Obrázok používateľa CEZ OKNO
Z historie UFO II.

V témže roce 1948 přišlo hlášení dne 13. 8. od indiánského kmene Hopi ze Severní Ameriky, na jehož území se v rezervaci roztříštil při pádu z oblohy podobný stroj. Rovněž v tomto případě byla vesmírná loď odvezena za asistence armády. V roce 1954 napadla francouzského inženýra Aimé Michela při přenášení pozorování získané za jeden den, kdy byla v celé Francii hlášena obrovská vlna hlášení o UFO, odvážná hypotéza. Uvědomil si totiž, že letové trasy byly uspořádány do přímek a v některých bodech se tyto přímky křížily. Podobné případy takové sítě byly naměřeny po celém světě. Zůstává záhadou, jak je možné, že se takto vytvořené mříže čar shodují i se svými průsečíky s dávnými liniemi nazývanými především v anglosaském světě „čáry ley“ neboli „Ley-lines“!


Jak již víme, pocházejí tyto energetické linie či magnetické body z historických dob a v dávné minulosti se na nich nacházela kultovní místa s magickými vlastnostmi, která se stala později také dějišti náboženského symbolického setkávání lidí a bohů. Byly na nich budovány prastaré svatyně a kamenné stavby, jakou je například anglické Stonehenge. Může být jen náhoda, že se tato místa shodují s místy výskytu UFO?

V únoru roku 1962 na pláži u Lubecku v Timmensdorfu havaroval objekt o průměru 30 metrů. Bylo nalezeno 12 mrtvých bytostí. Kam byly odvezeny a jaký byl jejich další osud, nikdo neví. Od roku 1963 byl v Ohiu zaznamenáván první případ mrzačení dobytka americkými farmáři. Těla zvířat byla rozřezána něčím, co muselo fungovat na bázi laserového skalpelu. Řezy byly naprosto cílené, v okrajích rány čisté a nikde nebyla nalezena ani kapka krve. Jejich počet byl poměrně vysoký - zhruba 100 hlášení za rok. V témže roce je hlášeno zřícení stroje popisovaného jako UFO v Horní Voltě a dále dne 18.4. v Las Vegas.

Prvního ledna 1964 pozorovali obyvatelé Šanghaje objekt doutníkovitého tvaru, letící jihozápadním směrem. Zaregistrovalo ho na obloze množství lidí, kteří telefonovali na blízkou leteckou základnu. Okamžitě vzlétlo několik vojenských stíhaček migů, které zamířily k tělesu, aby ho donutily přistát. Po kratší honičce však UFO zmizelo. Večer 12. května 1965 přelétal stroj Convair 240 japonské letecké společnosti TOA s dvaceti osmi pasažéry na palubě ostrov Šikoku. Vedoucím pilotem byl Jašika Inaba spolu s druhým pilotem Tesu Umašimou. V sedm hodin večer, když stroj dosáhl letové výšky dva tisíce metrů, se vedle stroje objevil neznámý létající objekt, jehož průměr odhadli oba zkušení piloti na přibližně na dvanáct až patnáct metrů. Stroj vyzařoval zelenou barvu a všechny přístroje na palubě japonského letadla přestaly fungovat. Přerušilo se spojení s blízkým letištěm. V té chvíli se tajemný letoun zastavil a vznášel se tři minuty neslyšně nad letadlem. Pak letěl osmdesát kilometrů po jeho levém křídle. Když dorazili k městu Macumama, UFO zmizelo.

Další stroj se zřítil dne 4. 10.1967 u mysu Sable v Kanadě v Nové Scotii. Objekt byl vytažen posléze z moře a odvezen za asistence vojáků neznámo kam k dalšímu průzkumu. V polovině dubna 1968 v severní části pouště Gobi byl spatřen vojáky pracujícími na zavodňovacím projektu velký disk s vlajícími plameny, jak pomalu přistává na poušti. Jeho barva byla zářivě oranžovo- rudá. Průměr tělesa odhadovali vojáci na tři metry, když je míjel ve vzdálenosti přibližně jednoho kilometru. Ve chvíli, kdy se disk mírně naklonil a snášel se k přistání, velitel roty ihned zavolal do blízkého štábu pluku a odtud vyrazil během několika okamžiků oddíl motocyklistů a jel směrem k UFO. Posádka stroje zřejmě zaregistrovala motocyklisty, protože během několika vteřin disk vystřelil neuvěřitelnou rychlostí k obloze a rychle zmizel z dohledu.

