Obrázok používateľa CEZ OKNO
Všechno je jinak

Potichu, a jaksi logicky mimo zájem jindy až ukecaných hlavních "sdělovacích prostředků", nastoupila epochální změna. Zvrat je definitivní! 26. března 2002 byl udělen US patent číslo 6,362,718 na "bezpohybový magnetický generátor" (MEG), který se zhruba do roka pravděpodobně stane vůbec prvním komerčně dostupným zařízením na čerpání volné energie v historii.


V patentovém spise jsou jako vynálezci uvedeni: Stephen L. Patrick PHD, Thomas E. Bearden PHD, James C. Hayes PHD, Kenneth D. Moore PHD a Kenny L. James.

MEG dodává bezplatnou elektřinu z vakua, a to po celou dobu své životnosti, která bude předlouhá, protože nemá žádné pohyblivé díly. Pro představu otiskujeme obrázek jeho funkční repliky, postavené francouzským vědcem J. L. Naudinem (viz také http://jnaudin.free.fr/html/meg.htm).

Aparatura obsahuje mocné permanentní magnety, cívky a řídicí elektroniku. Jean Louis Naudin se po jejím postavení obrátil na všechny ostatní MEG konstruktéry, sdružené v rámci jedné z "Yahoo group", aby stejně jako on podpořili Beardenův tým. Jeho počin i vystoupení byl velmi významný, protože patentové úřady a priori zaujímají velmi skeptický postoj vůči zařízením, která zdánlivě těží "něco z ničeho". MEG ovšem, ve shodě s novou vědou o skalárním elektromagnetismu, jejíž obhajoba se nutně a očekávaně stala hlavním bodem patentového řízení, v ničem neporušuje zákon o zachování energie. Pouze využívá dosud opomíjenou energii konzervovanou ve čtvrtém rozměru, v čase, nikoli v nám poněkud důvěrněji známém trojrozměrném vesmíru. Beardenova teorie byla potvrzena ve všech bodech a z "nemožného šarlatána" se stal průkopník par excelence... Cest la vie.

MEG odčerpává elektrickou energii z podélných elektromagnetických vln, existujících v téměř nekonečném množství v prostorovém vakuu. Tomuto vším prostupujícímu oceánu energie se dříve říkalo "energie nulového bodu" (Zero Point Energy), protože je vysledovatelná dokonce i při teplotě okolo absolutní nuly.

Tom Bearden není tajnůstkář a už před lety objasnil veškeré principy této technologie na své webové stránce www.cheniere.org, kde ovšem také hovoří o nových strašlivých zbraních, které, stejně jako jeho generátor, mohou využívat totožných "podélných vln" z vakua.

Podrobný výklad komplikované fyziky, na jejímž základě MEG pracuje, shrnul v obsáhlém dokumentu "The Motionless Electromagnetic Generator: Extracting Energy from a Permanent Magnet with Energy Replenishment from the Active Vacuum". Také toto pojednání bylo velice dlouho na zmíněné stránce (viz také http://www.help4all.de/energy/MEGpaper.pdf). Po dlouhém odmítání všemi výzkumnými ústavy a odpovědnými vládními úřady Spojených států, přenesl opovrhovaný Beardenův tým své sídlo a výzkum do zahraničí. Jejich současná adresa je Institute for Advanced Study, Alpha Foundation - Institute of Physics, 11 Rutafa Street, Building H - Budapest, H-1165, Maďarsko... Odtud se rozhodli projít definitivní zkouškou ohněm a přihlásili MEG k patentovému řízení.

První komerčně dostupné agregáty tohoto typu budou mít permanentní výstupní výkon 2,5 kW. Bude proudit bez ustání a zadarmo. Výroba těchto domácích elektráren by se měla rozběhnout asi do roka. Byla založena firma Magnetic Energy Limited a "továrna na výrobu generátorů v nejmenované spřátelené zemi" (velmi pravděpodobně rovněž v Maďarsku) se už připravuje na sériovou výrobu. Prozíraví Maďaři opět zabodovali. U nás by se Beardenův tým stal nanejvýš adeptem na obzvláš» velký "Bludný balvan". Možná, že by si jeho samozvaní přidělovatelé měli po vzoru jednoho čestného čínského správce, který nedostál svým povinnostem, uvázat po jednom kolem krku a dobrovolně skočit ve svých směšných talárech do Vltavy. Pochybuji, že by vteřinu po tom, co by se za nimi zavřela voda, někomu scházeli. Jenže - to byl čestný čínský správce, takže přehrazení Vltavy pod Karlovým mostem jaksi nehrozí...

