Obrázok používateľa CEZ OKNO
Vysocí Bílí mimozemšťané, technologický převod a těžba pozemních zdrojů

M.S. Popisujete Vysoké bílé, kteří staví průzkumné lodě za použití materiálu, který se nalézá na Zemi. Můžete upřesnit, jak jste přišel na tuto informaci?
C.H. Tato informace je založena na mém osobním pozorování. V knize číslo 2 popisuji jedno odpoledne, kdy mě Učitelka a Range Four Harry (přezdívka Vysokého bílého pozn. překl.) ukazovali vnitřek jedné z jejich lodí. Mnoho s předmětů, jako jsou sedadla a stropní interiéry nesou stále formu značek, které na ně umístili různé americké průmysly jako je letadlo Boeing a společnost Lockhead. Stropní interiéry byly zřejmě běžně dostupné položky pro společnosti jako je Airstream. Mnohé věci z oblékání, které Vysocí bílí nosili byli evidentně nakoupeny přímo z katalogů Sears and Montgomery Wards Cataloges.

Analýza korespondence s Charlesem Hallem

Korespondence: M.S. – Michael Salla, C.H. – Charles Hall

                                                      ■

M.S. Můžete jmenovat některé z materiálů, které Vysocí bílí používali a jakou roli hrála americká armáda v zásobování těmito materiály?

C.H. Jedna z velkých položek bylo oblečení pro děti. Uprostřed 60tých let, při přinejmenším při jedné příležitosti, americká armáda nakoupila za více než 600 000$ dětské oblečení z obchodů Sears a ze skladu v Los Angeles v Californii je vyzvedly vládní kamióny a dopravily je do Indiana Springs Auxiliary Field, v Nevadě. Auta dovezla oblečení na hlavní základnu Vysokých bílých na severním konci Indiana Springs Valley.

M.S. Viděl jste někdy Vysoké bílé jíst a jaký druh potravy jedí?

C.H. Osobně jsem je jíst nikdy neviděl, ačkoli jsem si jist, že jedí stravu jako my, lidé. Například, jak popisuji ve své knize, viděl jsem stráž Vysokého bílého v restauraci Aladdin casino (předtím než byla předělána) jak seděl u stolu za mnou a vypadal jako přestrojený člověk do černého obleku a černými slunečními brýlemi i když byla noc (což nebylo v té době nic neobvyklého v Las Vegas). Objednal si kompletní menu s vodou a colou. Leželo to před ním na stole. Avšak nezdálo se, že by to jedl. Moji přátelé, kteří tuto oblast spravují mi řekli, že na podzim viděli často Vysoké bílé v horách jak sbírají travní semena a semena dalších rostlin očividně za účelem konzumace. Myslím si, že Vysocí bílí jedí jen rostliny a nikdy nejedí maso ani obvyklé produkty z masa.

Jídlo, které jsem viděl zabalené a zatavené v plastikových taškách na palubě lodi, vypadalo jako hustý houbový puding. Byl zřejmě připravován pro samotné Vysoké bílé až v jejich obytných čtvrtích a bylo určeno k lehkému jídlu a ke stravování, když byli venku v horách. Tehdy řekla Učitelka, že strava byla určena pro děti, ale že někdy i pro dospělé, když měli hlad. Učitelka si dělávala takový zábavný vtip o malém chlapci, kterému jsem říkal malý tlustý astronaut. Smála se a říkala, že byl jediným, kdo měl rád jejich jídlo, takže možná si mysleli, že strava zde na Zemi nechutnala tak jako strava, kterou jedli, když byli na své domovské planetě. Při jiné příležitosti, Učitelka řekla, že by pro mě nebyl dobrý nápad, jíst všechno to, co jedí oni. Naznačila, že dvě z jejich oblíbených jídel by mohly mít na mě negativní dopad. Pochopil jsem to tak, že by to mohlo mému tělu trvat tak 2 roky ale i 5 let než by si na to zvyklo. Vyrozuměl jsem z toho, že konzumace těchto potravin vytváří v člověku pocity „uvolnění“, něco podobného jako pití alkoholu.

