Obrázok používateľa CEZ OKNO
Věda jako celek: Propojení hmoty & ducha III.

Budeme-li chtít vyplnit duchovní vakuum vytvořené tím, čím se věda stala, potřebujeme rozvinout zcela rozdílnou znalostní bázi – takovou, v níž jsou prvořadé hodnoty, etika, osobní rozvoj a duchovní růst. Je důležité říci, že i přes ztrátu duchovních kořenů zůstává věda slušným pokusem objevit nová fakta a potvrdit pravost těch stávajících. Nicméně tak, jako dnešní vědci vyvinuli nástroje k proniknutí tajemství fyzických, vědci budoucnosti vyvinou prostředky k proniknutí až za fyzikální hranice.To znamená vývoj dosud nepoužívaných druhů vnímání – v podstatě naše „vnitřní smysly“ – do té míry, ve které budou tak užitečné v hledání znalostí a porozumění stejně tak, jako našich důvěrně známých pět fyzických smyslů.”

Esoterická znalost

Rád bych řekl pár slov o esoterice, protože věřím, že bude mít důležitou roli ve „vědě celku“. V podstatě esoterické poznání je ucelený popis nefyzických aspektů lidstva s nějakými pokyny, jak se chovat a vyvíjet na základě toho popisu. Pravděpodobně nejznámější moderní práce jsou “Occult Science” od ›› Rudolfa Steinera, “A Treatise on Cosmic Fire” od ›› Alice Baileyové a moderní práce ›› Heleny Blavatské. Jsou zde i mnohé další z jiných kultur, hlavně z Indie, Egypta a Tibetu, ale jsou plné metafor a symboliky, zatímco výše zmínění tři autoři se pokusili popsat nefyzično v současném pojetí a jazyce.

Je zde mnoho užitečného, co můžeme čerpat v esoterickém poznání a ve světových duchovních tradicích. Ale zkusme se na to podívat z nové stránky. Potřebujeme cítit pevnou půdu pod nohama. Potřebujeme vědět, které skutečnosti jsou v těchto tradicích pravdivé, které jsou částečně pravdivé a které jsou falešné. Z toho vyplývá, že potřebujeme najít způsob, jak najít to pravé pro nás – a proto je třeba probudit a trénovat naše „vnitřní smysly“. Pokud to uděláme, budeme schopni získat nefyzické (spirituální) znalosti, stejně jako neustále roste množství našich fyzických znalostí (dnešní věda). Tím způsobem to, co věda v současnosti považuje za neměřitelné nebo dokonce nemožné, bude nakonec považováno za měřitelné a možné.

Věda celku

Přestože je nemožné přesně vědět, jak se věda celku bude rozvíjet, je možné říci něco o jejích hlavních „stavebních kamenech“. Podle mého názoru to budou:

Otevřené možnosti, že vesmír a lidské bytí mají nefyzické aspekty, stejně tak jako fyzické.

Otevřené možnosti, že každý z nás má dřímající „vnitřní smysly“, které, když jsou probuzené a trénované, nám dávají přímý přístup k nefyzickým aspektům nás a vesmíru.

Otevřené možnosti, že esoterické poznání – v podobě moderních knih (např. Steiner) a prastarých tradic – popisuje a vysvětluje některé možné prvky nefyzična.

Ochota a schopnost vidět propojení mezi moderní vědou (např. některé náhledy do fyziky) a esoterikou. Caprovo klíčové dílo již bylo zmíněno, ale v této oblasti již bylo hodně bádání.

Nové, širší koncepce, které budou schopné vyhovět novým, rozdílným formám znalostí. Například budeme muset rozšířit význam slov „energie“, „vesmír“, „život“, „duše“ a dalších.

Závěr

Budeme-li chtít vyplnit duchovní vakuum vytvořené tím, čím se věda stala, potřebujeme rozvinout zcela rozdílnou znalostní bázi – takovou, v níž jsou prvořadé hodnoty, etika, osobní rozvoj a duchovní růst. Je důležité říci, že i přes ztrátu duchovních kořenů zůstává věda slušným pokusem objevit nová fakta a potvrdit pravost těch stávajících. Nicméně tak, jako dnešní vědci vyvinuli nástroje k proniknutí tajemství fyzických, vědci budoucnosti vyvinou prostředky k proniknutí až za fyzikální hranice.To znamená vývoj dosud nepoužívaných druhů vnímání – v podstatě naše „vnitřní smysly“ – do té míry, ve které budou tak užitečné v hledání znalostí a porozumění stejně tak, jako našich důvěrně známých pět fyzických smyslů.

