Obrázok používateľa CEZ OKNO
Vývoj znamení Štír: CESTA SEBEPŘEKONÁNÍ

Znamení zvěrokruhu Štír symbolizuje přání přerůst sám sebe, to spodní v sobě překonat a jako velký vítěz oslavit vítězství nad sebou samým. V překračovaných neosvobozených vývojových stupních to vede k sebeodříkání, masochistickému sebetrýznění, i sadistickým tendencím. Pro málokteré znamení zvěrokruhu je tak těžké akceptovat normálnost a banalitu lidského bytí.


Pud vybičovaný až na maximum přináší neosvobozenému Štírovi stálý pocit odpírání a viny dokonce i v situacích, které lidsky dokonale zvládl. Pevná osa zvěrokruhu Štír/Býk odráží vývojovou cestu zřetelně proti: Kde nuceně idealistický Štír opovrhuje současným světem v jeho banalitě, stále pátrá po skrytých věcech a hledá je v okultizmu, chtěl by naopak smyslový Býk užívat reálný smyslový svět a přetváří svou pragmatickou představu pohledem na skryté věci.

Pokud se tedy chce Štír přiblížit zlatému středu, cíli veškerého vývoje, odkládá krok za krokem počáteční opovržení k této straně světa. Musí se přiblížit naivní průměrnosti býčí symboliky. Na ose Býk/Štír se také hodnotí tématika majetku — přijímání (Býk) a postoupení (Štír), mít (Býk) a opustit (Štír), materiální (Býk) a nemateriální (Štír).

Kde se Býk usazuje ve vytvářené skupině, Štír sebou trhá mezi přáním po sounáležitosti (pevné znamení) a svou tématikou odchodu. Jeho stále předkládaná úloha opouštění je v rozporu s jeho kvalitami pevného znamení a vytváří pro něj tak typický pocit nenávisti-lásky. Od této směsice přitažlivosti a nezávislosti se chce osvobodit násilím. Štír je velké znamení metamorfózy, „smrti a vzniku". Je stejně fascinován smrtí i vším, co s ní souvisí, například sexualitou jako prostředkem reprodukce, znovu — bytí. Jeho vývojová cesta se vyznačuje dionýsovským rozdělením se doplněným o schopnost regenerace.

Štír 1

První neosvobozený vývojový stupeň se ještě silně vyznačuje trýznivým perfekcionizmem. Je ještě dalece vzdálen své doplňující smyslové oblé býčí polaritě, což ho dovádí k extrémům jako masochizmus a sadizmus. Tyto sebetrýznivé komponenty vznikají přitom často ve srovnávání ideálních vzorových představ se svým reálným já a vedou k nenávisti k vlastní neperfektnosti. Místo sklonu k sadizmu používá zoufalý pokus promítat svoji nenávist ke slabosti na druhé a tam trestat.

Obzvláštním nadáním Štíra na osvobozeném stupni je nepřetržitý vnitřní hnací vývojový motor. Úsilí po lepším vede v počátečním přetěžování pouze k velkému utrpení. Čím silnější páky zkouší k přerůstání sebe sama do nadčlověka, tím víc v něm současně narůstají stíny. Chce v sobě pěstovat anděla, ale vytváří nevědomky ďábelský protipól. Sotva jiné znamení prožívá bezmocnou závislost v životě tak silně. Na počátečních vývojových stupních se může projevovat jako drogová závislost nebo sexuální poddanost.

Neosvobození Štíři mohou být náhle posedlí tématem sexu a v excesívním hledání naplnění experimentují až k perverznosti. Všechno normální zde prožívají jako vlažné a zkouší je nahradit horce chladnou vášnivostí. Žádné jiné znamení není schopno tak ledově chladné krutosti a žádné tak vroucí posedlé vášně. Okolí dělí na dvě kategorie: ty, s nimiž se Štír sváří v oboustranné závislé symbióze a žárlivě hájí svůj absolutně jasný požadavek na partnera. A druhé, kteří nepatří k „magickému pokrevnímu bratrství" a považuje je za nepřátele.

Volné vztahy, které nespočívají v černobílé mřížce, jsou stěží myslitelné. Ale co sám vlastní si nedůvěřivě střeží. Neboť ke štíří mentalitě dvojitého agenta patří také možnosti být zavražděn milenkou jako skrytým protišpiónem po pohlavním aktu.

To, co je připisováno zvířecímu rodu pavouků, lze pozorovat i ve štířím principu při podobné formě svatebního tance pouštních štírů. Znamení Štíra vládl v klasické astrologii před objevem Pluta Mars, protože jeho agresivita je ve štíří mentalitě citelná. Ve starých knihách je často označován Beran jako bojovník s otevřeným hledím a Štír jako černý jezdec ukrývající obličej za spuštěným hledím.

Proto se neprojevuje u neosvobozeného Štíra agrese — jako u Berana — ve viditelném vzteku, ale ve skryté nenávisti a hledání pomsty. Jako vodní, citové znamení Štír skrývá, když se cítí zraněn, vznikající agresi a dotčenost za neproniknutelnou masku a vymýšlí tajné plány jak se může co nejúčinněji pomstít.


Článok nájdete na tejto adrese


Nicolaus Klein

Zdroj: http://www.energiezivota.com/


KNIHU nájdete na tejto adrese


Súvisiace:

Heraklove úlohy
http://www.cez-okno.net/clanok/heraklove-ulohy

Seriál: Astrológia ako duchovný rozvoj
http://www.cez-okno.net/rubrika/serial-astrologia-ako-duchovny-rozvoj

ENERGIE ŽIVOTA Výber
http://www.cez-okno.net/rubrika/energie-zivota-vyber


február 26, 2017 02:51 dopoludnia

 

 

Top