Bezplatná elektřina může z MEG proudit neomezeně dlouho. Jednotlivé aparáty, které se obejdou bez jakékoliv údržby, mohou být spojovány tak, aby vytvořily bloky dodávající vyšší výkon. Spojení čtyř už poskytne 10 kW, a po vyhodnocení zkušeností z první zkušební série se počítá už jen s domácími elektrárnami poskytujícími 10 kW. Párek takových agregátů umožní odpojit od elektrické i plynové rozvodné sítě i větší dům...

Tom Bearden se směje: "Připouštím, že i vědce z významného výzkumného ústavu při jedné velké společnosti poněkud vyvedl z míry výkon, jehož jsme byli schopni docílit." "MEG sice vypadá jako transformátor, ale zdání klame. Tady přede úplně jiný kocour," dodává.

Tento "kocour", jak se zdá, byl definitivně vypuštěn z měchu a dosud důvěrně známým elektromagnetickým vlnám se hned nato dostalo přízviska "příčné", aby je bylo možné odlišit od nových, "podélných" EM vln z aktivního vakua.

Bearden na své webové stránce po léta neúnavně vysvětloval, že všude, kde existuje dipól (v baterii, generátoru, magnetu) je neviditelný tok podélných EM vln v lokálním vakuu, a že jediný problém spočívá v načepování této energie a jejím "převodu" na elektřinu. Narážel však jen na výsměch "skeptiků" a hluché uši "expertů"... Tento "zkrachovaný vědec" (sic!) právem tvrdil, že problém všech elektrických obvodů, které tu dnes máme, spočívá v tom, že jsou dvouvodičové. Jsou to nesmyslné smyčky, v nichž se polovina energie vrací aby zničila pracně a nákladně vytvořený dipól. Taková uzavřená smyčka v MEG nikdy nevznikne; jeho dipól nezaniká nikdy.

Patenty naštěstí už dávno nejsou udělovány na nefunkční zařízení, takže toto oznámení proklamuje v pravém slova smyslu novou éru. MEG je sám o sobě funkčním důkazem toho, že energie je volně dostupná všude a zadarmo. Je jen třeba umět sestavit zařízení, které ji dokáže zachytit a odvést. Zařízení tohoto typu mohou být umístěna v automobilech s elektromotory, takže půjde o opravdu bezpalivový pohon. Elektřina bude k dispozici i na velmi odlehlých místech. Můžeme upustit od teroristy zranitelných rozvodných sítí. V éře bujícího terorismu a lokálních válek je vysoce rozptýlený energetický systém žádanější než dosavadní centralizované systémy.

Největším překvapením pro fyziku ale je objev Beardenova týmu, který ukazuje, že sám čas není nic jiného, než zhuštěná energie; jinými slovy, že volná energie vlastně přichází z časové domény, z oceánu podélných EM vln vyplňujících "prázdné vakuum" časoprostoru. Čas je stejně jako hmota energie, zhuštěná faktorem rychlosti světla na druhou. Einsteinovo E=mc2 se dočkalo společníka. Jak vám zní "E rovná se delta-"té" krát "cé" na druhou? To "té" je čas a delta-"té" vyjadřuje změnu v čase.

Možnost získávání volné energie bude mít enormní důsledky. Ropné války budou zbytečné. Kdybychom do této technologie vrhli tolik prostředků jako do těchto "energetických válek", a» už jsou očím veřejnosti vykreslovány jakkoli, osvobodili bychom se od závislosti na ropě v průběhu necelého desetiletí. Bezpalivové automobily mohou značně snížit znečištění ovzduší. Národy "třetího světa" budou konečně moci pozvednout svou životní úroveň. Ano, tato energie je bezplatná - a nikdy nám nedojde.

Vedl jsem u nás na toto téma téměř dva roky rozsáhlou "diskusi" s několika "nadějnými mladými vědci". Upozorňoval jsem je, ba co dím, doslova jsem jim vnucoval materiály, jejichž prostudování by je posunulo hodně dopředu. Do jednoho zklamali a bylo zřejmé, že jim je budoucí "vědecká kariéra" mnohem bližší, než jakékoliv nebezpečné přiblížení se k "nekonformnímu poznání". Přeji jim do budoucna hodně štěstí, a a» jejich tvrzení: "To je přece jasné!" a "O tom jsem věděl už dávno!" vyzní pokud možno věrohodně. Na mne to zkoušet nemusí... Vím své a mám jejich "duchaplných odpovědí" plný archív.

