Obrázok používateľa CEZ OKNO
Vývoj znamení Blíženci: CESTA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ

Cesta Blíženců vede z doliny nevědomé upovídanosti k nejvyššímu stupni pravého vědění. Začíná jako nedůvěřivec zvěrokruhu, který sofisticky relativizuje každou smyslovost, a proto vede smyslově prázdnou, bezvýznamnou existenci. Zpočátku je na tuto neutralitu dokonce pyšný a rád vyvěšuje svoji bezcennou korouhvičku oportunistického stanoviska. Z omezení svého opozičního znamení Střelce mu ještě úplně chybí cit pro etické aspekty života, pro tvořivý životní vývoj.


Stojí jako povrchní novinář proti svému stejně neosvobozenému protějšku pateticky moralizujícího kazatele (Střelec) a pozoruje ho jako úhlavního nepřítele. Jakmile dobrovolně usiluje o integraci s vlastnostmi protějšího znamení, má šanci dosáhnout svého cíle otevřeněji, bez předsudků k smyslovosti. Tato integrace stínů ztělesňujících opoziční znamení ve zvěrokruhu není nic jiného než pokus učit se milovat své nepřátele a dostat se tak do duševního středu věcí.

Labilní osa Blíženci/Střelec se zabývá tématy neutrality a ocenění, relativity a víry, účelu a smyslu, popisuje rozpětí mezi školním vzděláním (Blíženci) a moudrostí (Střelec). Může být označena jako osa poznání nebo také osa cesty a pokroku. Blíženci mají ve svém vzdušném, relativizujícím základním chováním k dispozici značný počet cest, kterými mohou v životě jít. Na začátku jejich putování jim ovšem ještě chybí pochopení, že všechny tyto cesty ústí do jediného cíle a že k dosažení cíle nemohou použít libovolnou cestu. Ještě jim chybí víra v cestu, schopnost syntetického přehledu vlastní Střelci — umění rozlišit cesty na vhodné a méně vhodné.

Jejich rtuťovitý naturel kmitá čile okolo povrchu věcí a zpočátku ještě nemá schopnost rozlišit podstatné a nepodstatné. Jeho svižný intelekt mu napovídá, že v tomto světě je všechno relativní a ve své povrchnosti se domnívá, že relativita znamená také rovnocennost. Přidržuje se tohoto stanoviska po celou svou vývojovou cestu.

Blíženec 1

Blíženec 1 startuje se zneužíváním svého nádherného komunikačního daru, jejž nechává v rozpravě v nejpravějším smyslu slova zpustnout. Jeho radost z tlachání vede skutečně k potlačení každého vývoje.

Zneužívání intelektuálního potenciálu při vzdělání formou učení se zpaměti telefonnímu seznamu následně pomlouvané i odměňované charakterizuje smutné počáteční stupně vývoje Blížence. Touha vede k mottu: „Ve vědění je síla, vědění přináší schopnost" mít úspěch, jež se na začátku projevuje nízkými nešvary.

Blíženec 2

Ve svém 2. kroku už trochu autistický extrémizmus s potřebou profilovat vědomosti mizí. Ještě mnohem dřív — měřeno ostatními znameními zvěrokruhu — se vyvíjí přání výměny s ostatními lidmi. Na 2. stupni ještě zůstává komunikace omezena většinou na každodenní pomluvy, neboť musí ještě zatepla prodiskutovat všechny novinky. Nesmírná zvědavost tohoto znamení nezná na prvních vývojových stadiích morálních překážek.


Článok nájdete na tejto adrese


Nicolaus Klein

Zdroj: http://www.energiezivota.com/


KNIHU nájdete na tejto adrese


Súvisiace:

Heraklove úlohy
http://www.cez-okno.net/clanok/heraklove-ulohy

Seriál: Astrológia ako duchovný rozvoj
http://www.cez-okno.net/rubrika/serial-astrologia-ako-duchovny-rozvoj

ENERGIE ŽIVOTA Výber
http://www.cez-okno.net/rubrika/energie-zivota-vyber


december 23, 2016 23:03 popoludní
  • krát komentár

0 krát komentár

 

 

Top