Všiml jsem si z mé studie organické chemie, že chemické molekuly, které poskytují vůni a příchuť jahod, jsou chemicky jednoduché molekuly, které se mohou snadno vytvářet v jak rostlinách, tak chemiky na planetách podobné zemi po celé galaxii. Například, bylo mi řečeno, že jistá množství rostlin na zemi produkuje ovoce, které chutná podobně jako jahody.

Rovněž z mých studií organické chemie vím, že, molekuly cukru a škrobu jsou základem energie potravin a jistě musí být důležitými energickými zdroji na každé planetě podobné zemi v naší galaxii. Proto tedy soudím, že jedny z typů potravin, které mají Vysocí bílí rádi, budou pudinky ochucené jahodami, které jsou bohaté na přírodní cukry a tuky. Pokud si vzpomínám, strážný Vysokých bílých v restauraci Alladin si objednal kus uměle ochuceného koláče jahodami, ačkoli se nezdálo, že by jej vůbec jedl.

M.S. Jaký druh potravin americká armáda dovážela Vysokým bílím?

C.H. Nemám představu. Avšak americká armáda je jistě zásobovala tolika potravinami, o které si jen řekli. Jak píši ve své knize číslo jedna, Vysocí bílí dohlíželi na sklady potravin v Indiana Springs v jídelně mužstva. Pochopil jsem to tak, že něco málo z potravin Vysokých bílých se dělalo z rostlin, které zde na zemi nerostou. Myslím si, že jejich planeta je větší (možná dvakrát tolik) a je sušší, teplejší než Země. Takže je přirozené pro některé jejich rostliny, že by se jim na zemi nedařilo.

M.S. Byla strava, která se Vysokým bílým dávala nad rámec jejich místních potřeb a určená k mezihvězdnému obchodu?

C.H. Americká armáda byla rozhodně ochotná poskytnout jim tolik potravin, kolik by si jen řekli, aniž by se ptala na co. Americká armáda byla rozhodně naprosto ochotná poskytnout jim jak potraviny, tak oblečení vyráběné z nezvířecích materiálů (bavlna, nylon apod.) bez omezení použití, jako obchodní materiál.

M.S. Hrála americká armáda nějakou roli při vlastní konstrukci průzkumného plavidla Vysokých bílých?

C.H. Nejsem si jist. Z toho, co jsem viděl, Vysocí bílí pracovali na všech konstrukcích samy. Jsem si jist, že Vysocí bílí vykonávali všechny práce na pohonných systémech a zakřivených optických vláknech samy.

M.S. Měla armáda zaměstnance, kteří sledovali Vysoké bílí při jejich konstrukci nebo pozorovali jejich zařízení pro konstrukci?

C.H. Jsem si jist tím, že Vysocí bílí nedovolili nikdy americkým armádním zaměstnancům pozorovat konstrukční proces. V knize dvě, v kapitole nazvané „Dvě hry na jedné palubě“ popisuji den, kdy jsem mohl pozorovat opravářské aktivity z krátké vzdálenosti. Pokud si dobře pamatuji, jediný člověk, kterému dovolili vidět tyto aktivity z blízka, jsem byl já.

M.S. Líčil jste hangár, který sloužil jako základna pro větší mezihvězdné lodě Velkých bílých. Byly postaveny pouze Velkými bílými nebo v tom hrála roli americká armáda?

C.H. Zdá se, že hangár byl celý postaven americkou armádou pro účely Vysokých bílých. Například: vnitřek hangáru vypadal jako jakýkoli jiný obvyklý hangár pro letadla. Byly tam běžné hasicí přístroje, šipky ukazující východ apod. Navíc písmo a značky na zdech byli v angličtině a pod nimi byly hieroglyfy a ikony, které používali mimozemšťané. Jejich písmo bylo natřené růžově na černém pozadí.

M.S. Kdy podle vašeho názoru byl hangár pro Vysoké bílé postaven a zásoben?

C.H. Nemám ponětí. Avšak, jsem si jist, že legendy o Range Four Harry sahají při nejmenším až do roku 1954. Konstrukce hangáru (např. její ocelové podpěry, její další materiály, dizajn osvětlení, betonové dveře, které se zvedají ke stropu v úzkých úsecích atd.) byly v souladu s konstrukčními technologiemi používanými na konci 40tých let a začátku let 50tých.

