Obrázok používateľa CEZ OKNO
Z ČESKA SE STAL JEDEN VELKÝ ALERGEN!

Jaro je jedno z nejhezčích ročních období, neboť jde o dobu rozpuklých květů a hřejivého slunce, je to čas barev i vůní, lásky a míru. Vzpomeňme na Karla Hynka Máchu, významného českého básníka, který vystihl nádheru jara a napsal o něm slavnou lyrickoepickou skladbu Máj. Ovšem kdyby se tento romantik a poeta zcela hypoteticky přenesl v čase do současnosti, dokázal by vůbec napsat tak poutavé dílo jakým byl zmiňovaný Máj? Nalezl by tento básník a prozaik v dnešní krajině zavánějící borový háj či tichý mech, anebo rozkvetlou zeleň, jež v dálce v bledé jasno splyne?


Žlutá země...

Řepka olejná se řadí mezi 10 nejvýznamnějších plodin světa, a v našich končinách se pěstuje už od 10. století. Ve středověku se z ní vyráběl olej na svícení, též se uplatnila v mydlářství. Na našem území se začala ve větším měřítku pěstovat teprve začátkem 20. století. Její pěstování se postupem času zjednodušilo, což v sedmdesátých letech minulého století vedlo k jejímu rychlému rozšíření. Po roce 1990 se řepka uplatnila jako energetická surovina a od roku 2000 se stala významným vývozním artiklem českých zemědělců. Není se čemu divit, že se během let 1989 – 2000 výrazně zvětšila pěstební plocha řepky olejky a to nejenom v tuzemsku, neboť tomu napomáhá její výnosnost, dotace a hlavně prodejnost.


Podíl řepky na produkci v ČR
(mil. tun za rok)

1961 - 1965 96
1979 - 1981 179
1983 - 1985 198
1995 - 243
2000 - 295,9


Je překvapivé, že od roku 1989 se společně s vyšší produkcí řepky, navyšovaly i počty dětských pacientů s alergií a astmatem. Tohle zvýšení bylo ve srovnání s rokem 1980 dokonce desetinásobné, alespoň to vyplývá ze zveřejněné statistiky ministerstva životního prostředí České republiky. Řepka olejka se v ČR pěstuje cca na 350 000 ha, kromě Evropy se s touto olejnatou rostlinou setkáváme v Severní Americe a Austrálii, prakticky po celém světě. Kvůli alergiím započal v Evropě dosud největší výzkum, který má odhalit příčiny tohoto nebývalého nárůstu alergických onemocnění. V níže uvedených statistikách, lze vytušit možnou souvislost s tímto stále neobjasněným a především stoupajícím trendem. Vyhlídky do budoucna nejsou nikterak růžové: podle vědců bude v roce 2115 trpět různými alergiemi polovina Evropanů. Náklady na léčbu půjdou do miliard, to může značně oslabit již tak zadluženou evropskou ekonomiku. Tyto obavy ještě více zesilují prognózy, které předvídají rozsah globální epidemie, jež mohou alergické neduhy zapříčinit.


PROCENTO MLADISTVÝCH EVROPANŮ, KTEŘÍ ONEMOCNĚLI ALERGIÍ (ZA ROK):

Británie 32,2
Irsko 29,1
Česko 16,7
Malta 16
Finsko 16
Německo 13,8
Francie 13,5
Švédsko 12,9
Belgie 12
Rakousko 11,6
Estonsko 10,8
Španělsko 10,3
Portugalsko 9,5
Uzbekistán 9,2
Itálie 8,9
Polsko 8,1
Rusko 4,4
Řecko 3,7
Gruzie 3,6
Rumunsko 3
Albánie 2,6

Pramen: WHO a ÚZIS


Největším pěstitelem řepky v roce 2010 byla Čína, na druhém místě skončila Kanada a třetí příčku zaujímá Indie. Nicméně zbytek tohoto pořadí obsadily převážně evropské země, například: Německo, Francie, Velká Británie, Polsko atd. Česká republika skončila na jedenáctém místě, jen těsně za USA. Není divu, že náš stát získal z tohoto pohledu přezdívku „žlutá země“. Pakliže se podíváme podrobněji na výše uvedená data, můžeme se dovtípit, co může vyvolávat alergická onemocnění u mladých Evropanů. Tuto mou domněnku nelze prozatím potvrdit, ale je zřejmé, že tyto nevysvětlitelné nárůsty nějak souvisejí s pěstovanou řepkou olejkou. V těch zemích, kde se kupříkladu řepka nepěstuje v takové hojné míře jako u nás, nepřibývá nových alergických pacientů! Co je toho asi příčinou?

Řepkové alergeny k nám pronikají ze všech stran

Alergeny z řepky nepronikají do lidského ústrojí pouze vzdušnou cestou (vdechnutím), ale také prostřednictvím potravin, které jsou průmyslově zpracované. Řepkový olej nalezneme ve všech polotovarech; čokoládě, sladkostech, zmrzlině, chlebu, dětské výživě, mražených hranolkách, majonéze, masových konzervách, dokonce i v lécích, ale především v margarínových máslech. Jestliže je pravda, že řepka olejná je v podstatě geneticky modifikovanou rostlinou, která byla agenturou EPA (ochrana životního prostředí) klasifikována jako bio-pesticid, pak se nelze divit tomu, že vévodíme mezinárodním statistikám s alergickým onemocněním u dětí a mladistvých. Přestože se geneticky manipulovaná řepka v Evropě nepěstuje (jiná situace je v Kanadě a USA) nelze vyloučit kontaminaci (GMO) řepkou, která byla už detekována v několika různých zemích, tedy ve Velké Británii a Japonsku. Musím připomenout, že právě Spojené království drží nelichotivé prvenství v počtu nově diagnostikovaných pacientů s alergií. Takže smíšené pyly s touto geneticky manipulovanou řepkou, dříve či později se objeví i v naší zemi! Pozornější čtenáři mi jistě dají za pravdu, že řepka se již nyní šíří českou krajinou, a to na místech, kde bychom ji už vůbec nehledali. Třeba u silnic, anebo u železničních tratí, na rumištích ba i staveništích, v podstatě ji nalézáme kdekoliv.

