Obrázok používateľa CEZ OKNO
Vývoj znamení Berana: CESTA ČINNOSTI

Znamení Berana symbolizuje rozhodné, odhodlané jednání. Beran je archetyp válečníka. Má za úkol naučit se co nejlepším způsobem ovládat poskytnutý nespoutaný energetický potenciál. Je nositelem určité energie pratřesku, v níž se narodil z tvůrčí síly, jarního pozdvižení sil usilujících o rozhodné proražení své cesty životem. Stejně jako si klíček rostliny roztrhne semenné pouzdro a jako lancetu vysílá zárodečný list vstříc světlu, jakoby se rozmachoval mečem.


V Beranovi spočívá schopnost k iniciativě, k rozhodování (pojem „rozhodnutí" nese v sobě obraz odhodlanosti vytáhnout meč z pochvy) a úloze vytváření počátku. Tak tomu také rozuměl Herakleitos: „Válka je otec všech věcí". Rozhodností se odděluje mírná, nepohyblivá situace jednoty na ženskou pochvu a mužský meč, vzniká plodný napěťový potenciál polarity.

Energie uložená v Beranovi je neuvěřitelná. Jeho těžkým, ale ušlechtilým úkolem je tuto energii spoutat, aby nepůsobila destruktivně. Přesto existují situace adresované Beranovi jako učební lekce, v nichž musí bojovat jako válečník a možná musí dokonce umřít.

Jaké etické a morální vůdčí linie mají být přitom rozhodující, je nedostižitelně zobrazeno ve védském eposu „Bhagavadgíta", povinné četbě pro Berana usilujícího o osvobození. Beranova cesta sebeurčení vede drsným nasazením sil od zlostného používání válečné sekyry až k osvobozenému bezděčnému konání. Na konci stojí vítězství nad sebou samým.

Vznětlivý, doběla rozpálený vztek se přibližuje dlouhou vývojovou cestou k centrickému pojmu duševní rovnováhy. Literární příklad specificky beraního vývoje je Parcifalova cesta. Jeho individuační cesta vede různými vývojovými stádii, v nichž konfrontuje vnější svět s odrazem své právě platné vývojové úrovně.

Na začátku stojí odraz jeho vznětlivého mládí v boji s červeným Itherem, neosvobozeným archetypem Berana. Cesta vede dále k Parcifalovu stádiu osvobození, v němž odložil zbraně a jeho jedinou zbraní se stává přirozená přímost.

Amfortase může vyléčit prostou přímou otázkou: „Co ti chybí?" Otázkou, v níž se ukazuje náhle celá Parcifalova láska jako naivní. Z hloupé naivity na začátku cesty se stala na konci božská naivita milujícího. Beran je svou přirozeností naivní archetyp. Je příliš nediferencovaný, než aby mohl rozvíjet ve své charakterové struktuře vypočitatelné úskoky.

Jeho cesta je vždy přímá. To mu dává takovou možnost růstu jeho potenciálu poctivosti jako žádnému jinému znamení. Poctivosti, jíž může být na nejvyšším vývojovém stupni odzbrojen. Jeho osvobozující cesta se stává obzvlášť zřetelnou v této jazykové analýze: Od výzbroje na počátku k odzbrojující přímosti v cíli individualizace.

Představa připomíná i uznávanou filozofii umění boje. Tam se také začíná s technickou výzbrojí, ale ta se v posledních vývojových krocích všech učebních technik transcenduje, zabývá se meditativním stavem „Wu-wei" hlubokého vnitřního míru i nutností boje vně. Tak působí - zdánlivě nečinný - vyzbrojen jako potenciální agresor. Cesta od ukvapené akčnosti až k jednání z hlubší vnitřnější harmonie a míru vede ovšem mnoha mezistupni.


Článok nájdete na tejto adrese


Nicolaus Klein

Zdroj: http://www.energiezivota.com/


KNIHU nájdete na tejto adrese


Súvisiace:

Heraklove úlohy
http://www.cez-okno.net/clanok/heraklove-ulohy

Seriál: Astrológia ako duchovný rozvoj
http://www.cez-okno.net/rubrika/serial-astrologia-ako-duchovny-rozvoj

ENERGIE ŽIVOTA Výber
http://www.cez-okno.net/rubrika/energie-zivota-vyber


december 15, 2016 23:40 popoludní

 

 

Top