Vzpomněl jsem si, že prezident Harry Truman věřil, že viděl ducha v Bílém domě během konce 40tých a začátku 50tých let, když byl prezidentem. Ve svém popisu výslovně prohlašuje, že stráž Bílého domu nejprve „usnula“ předtím, než duch přišel. Jeho popis ducha se velmi úzce shoduje se současným vzhledem a chováním starších stráží Vysokých bílých. Prezident Truman si chybně myslel, že viděl ducha prezidenta Abrahama Lincolna. Připomínám, že můžete srovnat příběhy Lincolnova „ducha“ v Bílém domě, „ducha“ Donny Anny v okrese Las Cruces, v Novém Mexiku a White Sands v Novém Mexiku (1947?). Myslím si, že budete překvapen, když uvidíte, že popisy těchto „duchů“ a jejich chování se velmi úzce shoduje se současným vzezřením a chováním Vysokých bílých. Vzpomeňte si na mnohé z oblastních údržbářů, kteří viděli Vysoké bílé a věřili, že viděli „duchy.“

M.S. Jsou všechny základny používané Vysokými bílými v Americe zásobované a stavěné americkou armádou?

C.H. Nemám ponětí. Soudím, že odpověď je nejspíš ano, protože jsem viděl pouze generály americké armády a zaměstnance v oblasti Nellis.

M.S. Porovnáváte nukleárně poháněný pohon jako základní, kterým Vysocí bílí zásobují americkou armádu. Stavíte jej proti antigravitačnímu pohonu, který jim neposkytli. Jsou to jediné dva pohonné systémy, o kterých Vysocí bílí diskutovali nebo s nimi seznámili americké autority nebo vás?

C.H. Pokud vím, ano.

M.S. Zmiňujete se, že Vysocí bílí poskytli know-how pro nukleárně poháněné průzkumné lodě. Létali Vysocí bílí na průzkumných lodích s nukleárním pohonem na Zem nebo používali antigravitační pohon ve svých průzkumných lodích?

C.H. Vysocí bílí používali vždycky antigravitační pohon pro vesmírné lodě i průzkumné lodě. Nukleární pohon byl určen pouze pro Air Force.

M.S. Jaký druh rychlosti byl schopen dosáhnout letoun s nukleárním pohonem o proti průzkumné lodi poháněné antigravitačním pohonem?

C.H. Nesmírně pomalejší. Antigravitační letouny byly schopné rychlostí větší než je rychlost světla, zatímco nukleární pohon byl schopen běžné rychlosti raketového pohonu.

M.S. Proč si myslíte, že Vysocí bílí vzali americké důstojníky na krátký výlet na Měsíc?

C.H. Kvůli tomu, že jsem mnohokrát osobně viděl Vysoké bílé používat svůj průzkumný letoun (se skupinou generálů Air Force na palubě) startovat více či méně přímo z Indiana Springs Valley hned po východu slunce, když byl měsíc ve své čtvrté čtvrtině. Průzkumná loď totiž vždycky směřovala na Měsíc. Pak později, toho samého dne, jsem osobně viděl tu samou loď jak se vrací těsně pře polednem do Indiana Springs Valley a jak přistává. Když generálové Air Force vystoupili, smáli se jako, kdyby se právě vrátili z nejznámějšího zábavního parku na světě.

M.S. Mají Vysocí bílí základny na Měsíce nebo na jiné planetě poblíž?

C.H. Nemám ponětí. Ale, jak jsem popsal v mé knize (díl dvě), ten den kdy mě byl ukázán vnitřek jedné z průzkumných lodí, Range Four Harry prohlásil něco, co považoval za humorný příběh o amerických generálech, že důvod proč Vysocí bílí vzali malou skupinu amerických generálů na krátký výlet ve své lodi měl být prodiskutovat americký požadavek pomoci v budovách základny v dosahu solárního systému. Harry prohlásil, že Vysocí bílí věří, že Země sama byla jedinou rozumnou polohou pro základy v dosahu solárního systému, protože všechna ostatní místa byla chladná a nehostinná.

M.S. Víte, jestli Vysocí bílí asistovali při konstrukci střediska na Měsíci pro Air Force?