Kdyby však do našich luhů a hájů pronikla její modifikovaná sorta, měli bychom pak zaděláno na pořádný problém, protože genetická řepka je odolná vůči škůdcům a dokonce i proti dvěma často používaným herbicidům (nelze ji zničit), což by mohlo napomoci jejímu nežádoucímu rozmachu ve volné přírodě, a to na úkor původních rostlinných druhů. Jakmile by se tato rostlina nekontrolovatelně šířila, úporný boj s přemnoženým bolševníkem, by se stal ve srovnání s řepkou pouhou rutinou. A to už nemluvě ani o zvýšené koncentraci pylů řepky olejky v ovzduší, která je podle mého názoru primární příčinou vzestupu alergických chorob. Nežádoucí prachové znečištění vzniká také z řepkových pylů, které je v tomto ohledu enormní! Tyto pylové částice na sebe nabalují veškeré nečistoty, které zásadně zamořují kvalitu dýchatelného vzduchu. Stopy žlutavého pylu z řepky nelze přehlédnout, jsou všude okolo nás, setkáváme se s nimi za okenními parapety, ucpávají automobilové filtry (vzduchové či kabinové), znečišťují vodní hladinu a tak dále.

Jaký užitek nám poskytuje?

O přednostech řepky olejky se toho poměrně dost napsalo, ve stručnosti zde uvedu jen ty nejdůležitější fakta. Řepka prý udržuje bilanci humusu v půdě, olej z této rostliny našel široké uplatnění v kuchyni, řepková bílkovina je využitelným zdrojem pro lidskou výživu, pokrutiny či semena jsou významnou součástí krmných směsí, olej z této rostliny se stal významnou surovinou pro chemický průmysl a využívá se jako zdroj obnovitelné energie místo fosilních paliv. A jaká je pravda? Je velice sporné tvrdit, že řepka pomáhá půdě, když sami zemědělští odborníci doporučují sít řepku jednou za pět let. O tom, jestli řepkový olej je vhodný do kuchyně, zejména kvůli jeho účinkům snižovat hladinu cholesterolu v krvi, se vedou různé debaty na toto téma. Je ale pravdou, že řepkový olej obsahuje určité množství kyseliny erukové, která je vlastním jedem rostliny. Tato kyselina v krmivu u pokusných zvířat vyvolala myokarditidu, myokardiální fibrózu, též akumuluje nebezpečné lipidy v srdci. Dočetl jsem se, že olej z řepky se využíval při výrobě yperitu, bojového plynu, který způsoboval napadeným vojákům za první světové války, vznik závažných puchýřů na kůži a v plicích.

Takže rostlinná másla a tuky, jež jsou vyrobena z řepkového oleje, místo aby chránily kardiovaskulární systém člověka, tak ho mohou spíše poškozovat. Vyrobená biopaliva jsou pro svět škodlivější než fosilní paliva. To se dozvídáme v nové zprávě, kterou si nechala vypracovat Evropská unie. V této studii se přiznává, že kvůli řepkovým polím dochází k vytěsňování tradičních plodin, kácení pralesů, vysušování mokřadů a rašelinišť, což způsobuje větší změnu klimatu a v rozvojových zemích hlad. Selský rozum vždy dobře radí, zvlášť co je pro člověka prospěšné a co nikoliv! Jakmile nám kvůli řepkovým lánům hynou stovky kusů srnčí zvěře, (řepka poškozuje divoké zvěři játra, plíce nebo nervovou soustavu), potom nás musí onen selský rozum před řepkovými produkty důsledně varovat. Na otázku, zda-li je řepka skutečně zdravá, odpoví každému vlastní důvtip. Nezapomeňme, že půda je naše živitelka, a co si do ní zasejeme, to také sníme!

Možná si to ani neuvědomujeme, ale řepka olejka mění naši krásnou zemi k nepoznání. Na státní vlajce se nacházejí tři základní barvy (modrá, bílá, červená), ani jedna však není žlutá! Svěží vůně jabloňových květů byla nahrazena řepkovým puchem, zeleň krajiny podlehla zas jeho žlutým pylům, a vodní zdroje (jezera a rybníky) sinice proměnily v hustou hráškovou polévku. Jsem přesvědčen o tom, kdyby dnes vystoupil praotec Čech na horu Říp, nemohl by pronést tato překrásná slova: „To je ona, země zaslíbená, mlékem a strdím oplývající.“

Josef Čáp

Zdroj: http://odrazy-tajemna.wz.cz/


Súvisiace:

Josef Čáp
http://www.cez-okno.net/josef-cap


Autori: 
Rubriky: 
máj 14, 2014 18:36 popoludní

 

 

Top