Obrázok používateľa CEZ OKNO
Westcarov papyrus a príbehy o zázrakoch Starej ríše

“Westcarov papyrus nám prináša najstaršie známe príbehy o zázrakoch. Obsahuje ale tiež náznaky náhlej revolúcie v egyptskej histórii.” Toto napísal James Baikie v roku 1913, v článku pre časopis National Geographic v čase, keď záujem o staroveký Egypt prudko stúpal (o deväť rokov neskôr objavil Howard Carter Tutanchamonovu hrobku). Aj keď za posledných viac ako sto rokov od vydania článku bolo zistené obrovské množstvo informácií o starovekom Egypte a zvyšku sveta, Baikieho slová stále vyjadrujú úžas nad týmto nálezom.


Prevláda názor, že dokument bol napísaný v hyksóskom období staroegyptských dejín – v chaotickej dobe medzi koncom Strednej ríše a začiatkom Novej – dokument má teda minimálne 3500 rokov.

Westcarov papyrus obsahuje päť príbehov o zázrakoch, napísaných hieratickým písmom v 12 stĺpcoch. Podľa textu, rozprávali tieto príbehy na kráľovskom dvore faraóna Chufua jeho synovia. Príbehy sú zasadené do obdobia 4. dynastie – do tzv. “zlatého veku” Starej ríše. Dokument sa využíval ako literárny zdroj pre pochopenie života na dvore v období 4. dynastie, tak ako je to spomenuté v Baikieho článku. Päť príbehov z Westcarovho papyrusu obsahuje Príbeh Imhotepa, Príbeh o voskovanom krokodílovi, Príbeh tyrkysového prívesku, Príbeh o Chufuovi a čarodejníkovi a Príbeh narodenia troch faraónov.

Socha faraóna Chufua (Cheopsa) v Káhirskom múzeu. Zdroj ›› Verejná doména

Ak vezmeme do úvahy vek artefaktu, tak nie je prekvapivé, že niektoré príbehy sú neúplné. Okrem opotrebovania spôsobeného časom, stav dokumentu sa zhoršil aj v dôsledku diletantských pokusov archeológov 19. storočia o jeho konzerváciu. Napríklad prvý príbeh, Príbeh Imhotepa, má len niekoľko riadkov. Rozprávajú príbeh o zázraku, ktorý vykonal kňaz v období 3. dynastie, možno to bol sám Imhotep (Imhotep bol kancelár faraóna 3. dynastie Džosera a je považovaný za konštruktéra Džoserovej stupňovitej pyramídy):

“Potom Jeho výsosť Kráľ ›› Horného a ›› Dolného Egypta ›› Chufu povedal “Nech obetujú tisíc bochníkov chleba, sto džbánov piva, jedného vola a dve guľôčky kadidla kráľovi Horného a Dolného Egypta, ›› Džoserovi, nech je obeta oprávnená a nech je daný jeden koláč, jeden džbán piva, veľká porcia mäsa a jedna guľôčka kadidla vrchnému kňazovi-predčítačovi ( ›› Imhotep), nakoľko som videl ukážku jeho učenia”. Bolo vykonané tak, ako nariadil kráľ.”
(Hill, 2016)


Slávna stupňovitá pyramída faraóna Džosera. Zdroj ›› Verejná doména

Kvôli nízkej kvalite rukopisu a početným chybám sa niektorí vedci domnievajú, že Westcarov papyrus je cvičná kópia napísaná študentom. Toto je v súlade s teóriou, že päť príbehov bolo propagandistické dielo vytvorené kňazmi-kráľmi z ranného obdobia Novej ríše, aby ním legitimizovali svoju vládu.

O pôvode a účele Westcarovho papyrusu sa veľa polemizovalo, napriek tomu ostávajú okolnosti jeho objavenia záhadou. Artefakt bol objavený v 20. rokoch 19. storočia britským dobrodruhom Henrym Westcarom počas jeho cesty po Egypte. Zvláštne je, že si nezapísal okolnosti nálezu, ani svoj výnimočný nález neohlásil.