C.H. Nemám ponětí. Avšak, nedokážu si představit, že by americká Air Force podnikla konstrukci, aniž by nejprve nepožádala o pomoc Vysoké bílé.

M.S. Slyšel jste někdy o tom, že Vysocí bílí vzali důstojníky na Mars nebo na nějakou jinou planetu na některém ze svých raketoplánů?

C.H. Ano. Jednu příležitost jsem popsal v mé odpovědi výše. Existovalo několik takových příležitostí, které nejsem schopen popsat v emailu.

M.S. Domníval byste se, za téměř 40 let, od té doby, co jste naposledy komunikoval s Vysokými bílými, že mohli poskytnout know-how pro větší lodě americké armádě, jako součást dohody nedávné technologické výměny?

C.H. Můžu se jen dohadovat. Nemyslím si, že by Vysocí bílí bývali změnili svou politiku. Žijí zhruba 10krát déle než-li lidé. 40 let pro ně není mnoho.

M.S. Zmínil jste se, že Vysocí bílí pravidelně používali Zemi jako přístav pro jejich velké mezihvězdné lodě. Máte nějakou představu, jaký náklad byl pro tyto lodě určen, který by se mohl pravděpodobně týkat nějakého druhu obchodu?

C.H. Z jistotou mohu říci, že dětské oblečení a potraviny, to byl nejtěžší artikl. Také jsem si jistý, že čistě zušlechtěné kovy jako je hliník a titan, byly také zahrnuty do jejich obchodu.

M.S. Máte nějaký odhad pro celkový počet Vysokých bílých na Zemi?

C.H. V mé třetí knize v kapitole „Konec nevinnosti“ popisuji, jak jsem osobně viděl více než 200 – 300 jedinců seřazených podél základny v horách na východním pásmu tři. Každá dálková loď mohla pravděpodobně pobrat přibližně stejný počet pasažérů, jako typická posádka lodi.

M.S. Bylo by fér říci, že americká armáda omezuje počty Vysokých bílých na Zemi, kvůli obavám z jejich kolonizace Země?

C.H. Můžu jen hádat. Avšak, silně bych pochyboval, že má americká vláda schopnosti klást nějaká omezení tohoto typu Vysokým bílým. Vysocí bílí jsou velmi nezávislí. Jak popisuji ve své knize, nemyslel bych si, že nějaký člověk, americká vláda nebo někdo jiný, by se jim odvážil tvrdit: „Ne“, nebo se snažil je omezovat proti jejich vůli. Byla by to sebevražda to zkoušet. Každá taková dohoda musela být velmi pečlivě projednána.

Vyhodnocení (M. Salla)

Výstavba průzkumné lodě Vysokých bílých, za použití materiálu dodávaného Air Force, okamžitě člověka významně zarazí. Proč by mezihvězdná rasa s pokročilými technologickými schopnostmi požadovala místní materiály místo těch, o kterých by se očekávalo, že se o ně sami postarají Vysocí bílí na Zemi, proč tedy používat místní materiály, které tam byly dostupné? Vysocí bílí se tím ocitají pravděpodobně ve velmi podobné pozici jako první kolonisté Nového světa, kteří potřebovali místní materiál, zatímco čekali na doplnění zásob mateřskou kolonií. Výměnou za místní materiál a základnu postavenou Air Force, poskytnou Vysocí bílí technologické know-how pro konstrukci nukleárního pohonu průzkumných lodí pro navštěvování planet v našem solárním systému. To naznačuje, že USA má kapacity pro vesmírné lety, které zdaleka překračují to, co je veřejně známo a poskytuje důvěryhodnost tvrzením, že na Měsíci a Marsu existují tajné základny.

Prohlášení, že Vysocí bílí si berou na palubu svých mezihvězdných plavidel materiály jako je hliník, titan, potraviny, jakož i oděvy pro děti a dospělé ukazuje, že se zde odehrává čilý mezihvězdný obchod. Vysocí bílí se chovají jako mezihvězdní velkoobchodníci, kteří získávají majetek pozemských zdrojů, které Vysocí bílí využívají, jaksi z důvodů, které neodhalili, někde v galaxii. Charles Hall vysvětluje, že Amerika zásobuje Vysoké bílé potravinami, aniž by se jich ptala a že se toho využívá jako součást obchodu, kterým se Vysocí bílí zabývají. Nyní zde vyvstává otázka o tom, jak rozsáhlé to je? Kolik potravin si Vysocí bílí berou a je to výhradně pro jejich použití? Mohli by to použít k zásobení, například pro populace na jiných planetách, kteří mají nedostatek potravy? Nebo, mohly by se použít k potravě zajatých lidských populací přemístěných do jiných světů?

