Obrázok používateľa CEZ OKNO
Vývoj znamení Panna: CESTA PEČLIVOSTI

Panna začíná svou cestu jako správce, který ví vše lépe a úplně mu chybí smysl pro transcendenci (Ryba jako protiznamení). Modlí se ke zlatému teleti racionálního poznání a nemůže pochopit nic, co se nedá vyložit pravidly logiky. Od začátku cesty jí chybí smysl pro nevylíčitelné, posvátnost života příslušně odbývá jako fantastiku nebo mystifikaci. Co nemůže umístit do svého drobně čtverečkovaného schématu kauzální logiky, toho se bojí a odkládá to jako nevěcné. Jako u všech zemských znamení zvěrokruhu platí u ní pochopitelný konkrétní svět jako jediný spolehlivý a pokládá jej za pravou realitu.


Výchozí bod zaměstnávání se bytím je zde tedy pozitivním, filozofickým počátkem chápaným spíš v materiálním pojetí než reálném. Panna se mu věnuje s přírodovědeckým zanícením. Základní úkol zde vidí v analytickém škatulkování pozorované reality dovedeném pokud možno na dále nedělitelné atomy. Z nich si na základě panenského pozorování dává svět znovu dohromady. Cesta Panny začíná střízlivým, skoro malicherným myšlením a věcným funkcionalizmem dalece vzdáleným mystické oběti opozičního znamení Ryb.

Panna hledá argumentační oporu v logických úskocích, s nimiž si pokouší vykládat život. Ve výrazném strachu před racionálně nevysvětlitelnými věcmi vypuzuje ze svého života pokud možno všechno duševno nebo si ho vykládá jako výměnnou hru hormonových pocitů.

Není žádný zázrak, že její, pocity zdůrazňující kolegové ze zvěrokruhu, si nad střízlivou věcností neosvobozené Panny zoufají.

I přesto bude zrozenec Panny hledat výklad logického základu mimo svoji osobu. Právě měřítkem stupně vývoje symbolu Panny je, do jaké míry si umí připustit nevysvětlitelné věci života, do jaké míry dosáhla přiblížení k sokratovskému „vím, že nic nevím", nebo nakolik ještě trvá její úzkostlivá potřeba nutně si všechno vykládat v úzkém rozsahu školních vědomostí.

Pokud je její porozumění ještě nejisté, neústupné a úzkoprsé, pokud se pojí s pocitem, že všechno ví lépe, s pedanterií a odbornou omezeností, stojí Panna ještě úplně na začátku cesty do středu, který ji konečně přivede do ukončené meditativní pečlivosti, do precizní práce bez předsudků, láskyplného a svědomitého přístupu k životu, rozplynutí osových pólů osy Panna/Ryby v základní klášterní větě „Ora (Ryby) et labora (Panna)."

Panna 1

Panna tedy začíná vývojovou cestu na stupni 1 jako pedant plný životních strachů, který ví všechno lépe a zkouší bojovat profesní omezeností. Pokud se cítí Panna ohrožena, rozhazuje kolem sebe cynizmus a sarkazmus. Později, ve zralejší formě, je velmi pozitivní v objevu nastupujících dispozic k čistotě a hygieně. Zde se to ještě projevuje v podobě vnucované klamné čistotnosti.

Typ Panny klouže kritickým okem po dřevěné liště, aby objevil zrnko prachu, pomyslně pleje květinový záhon a rovná listy formuláře podle věcného zaměření. Zde už nesleduje pohledem jen uspořádání zahrádky, střeží kriticky i dodržování předpisů. V korzetu právních předpisů a životních strachů dýchá velmi mělce a ubírá rozptylováním atmosféry ostatním lidem vzduch.


Článok nájdete na tejto adrese


Nicolaus Klein

Zdroj: http://www.energiezivota.com/


KNIHU nájdete na tejto adrese


Súvisiace:

Heraklove úlohy
http://www.cez-okno.net/clanok/heraklove-ulohy

Seriál: Astrológia ako duchovný rozvoj
http://www.cez-okno.net/rubrika/serial-astrologia-ako-duchovny-rozvoj

ENERGIE ŽIVOTA Výber
http://www.cez-okno.net/rubrika/energie-zivota-vyber


január 21, 2017 17:58 popoludní
  • krát komentár

0 krát komentár

 

 

Top