Výrez z Westcarovho papyrusu. Zdroj ›› Verejná doména

Pruský egyptológ Karl Richard Lepsius, tvrdí, že dokument dostal v roku 1838 od Westcarovej netere potom, ako rozpoznal písmo ako hieratické (National Geographic tento príbeh stručne spomína v článku). Lepsius tvrdí, že nález vystavil v Oxfordskej knižnici Bodleian Library. Avšak v archíve knižnice nie je žiadny záznam s Lepsiovým menom. Okrem toho, Westcarov papyrus, tak je dnes známy, verejnosť nikdy nevidela. A naozaj, dokument sa našiel krátko po Lepsiovej smrti, schovaný v podkroví. Historici si myslia, že Lepsius ukradol Westcarovi papyrus a snažil sa zahladiť stopy. Každopádne, nemecký egyptológ Adolf Erman kúpil artefakt od Lepsiovho syna v roku 1886 a následne ho daroval Berlínskemu múzeu. Bol vystavený ako kuriozita, pokiaľ znovu nenastal záujem o staroveký Egypt na začiatku 20. storočia.


Úvodný obrázok: Spojené fotky zobrazujúce kópiu staroegyptského papyrusu známeho ako “Westcarov papyrus”, niekedy známeho pod dlhším názvom “Tri príbehy o zázrakoch z dvora kráľa Chufua”, napísaného hieratickým písmom. Fotky z Altes Museum, Berlín. (›› Verejná doména)

Zdroje

Baikie, James. "The Resurrection of Ancient Egypt." National Geographic Magazine Sept. 1913: 957-1020. National Geographic. The National Geographic Society. Web.
https://books.google.com/books?id=ctQKAAAAYAAJ&pg=PA973&lpg=PA973&dq=Wes....
Dollinger, André. "The Tales from the Westcar Papyrus." The Tales from the Westcar Papyrus. Kibbutz Reshafim, May 2007. Web.
http://www.reshafim.org.il/ad/egypt/texts/westcar_papyrus.htm
Hill, Jenny. "Westcar Papyrus." Ancient Egypt Library. Ancient Egypt Online, 2016. Web. http://www.ancientegyptonline.co.uk/westcar-papyrus.html

Kerry Sullivan

Zdroj: http://www.ancient-origins.net/artifacts-ancient-writings/westcar-papyru...

© Ancient Origins, Všetky práva vyhradené

Preklad: V.K.

exkluzívne.cez.okno


Tento článok, ktorý sme pre vás preložili, má 611 slov.

Len vďaka Vašim darom môžeme ďalej prinášať informácie všetkým bezplatne a neustále sa zlepšovať. Ak chcete našu prácu oceniť a je to vo Vašich možnostiach,
prispejte prosím na ďalší chod portálu


›› BILANCIE PORTÁLU

Aktuálny STAV vidíte vľavo HORE


2401591699/8330 (DAR z SK) alebo 2401591699/2010 (DAR z CZ)

Číslo účtu pre dary zo Slovenskej republiky:
2401591699/8330 │ IBAN: SK5283300000002401591699 │ SWIFT (BIC): FIOZSKBAXXX │ │ Číslo účtu pre dary z Českej republiky:
2401591699/2010 │ IBAN: CZ4120100000002401591699 │ SWIFT (BIC): FIOBCZPP


Keď nemáte PAYPAL konto, prispejte cez bankovú kartu:
kliknite na DONATE a potom vo formulári na ›› Continue


Súvisiace:

Papyrusy
http://www.cez-okno.net/rubrika/papyrusy

Turínsky kráľovský papyrus
http://www.cez-okno.net/stitok/turinsky-kralovsky-papyrus

SERIÁL: MEDICÍNA V STAROVEKOM EGYPTE
http://www.cez-okno.net/serial-medicina-v-starovekom-egypte


Sekcie: 
december 14, 2016 17:10 popoludní

 

 

Top