Co nyní člověka napadne jako poněkud zvláštní je, důvěra v lidstvo odívající a stravující Vysoké bílé. Je mírně podivné, že Vysocí bílí požadují lidské oděvy nad míru svých místních potřeb, pokud je ovšem pravda, že taková potřeba ze strany Vysokých bílých po lidském oblečení existuje, jak Charles Hall říká. Proč nepreferují Vysocí bílí své vlastní výrobky odívání jak na Zemi, tak mimo ní? Konec konců, kolonialismus se vyznačoval koloniálními pravidly, které předpisovaly místní populaci jejich vlastní oblečení a zvyky. Vysocí bílí sotva přijdou jako opravdoví obdivovatelé lidstva a její civilizace, jak Hall odhaluje ve svém popisu jejich opovržlivého přístupu vůči zaměstnancům Air Force, kde zaráží zvláště to, jak pohlíželi na množství méně inteligentních životních forem na Zemi - jako na velmi primitivní. Vskutku, Vysocí bílí prohlásili, že „na mnoha planetách, jakmile se lidé stanou inteligentními, nechtějí mít nic společného se zvířaty, které jsou samozřejmě méně inteligentní než jsou oni, tak je prostě vyhubí.“ (z knihy Millennial Hospitality II, str. 349). Nosila by dobrovolně taková mimozemská rasa s pohrdlivým přístupem k méně inteligentním životním formám oblečení, které patří méně inteligentnímu druhu?

Je těžké přijmout to, že Vysocí bílí mají zálibu v lidských oděvech, protože se toto chování neshoduje s popisy ostatních jedinců, kteří se kontaktovali s lidsky vypadajícími mimozemskými rasami obecně. Pravděpodobnější je, že zásobování oděvy Vysoké bílé americkou Air Force, se mělo využít k jiným účelům než k odívání Vysokých bílých ať na Zemi nebo kdekoli jinde. Jeden věrohodnější záměr je - pro mezihvězdný obchod. To předpokládá, že Vysocí bílí obchodují s mimozemskými rasami, kteří mohou považovat lidské oděvy za exotické a atraktivní stejným způsobem jako moderní Evropa může považovat za atraktivní tradiční čínský trh. Další možné využití je, že Vysocí bílí používají oděvy k zásobování lidí ze Země, kteří byli přemístěni do jiných světů, které navštěvují nebo kontrolují Vysocí bílí.

Jako v případě potravin, byl skutečný důvod zásobování oděvy pro Vysoké bílé zamýšlen pro lidi, kteří byli tajně přemístěni Vysokými bílými? Mohlo by být využití lidských oděvů pro Vysoké bílé, jak popisuje Charles Hall, krytím pro skutečné použití oblečení, a to, k odívání lidí dopravených na mezihvězdná stanoviště jako součást programu na výměnu zdrojů? Možná, což je znepokojující, by mohla potrava a odívání dodávaná Vysokým bílým být součástí výměnného programu zdrojů, kterého si je americká armáda vědoma, ale cítí se bezmocná to zastavit? Všechny tyto otázky vyžadují další zkoumání těmi, kteří zveřejnili přesně to, jaké pozemní zdroje byly Vysokým bílým poskytnuty a z jakých důvodů.

To mě přivádí k finálnímu bodu, který se týká Charlesovy reakce na to, že Air Force nemůže žádným způsobem Vysokým bílým nic zakázat. Domnívá se, že je sebevraždou snažit se Vysoké bílé omezovat a že se s nimi mohou uzavřít pouze pečlivě projednané dohody. To připomíná poznámky plukovníka Philipa Corsa o tom, že Amerika vstoupila do jakéhosi druhu „vyjednané kapitulace“ s mimozemskou rasou: „Vyjednali jsme s nimi (mimozemšťany) jakýsi druh kapitulace, protože jsme s nimi nemohli bojovat. Nadiktovali si podmínky, protože věděli, že čeho se bojíme nejvíce je, jejich odhalení“ (The Day After Roswell, str.292). Hall se jistě, spolu s americkou armádou domnívá, že technologická nadvláda Vysokých bílých donutí armádu vstoupit do dohod, které nebudou svědčit o příznivých podmínkách.