Je také třeba uznat, že ani věda, ani esoterika nemohou samy o sobě dát celý obraz. Každá z nich je jen částečná forma znalostí. Ale jelikož obě hovoří o stejném vesmíru a stejném lidském bytí, ačkoliv z velmi odlišných perspektiv a užívajíce rozdílné formy vnímání, vzájemně se doplňují. Proto mají potenciál se navzájem obohatit a vylepšovat.

Nic z toho se pravděpodobně nestane v dohledné době. Lidé se nevzdávají snadno své víry a celoživotních zvyků, obzvláště pokud jsou zdrojem společenského postavení, příjmu a záruk. To znamená, že podmínky potřebné pro rozvoj a přijetí vědy celku se teprve objeví. Zahrnují:

Velké množství lidí reagujících na značný materialismus doby a hledajících způsoby, jak žít více duchovně a ekologicky.

Neustále narůstající popularitu osobního rozvoje ve všech jeho formách. Zabývá se jím mnoho lidí a dochází jim, že to zachází dalece za „úspěch“ nebo „životní cíle“. Osobní rozvoj je v konečném důsledku o rozvíjení celku, celého vašeho potenciálu a to zcela jistě zahrnuje i to, co jste ještě neobjevili, jako například duchovní schopnosti.

I přes mnohé výsledky, věda není schopna zodpovědět na velké otázky a poskytnout hlubší význam. Mnoho lidí to cítí a hledá způsob, jakým jít až za hranice vědy.

Ačkoliv nemohu předpovědět, kdy se objeví věda celku, jsem si jistý, že jednoho dne se objeví. Až se tak stane, naše porozumění tomu kdo jsme, odkud jsme přišli a kam kráčíme se zásadně změní. A až se to stane, život pro všechny z nás bude velmi odlišný a o mnoho bohatší.

-koniec-


›› CHRIS THOMSON, pracoval ako právnik, ekonóm a výskumník v Číne a v “think tankoch” v Škótsku a v USA. Dnes vedie kurzy inteligencie a vedomia a tiež pôsobí ako mentor a terapeut. Jeho kniha “Full Spectrum Intelligence” vyšla v roku 2014. Chris žije v Katalánsku a do hôr chodí tak často, ako je to len možné.

Autor úvodného obrázku: Cameron Gray

Zdroj: http://www.newdawnmagazine.com/

Preklad: Naďa

exkluzívne.cez.okno


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

Tento článok, ktorý sme pre vás preložili, má 702 slov.

Len vďaka Vašim darom môžeme ďalej prinášať informácie všetkým bezplatne a neustále sa zlepšovať. Ak chcete našu prácu oceniť a je to vo Vašich možnostiach,
prispejte prosím na ďalší chod portálu


›› BILANCIE PORTÁLU

Aktuálny STAV vidíte vľavo HORE


2401591699/8330 (DAR z SK) alebo 2401591699/2010 (DAR z CZ)

Číslo účtu pre dary zo Slovenskej republiky:
2401591699/8330 │ IBAN: SK5283300000002401591699 │ SWIFT (BIC): FIOZSKBAXXX │ │ Číslo účtu pre dary z Českej republiky:
2401591699/2010 │ IBAN: CZ4120100000002401591699 │ SWIFT (BIC): FIOBCZPP


Keď nemáte PAYPAL konto, prispejte cez bankovú kartu:
kliknite na DONATE a potom vo formulári na ›› Continue


Súvisiace:

Dobrá Ezoterika
http://www.cez-okno.net/rubrika/dobra-ezoterika

Výber NEW DAWN Magazine
http://www.cez-okno.net/rubrika/vyber-new-dawn-magazine

Nová Veda
http://www.cez-okno.net/rubrika/nova-veda


december 13, 2017 12:29 popoludní

 

 

Top