Obrázok používateľa CEZ OKNO
PROCESSUS CONTRA TEMPLARIOS

Unikátní svazek dokumentů z Vatikánského tajného archivu PROCESSUS CONTRA TEMPLARIOS neboli Proces proti templářům, zakoupily Templářské sklepy Čejkovice, a to výtisk s pořadovým číslem 427, jeden stojí pět tisíc devět set euro. Poslední osmistý výtisk vlastní sám papež. Cesta za získáním publikace s třemi přivěšenými pečetěmi nebyla vůbec snadná, o nákup knihy se muselo žádat přes zastoupení České republiky ve Vatikánu, jak také uvedl obchodní ředitel Templářských sklepů Čejkovice Lukáš Lukáš pro MF Dnes. Čejkovicím trvalo bezmála půl roku, než knihu získaly. Tři sta stran knihy je vlastně věrnou kopií záznamů z let 1308 až 1311, kdy byl veden slavný proces proti křesťanskému rytířskému řádu. Nikdy potom žádný ze smrtelníků originální zápisy z výslechů templářů neviděl. Skrýval je totiž přesně sedm století vatikánský archiv. Dokumenty vyšly vloni při příležitosti 700 let od zahájení inkvizičního procesu s tímto mocným středověkým řádem.

Kniha je psána v latině a v současné době čeká na český překlad. Bude příležitostně vystavována, ale také bude ukazována při speciální vysokoškolské tour tuzemským studentům historie a archivnictví, poznamenal Lukáš. Na „světlo boží“ se krásný tisk dostane, až získá speciální ochranu proti nárazu a žáruvzdorný box. Do té doby si poleží v klimatizovaných temnotách sejfu nejmenované hodonínské banky.

V této unikátní knize je popisován osud templářských rytířů, opírá se o pergamenovou listinu z roku 1308, kterou našla profesorka Barbara Fralelová v roce 2001 ve vatikánských archívech. Dokument obsahoval poznámky k procesu, v záběru pak senzační objev, a to papežskou milost a úplné zrušení všech obvinění členů řádu z hereze. Listina je známá také pod názvem Chinonský pergamen a odhaluje, že templáři při vstupu do řádu měli poplivat krucifix, zapřít Ježíše a políbit ústa, pupek a zadnici rytíře, který novice uváděl do společenství.

V dokumentu templáři také vysvětlují, že ponižující ceremoniál nebyl rouháním, ale měl polibky symbolizovat naprostou podřízenost státu a varovat nastupující rytíře, co by se stalo, kdyby padly do rukou Saracénu. Tehdejší papež Klemet rozhodl, že iniciační rituál není blasfémií, jak se to snažil dokázat Filip Sličný. Papež nakonec králi ustoupil, aby zachoval mír s Francií a zabránil schizmatu v církvi.

Co dalšího kniha obsahuje?

• Šest metrů pergamenů o procesu s rytíři, včetně Chiniského dokumentu, který byl donedávna tajný
• Soukromá sbírka dokumentů Klimenta V.
• Pečetě vyšetřujících kardinálů.
• Předmluva psaná monsignorem Sergiem Paganem, vedoucím Vatikánského tajného archivu
• Tři nikdy nepublikované lepty věnované rytířům
• Vzácné kresby Petra Marchetyho z roku 1840

Mimořádná faksimile je vypracovaná do nejmenších detailů a je pořízena na speciálním bavlněném papíru. Přebal více než půl metru vysokého knižního špalku tvoří kozinková vazba se zlatým ražením. Na šířku má vzácný spis třicet centimetrů, vyšetřovaní bratři byli Francouzi, přímý vztah k Moravě kniha nemá.

Templářské sklepy Čejkovice se snaží na historii a odkazy Templářů navázat a osvětlit důležitá historická fakta laické veřejnosti. I to je jeden z hlavních důvodů, proč usilovali o získání této výjimečné knihy. „V poslední době vzniká o Templářích mnoho fám a vychází literatura, jež často hraničí s fikcí. I proto jsme rádi, že můžeme čerpat z nových historických pramenů,“ dodal Lukáš.

V České republice se však vyskytuje ještě jeden výtisk. Vlastní jej Krajská vědecká knihovna v Liberci. Kniha je uložena v trezoru knihovny pod Ještědem. Badatelé do ní můžou nahlédnout ve speciální studovně, v níž platí režim pro vzácné tisky. Před listováním je však nutností navléci si bílé rukavičky. Publikaci mohla být zakoupena jen díky štědrému sponzorovi, asi třetinu její ceny zaplatil liberecký magistrát.

Masivní 300stránková publikace je ostatně podle Vatikánu určena především ke studiu ve vědeckých knihovnách a historických ústavech. Jak sdělilo vatikánské nakladatelství Scrinium agentuře AP, mezi objednávkami se objevila i jména šejků či bohatých sběratelů.

Historička Fraleová přikládá dokumentu velkou váhu. „Sedm set let jsme se domnívali, že templáři zemřeli jako zatracení, ale tento dokument je očišťuje. V řádu se děly různé nepěkné věci – násilí, spousta hříchů – ale nebylo to kacířství,“ vysvětluje.

Tragický konec řádu templářů, kteří nejdříve pod názvem Chudí rytíři Krista a Šalomounova chrámu začali ochraňovat ve 12. století poutníky do Jeruzaléma, pak pohádkově zbohatli, až nakonec na začátku 14. století hořeli na hranicích, vzrušuje dodnes nejen autory bestsellerů (jako byly například Šifra mistra Leonarda od Dana Browna či Poslední templář od Raymonda Khoury). K jejich odkazu se dnes hlásí řada uskupení, důkaz přímé linie na templářský řád však chybí. Přestože se tento úder v některých zemích templářů téměř nedotkl, například v Portugalsku či na britských ostrovech, podle mnoha odborníků se rytíři-mniši „rozpustili“ v dalších církevních řádech. Ne všichni s tím však souhlasí. Britský řád hlásící se k templářům tvrdí, že je přímým následovníkem středověkých rytířů. A požaduje omluvu.

Viky

Zdroj: lovecpokladu.cz

Rubriky: 
február 24, 2010 18:56 popoludní
  • krát komentár

0 krát komentár

 

 

Top