V „Mllennial Hospitality“, jistá pasáž odhaluje rozsah, do jaké míry Vysocí bílí chtějí vštípit Charlesovi význam (pocit) technologické převahy a neúčinnost jakéhokoli ofenzivního opatření (díl II, str. 274-5). Charlesovy bylo řečeno, aby hodil kamenem na stráž Vysokých bílých a ten neochotně vyhověl pouze k tomu, aby byl svědkem toho, jak oni kámen zastaví uprostřed letu spolu s ostatními kameny, které byly hozeny. Tato přehlídka technologické převahy byla naplánována, aby demonstrovala Charlesovy a pravděpodobně i Air Force, neúspěch jakéhokoli druhu útoku na Vysoké bílé. Avšak spíše než demonstrace technologické převahy, nedosáhl tento bravurní čin opaků? Neodhalil, že jsou Vysocí bílí asi příliš horliví na Charlese zapůsobit a i na Air Force, aby ukázal zbytečnost jakéhokoli druhu útoku na Vysoké bílé? Tato horlivost s největší pravděpodobností nepochází z pocitu nezranitelnosti, ale z uvědomění slabosti, proto se zamýšlejí skrývat.

Lidé se znalostí dálkového nazírání jako je Ingo Swann, spekulovali o tom, že mimozemské rasy s pokročilou technologií jsou zranitelní v oblasti pokročilých psychických schopností lidí (Penetration: The Question of Extraterrestrial and Human Telephaty, 1998). Pokud je pravda, že se Vysocí bílí cítí zranitelní na nějaký lidský potenciál, který by je mohl ohrozit, pak to může být tak, že psychické schopnosti jsou to, čeho se Vysocí bílí bojí spíše než americké vojenské technologie. Pokud je to tento případ, pak by mohl vysvětlit proč bylo Charlesi Hallovi dovoleno objevit se a odhalit veřejnosti své pozoruhodné zkušenosti s kontakty během jeho služby u Air Force.

Pokud se Vysocí bílí angažují v těžbě pozemních zdrojů za podmínek, že je z toho americká armáda a/nebo „stínová vláda“ nešťastná, ale cítí neschopnost to změnit, pak americká armáda/stínová vláda může hledat nějaký způsob jak změnit podmínky dohod. Pokud Swann a ostatní mají pravdu o lidských psychických schopnostech a potenciálu lidského vědomí, pak uvolnění těchto informací veřejnosti mohou být prostředkem k zavedení globálního vědomí jako faktor, který se odehrává potají.

Na závěr, Charles Hall odhaluje podrobnosti o povaze dohod mezi americkou vládou/autoritami a Vysokými bílými. Těžba zdrojů, která se odehrává není nic více než začátek výměny potravin, šatstva a kovů za pokročilou technologii dodávanou Vysokými bílými. Na druhou stranu, se děje i zlovolnější těžba pozemních zdrojů, ta která v sobě může zahrnovat přemisťování lidí, kteří jsou živeni a oblékáni zbožím, kterým Air Force zásobuje Vysoké bílé, a která se cítí bezmocná tomu zabránit. Ať je pravda týkající se těžby zdrojů kdekoli, je důležité, že veřejnost je informována o tom, co se děje v těchto dohodách o tajném obchodě a že se zabezpečují takové transakce označené za průhledné, odpovědné a že jsou součástí tvůrčího procesu demokratického rozhodování. Nejen že mají tyto žádané politické procesy etickou odezvu vůči obchodním dohodám s Vysokými bílými, pak také mohou tyto procesy dokázat, že jsou velmi moudrým strategickým tahem při jednání s technologicky vyspělejší mimozemskou rasou.


Michael Salla Phdr.

Překlad: Karel Rašín

16. prosince 2004

Zdroj: EXOPOLITIKA.cz


Odporučiť


Rubriky: 
marec 13, 2009 23:53 popoludní

 

 

Top