Protiúder

Dr. Robert Park z Americké společnosti pro fyziku (American Physical Society), velekněz ortodoxního dogmatu, oficiálně zavrhl Beardenův bezpohybový elektromagnetický generátor, U.S. Patent No. 6,362,718. Tento krok spolehlivě postačí k tomu, aby se každý akademik zdaleka vyhnul Beardenově práci, a zabrání akademikům ve skalárních výzkumech na dalších 25 až 30 let. Mnozí už radši neplánují cokoli zveřejnit na poli exaktních nebo přírodních věd. Budete-li na internetu, zapátrejte v archivech po spisech Dr. Parka. Zjištěné berte jako pokročilý kurs ve správné aplikaci vědeckých metod inkvizičními prostředky. Díky za to, že máme akademiky, jako je Dr. Park, a vlády, které nám, ignorantským ovcím, říkají, co si smíme a máme myslet.

Zajímavé bude, co se stane, až si všichni soudní akademici uvědomí, že Akademie věd postupující tímto způsobem jsou absurdní zařízení, hromadně vystoupí a zařídí se jinak. Jsou tu jisté náznaky, že mnozí z nich se k takovému kroku chystají. Probudí se konečně nová věda? Je nejvyšší čas!


Podle dostupných pramenů přeložil a zpracoval -gewo-

Zdroj: WM magazín

Uverejnené s láskavým dovolením redakcie WM magazínu, bez ktorého preberať článok nie je povolené

Sekcie: 
marec 22, 2009 05:56 dopoludnia
 • krát komentár

9 krát komentár

 1. Obrázok používateľa Jaroslav
  Jaroslavnovember 27, 2013 15:41 popoludní

  Komentár: 

  Měl bych o takovýto generátor zájem, jen nevím kde a za kolik se dá koupit. Nevadí MEGu, když bude pracovat, a zátěž se odpojí ? (třeba bojler v noci,...)

 2. Obrázok používateľa Anonym
  Anonymmarec 24, 2009 12:26 popoludní

  Komentár: 

  Keď je toto pravda,tak klobúk dole.Čakajú nas veľmi zaujimavé
  časy.Dokonca povedal by som otvára sa nielen náš Svet ale aj
  Vesmír .

 3. Obrázok používateľa brilos
  brilosmarec 26, 2009 07:01 dopoludnia

  Komentár: 

  neverim tomu kym to neuvidim zostrojene na vlastne oci, a sam si to neodmeriam, inak neverim ....

 4. Obrázok používateľa mehehehe
  mehehehemarec 25, 2009 10:57 dopoludnia

  Komentár: 

  niečo podobné vyvíjal aj Tesla, ak sa nemýlim.Len dúfam že sa to konečne nejak využije a nie zas zamlčí a ututle...

 5. Obrázok používateľa Anonym
  Anonymapríl 22, 2009 16:20 popoludní

  Komentár: 

  aa mna by zaujmalo ci by niekto vedel odpovedat na to kolko by asi ten pristroj mal stat??

 6. Obrázok používateľa Petroskop
  Petroskopjún 24, 2009 18:12 popoludní

  Komentár: 

  To sa síce ľahko povie že nekonečná energia z ničoho. Ale každá výroba energie má nejaku nevýhodu. Táto energia sa musi z niečoho premeniť alebo premiestnit od niekiaľ. Zaujimalo by ma že keď tu pracujeme s časovou osou priestoru či sa nenaruší nejako plynutie času v okolí tohto MEG zariadenia. Podľa mňa ak budeme odoberať túto energiu z časovej osi tak v okoly zariadenia sa čiastočne zakrivi časopriestor pretože plynutie času bude nekontinuálne t.j. entropia vesmíru sa nebude zvačšovať rovnomerne. A pri masovom nasadení tohto generatora v buducnosti by to mohlo mať nedozierne následky vo forme roznych časových poruch.

 7. Obrázok používateľa milkomax
  milkomaxmarec 26, 2010 18:07 popoludní

  Komentár: 

  NO z casu to neni je to z permanetneho magnetu ktori sa casom demagnetizuje takze vecni zdroj to neni len je zeleni a volni

 8. Obrázok používateľa Anonym
  Anonymmarec 29, 2011 21:18 popoludní

  Komentár: 

  otcom tejto vecicky bol pôvodne Nikola Tesla....on prišiel ako prvý s free energy....ale žial bol zadupaný do zeme...prečo? ako vždy kvôli peniazom...

 9. Obrázok používateľa Peter
  Peterapríl 04, 2018 15:58 popoludní

  Komentár: 

  Je mi až smiešno keď som si tento článok prečítal v roku 2018 a nič sa nezmenilo :D Či mi má byť skôr smutno ?

 

 

Top