vesmírem, nebo pocit absolutní jistoty, že jsme právě potkali lásku našeho života. Přestože se tyto zkušenosti počítají jako neobvyklé, nejsou všechny tak úplně neobvyklé, v tom významu že nepředstavují hrozbu pro převažující světonázor, světový názor na vědu. Věda nebere v úvahu tyto zážitky. Na druhé straně existují různé druhy zážitků, které má mnoho lidí alespoň jednou za život. Včetně telepatie, předtuchy, léčení na dálku, jasnozřivosti, prožitku blízké smrti nebo mimotělní zkušenosti (OOBE). Tyto zážitky nemohou být vysvětleny vědecky. Ale to není všechno. Věda je aktivně odmítá nejen protože věří, že jsou nemožné, ale také protože ohrožují převažující světonázor. Jistě jsou nemožné z vědeckého hlediska, ale to jenom protože se věda stala omezenou formou vědění. Je to proto, že věda dneška je zobrazena skrze fyzické „čočky“.

Nefyzické

Chceme-li prožívat a pochopit nefyzické aspekty světa a sebe samých, musíme nejprve vyvinout prostředky, jak to učinit. V praxi to zahrnuje rozvoj a používání forem vědomí, které dřímají u většiny lidí. Skutečný proces probouzení a tréninku tohoto „dodatečného vědomí“ není vůbec lehký. Je to stejně komplexní trénink, jako je to i specifický výcvik v tom, být schopen prožívat to, co možná prožíváme pouze náhodně a zřídkakdy ve formě zvláštní zkušenosti. Pokud bychom takový trénink absolvovali, rozsah našeho vnímání by se značně rozšířil a věřím, že by to změnilo naše životy. Myslím, že stojí za to si zkusit představit některé takové změny.

Za prvé, neobvyklé zážitky - jako je telepatie a jasnozřivost - by se staly běžnými, akceptovanými součástmi našeho každodenního života. To by samo o sobě změnilo mnohé, co považujeme za pravdivé a myslitelné. Obratem by to zcela jistě vedlo ke změnám v našem chování a našem životním stylu.

Za druhé bychom se dozvěděli o aspektech vesmíru a lidského bytí, o kterých nemáme ani tušení. To, co dnes považujeme za nepopíratelné fakty, se ukáže být produktem našeho omezeného (fyzického) vědomí. To by změnilo chápání toho, kdo jsme jako lidské bytosti, proč tu jsme a co máme dělat.

Zatřetí bychom měli něco úplně jiného, co bychom měli brát vážně. Co tím myslím? V současnosti je zdaleka nejzávažnějším problémem ve světě snaha vyřešit obrovské problémy, které si sami vytváříme. Jen pomyslete o tom množství času, peněz a energie věnovaných na vyřešení dnešních problémů. Faktem je, že se spoustu lidí jeví, jako kdyby jejich smyslem života bylo to, že mají problémy, se kterými se musí vypořádat. Třebaže nevědomky, potřebují mít spolehlivý zdroj problémů, se kterým se musí vyrovnat. To je zcela jistě proti jakýmkoliv vážným pokusům vyřešit naše problémy jednou a provždy. Nicméně, pokud bychom použili naše vnitřní smysly, viděli bychom tam velmi rozdílné věci, které jsou zdrojem životního smyslu a záměru a nemají co dočinění s problémy. Věřím, že potom by se náš život stal schůdnou, nikoliv vyčerpávající trnitou cestou.

-pokračovanie-


›› CHRIS THOMSON, pracoval ako právnik, ekonóm a výskumník v Číne a v “think tankoch” v Škótsku a v USA. Dnes vedie kurzy inteligencie a vedomia a tiež pôsobí ako mentor a terapeut. Jeho kniha “Full Spectrum Intelligence” vyšla v roku 2014. Chris žije v Katalánsku a do hôr chodí tak často, ako je to len možné.

Autor úvodného obrázku: Cameron Gray

Zdroj: http://www.newdawnmagazine.com/

Preklad: Naďa

exkluzívne.cez.okno


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

Tento článok, ktorý sme pre vás preložili, má 903 slov.

Len vďaka Vašim darom môžeme ďalej prinášať informácie všetkým bezplatne a neustále sa zlepšovať. Ak chcete našu prácu oceniť a je to vo Vašich možnostiach,
prispejte prosím na ďalší chod portálu


›› BILANCIE PORTÁLU

Aktuálny STAV vidíte vľavo HORE


2401591699/8330 (DAR z SK) alebo 2401591699/2010 (DAR z CZ)

Číslo účtu pre dary zo Slovenskej republiky:
2401591699/8330 │ IBAN: SK5283300000002401591699 │ SWIFT (BIC): FIOZSKBAXXX │ │ Číslo účtu pre dary z Českej republiky:
2401591699/2010 │ IBAN: CZ4120100000002401591699 │ SWIFT (BIC): FIOBCZPP


Keď nemáte PAYPAL konto, prispejte cez bankovú kartu:
kliknite na DONATE a potom vo formulári na ›› Continue


Súvisiace:

Výber NEW DAWN Magazine
http://www.cez-okno.net/rubrika/vyber-new-dawn-magazine

Nová Veda
http://www.cez-okno.net/rubrika/nova-veda


december 07, 2017 21:28 popoludní
  • krát komentár

0 krát komentár

 

 

Top