Obrázok používateľa CEZ OKNO
Védská civilizace a vesmírné bytosti

Nespočet védských textů se odkazuje na létající talíře anebo na tzv. „vimany“, cestující pozemskou oblohou. V některých případech byly tyto létající talíře tak velké, že to vlastně byla města osídlená tisícovkami bytostí. Obyvatelům těchto létajících talířů/měst byl dán védskými autory celý rozsah názvů, např.: Asurové, Dévové, Ganharvové atp. Někteří byli původními obyvateli Země, protože řídili jistou část města nebo určité oblasti, zatímco další byli návštěvníky z jiného světa či dimenze, nazývané „lóka“.


Jsou-li védské zdroje spolehlivé, pak stará Indie byla otevřenou galaktickou společností s velkou rozmanitostí bytostí, operujících z různých světů nebo „lókas“, vzájemně působících na vývoj lidské civilizace. Protože tyto bytosti potřebovaly vyspělé technologie k cestování časem a prostorem, můžeme je považovat za mimozemšťany. V případě, kdy se mohly tyto bytosti pohybovat mezi světy bez technologie, můžeme je pak považovat za tzv. vesmírné bytosti.

Védské texty popisují konfliktní vztahy mezi Asury a Dévy, kteří jsou vypodobňováni jako primární protagonisté kontroly nad pozemskými městy a dalšími planetami. Asurové měli v úmyslu převzít přímou kontrolu nad lidskými městy a civilizací, a to se zdá analogické jako u v Knize Henochově vyobrazovaných Nefilim. Asurové použili vyspělou technologii a vtrhli na různé planety, kde zbudovali přímou kontrolu za pomoci křížení a zavádění pokročilých technologií. Jejich hlavní protagonisté, Dévové, také použili vyspělou technologii ve svém neustálém konfliktu s Asury. Na rozdíl od Asurů však Dévové měli v úmyslu zbudovat to, co nazývali Sanatana Dharma (věčný zákon), kdy by poctiví lidští vládci proměňovali různá pozemská království a civilizace. Nezdálo se, že by se Dévové zajímali o přímou vládu nad Zemí, a spokojovali se s vládou nad svým vlastním světem či říší, nazývanou Dévalóka. Za časů, kdy Asurové zabrali Zemi a Dévalóku samotnou, Dévové zažádali o pomoc vesmírné bytosti. Vesmírné bytosti byly normálně fyzická vtělení anebo inkarnace jednoho ze třech klíčových hinduistických bohů (Šiva, Višnu, Brahma) nebo ženské božské bytosti Dévi. Texty Purány poskytují nesčetné zprávy o tom, jak vesmírné bytosti zasáhly v době kulturní degenerace, aby obnovily Sanatanu Dharmu a pomohly Dévům v jejich věčném konfliktu s Asury.

Jeden příklad, který osvětluje nekonečný konflikt mezi dvěma skupinami mimozemšťanů (Asury a Dévy) s rozdílnými záměry pro Zemi, představuje „Krišna“. Tak jako Kniha Henochova popisovala archanděla Michaela a Gabriela jako podněcující konflikt mezi dětmi mimozemských frakcí, za účelem zbavit svět zdegenerované civilizace, tak Krišna podle textů Bhagavad Purána představoval podobnou funkci:

„Když se Višnu inkarnoval jako Krišna… přišel, aby zbavil Zemi jejího břemene zla, ve formě miliónů démonů (Asurů), zrozených do světů jako agresivní „kšátriové“ (válečníci). Rozdmýchal tu největší válku věků mezi silami dobra a zla, při které legie Judištira Pandava zdecimovaly Kauravy a jejich rozsáhlý domov.“

Zde je odkaz na Mahábháratu, kde se odehrála velká válka za použití vyspělé technologie, vedená ku zdecimování dominantního království Asurů ve staré Indii. Nesčetné odkazy v Mahábháratě se odvolávají na destruktivitu vyspělých zbraní, některé z nich se zdály být v podstatě atomové, jak dosvědčuje následující pasáž:

„Gurkha létal ve své rychlé a silné Vimane, vychrlil proti třem městům Vrišiů a Andhaků jednotlivé projektily, nabité veškerou silou vesmíru. Žhnoucí sloup kouře a plamenů, světlých jak tisíc sluncí, vzrůstal ve vší své vznešenosti… svislá exploze se svým stoupajícím dýmem mraků… mrak kouře vzrostl po první explozi, zformované do rozšiřujících se kruhů, jako otevření velkého slunečníku… Byla to neznámá zbraň, úder kovového blesku, gigantický posel smrti, který proměnil v prach celé rasy Vrišiů a Andhaků… Mrtvoly byly tak spálené, že nebyly k poznání. Vlasy a nehty slezly; keramika se rozpadla bez zjevných příčin a ptáci zbělali. Po několika hodinách byla veškerá potrava infikována… - aby vojáci unikli z tohoto ohně, vrhali se do potoků, aby se omyli a i své vybavení.“

Výše zmíněná pasáž téměř jistě popisuje starodávnou jadernou válku a naznačuje jak byla vyspělá technologie rutinně použita ve védské Indii pro destruktivní účely. Zdá se, že vesmírné bytosti, jako Krišna, zasáhly, aby přispěly ke konci civilizací, které nenašly tu pravou vyváženost mezi vyspělou technologií, jako jsou jaderné zbraně a vyšším stavem vědomí.

Závěr

Viděli jsme, že existuje dobrý důvod souhlasit, že mimozemské civilizace se vyvíjejí způsobem, který je jasně rozeznatelný na základě stupně vědeckého použití energie. Schopnost začít čerpat energie z různých makroúrovní – na planetární, hvězdné nebo galaktické úrovni – by vskutku charakterizovala veškerou vědu, politiku a etiku dané civilizace. V tomto bodě můžeme souhlasit s prací Nikolaje Kardaševa v záležitosti chápání vývoje mimozemského života. Přesto není důvod souhlasit s ním, že se evoluce zastaví na galaktické úrovni energetické spotřeby, mimozemské civilizace typu III. Je logické jít dále a uvědomit si, že existuje také univerzální energetická síť, která je fyzicky přítomna, ze které se rovněž může čerpat. Možná, že již částečně takovou energetickou síť chápeme - založenou na průkopnické práci kvantové fyziky, která vyvinula takové koncepce, jako je „kvantové propletení sítí“, které vysvětlují chování skrze čas a prostor, naznačujíce nějaký druh univerzální (vesmírné) propojenosti.

Typ civilizace IV by se dramaticky lišil od předchozích úrovní civilizací, jako vždy každá pozdější od té předchozí. Takže není důvod vylučovat možnost, že civilizace typu IV se vyvinula mimo fyzickou technologii a místo toho používá pouze vědomí. Typ civilizace IV v sobě zahrnuje “vesmírné bytosti“, které by pracovaly s civilizacemi méně vyvinutými podle Kardaševovy stupnice energie. To se zdá být přesně tím, co se objevuje v historických textech a co nám vypráví o historii našeho světa.

Historické texty zdůrazňují, že existují vesmírné bytosti, které v některých případech přímo pracují s mimozemšťany. Práce a filosofie vesmírných bytostí se zdají být namířeny na pomoc lidstvu při sblížení s vyšší univerzální vůlí a vyhýbají se nedílnému nebezpečí, představovanému vyspělými technologiemi nebo dominancí mimozemšťanů nebo jejich potomků. Vysoce vyvinuté vědomí vesmírných bytostí je odlišuje od mimozemšťanů, kteří se v některých zkoumaných případech podrobují vesmírným bytostem, které jsou popisovány jako “Mistři moudrosti“, “Ti starší“ anebo “Vznešení mistři“. V jiných případech tu je otevřený konflikt mezi vesmírnými bytostmi a mimozemšťany.

Vesmírné bytosti se zdají být velmi oddané zajišťování toho, aby lidský technologický pokrok nepředčil etický vývoj lidí. V historických případech se toto stalo za podpory některých mimozemšťanů, kdy vesmírné bytosti přímo zasáhly a takovou situaci ukončily. Často byly následky kataklyzmatické pro celé civilizace, které byly zničeny. Typičtější se zdá být, že vesmírné bytosti pomáhají lidskému vývoji postupnějším způsobem nezasahování. V takových případech pracují s jedinci a jejich zájmem je vyvíjet u nich vyšší stav vědomí, který z nich tvoří vhodnější nástroj pro takovýto kontakt a pro rozšiřování informací, předávaných vesmírnými bytostmi.

V současné době je lidstvo na strmém srázu velkých změn díky více jak 60 let trvajícím tajným vládním smlouvám s jistými mimozemšťany, ochotnými vyměňovat technologii za pozemské zdroje. V některých případech program křížení znovu vyvolává obavy z mimozemského potomstva, čímž získal přílišný vliv na lidskou společnost. Veškerá tato výměna technologie a program křížení zavedly v USA vysoce utajený systém národní bezpečnosti - a i v dalších zemích. Pokročilá technologie byla vyvinuta do takové míry, že je na míle vzdálena lidské etice a kolektivnímu vědomí.

Historicky řečeno, toto obvykle vedlo k přímému zásahu vesmírných bytostí, které se pokusily napravit tuto nerovnováhu rozbitím nestabilních spojenectví mezi elitními skupinami, soustředěnými na získávání technologií. Současná planetární situace je také ve velké nerovnováze, ve které má duchovní/etické uvědomění malou prioritu oproti politice, zdůrazňující technologický pokrok za každou cenu. Takováto planetární situace se ukázala z historického hlediska jako neobhajitelná.

Michael E. Salla, M.A., Ph.D., 2013

„Galactic Diplomacy, Getting to Yes with ET“


KNIHU je možné zakúpiť i na tejto adrese.

Preklad: Karel Rašín

Zdroj: http://www.exopolitika.cz/


Súvisiace:

Vimanyka Šastra
http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/vimanyka-sastra

Mahábhárata
http://www.cez-okno.net/mahabharata

Dôkazy pradávnej vedy?
http://www.cez-okno.net/dokazy-pradavnej-vedy


september 16, 2014 17:31 popoludní

 

 

Top