Další UFO zaregistrovala posádka pobřežní hlídky rovněž v Číně v provincii Lia-ning, která hraničí se Severní Koreou. Zlatě zářící oválný objekt na obloze po sobě zanechával kondenzační stopu, podobnou stopě dopravních letadel. Jak začal rychle stoupat kolmo vzhůru, vypadly na základně všechny elektrické systémy a lodě křižující podél pobřeží unikly jen o vlásek katastrofě. Velitel námořní flotily vyhlásil ihned bojovou pohotovost a vyslal několik hlídek. Jedna z nich spatřila UFO, jak přistává na pobřeží a okamžitě po něm zahájila palbu. Když se k objektu přiblížily další lodě pobřežní hlídky, náhle beze stopy zmizel. Létající tělesa byla viděna po celé zemi v Číně koncem září roku 1971. Několik stovek vojáků spatřilo na vlastní oči UFO ve městě Ting-sien v provincii Chu-pej. Na obloze visela nehybně koule podobná míči, kolem ní proudily plynné páry. Několik vteřin byla viditelná, pak z ní vystřelil paprsek a počala stoupat do výše. Potom se opět zastavila a celé divadlo se znovu opakovalo.

Dne 12. 1. 1972 v USA v Los Angeles havarovalo další UFO. Roku 1974 byly nalezeny trosky stejného UFO v anglickém Wallesu. Další ověřené pozorování bylo hlášeno v roce 1976 nad Teheránem. Jiný případ byl zaznamenán dne 7. července 1977 kolem půl deváté hodiny večer v okrese Čang-pcho v jihočínské provincii Fu-tien. Zde se toho večera v letním kině sešlo tři tisíce diváků ke sledování filmu Poplach v Dunajské deltě. Po chvíli na obecenstvo snesly dva oranžově zářící nahoře i dole zploštělé létající talíře. Visely tiše ve vzduchu těsně nad diváky a vydávaly přitom oslnivou záři. Pomalu se posunovaly vzduchem těsně vedle sebe, vydávajíce přitom bzučivý zvuk. Mezi diváky vypukla přirozeně panika, ucítili obrovský žár a ti, kteří se nestačili zachránit útěkem, si lehali v šoku na zem.

Oba talíře se po chvíli zvedly a během několika vteřin vystoupaly do výše a zmizely na noční obloze. Jev bylo ochotno potvrdit množství svědků včetně lékařů v místní nemocnici, kde bylo ošetřeno značné množství poraněných a popálených lidí. Zvláštní podlouhlé těleso, které letělo od východu na západ a jehož obrysy se daly rozeznat jen nezřetelně, protože bylo zahaleno jakoby v mlžném oparu, se ukázalo ve stejném roce na večerním nebi nad leteckou základnou Lin-Tchiao v provincii Kan-su. Zde právě v letním kině, podobně jako předtím v Čang-pcho, sledovalo několik set vojáků film pod širým nebem. Z objektu vycházel vpředu proud světla, vzadu se za ním táhla světelná stopa podobná světlometu. UFO se pohybovalo v poměrně malé výšce a po chvíli zmizelo. V tomto případě byli všichni pozorovatelé školenými piloty, takže se dá říci, že šlo o nanejvýš kvalifikované svědky.

V polovině roku 1982 došlo v severní části Čínské lidové republiky k velkému nárůstu hlášení UFO. Tyto neidentifikované létající objekty zaznamenalo i mnoho pilotů vojenského letectva. 21. 10. se setkalo pět stíhaček nad pohraniční oblastí s neobvyklým jevem. V moderních bojových letounech selhala náhle všechna řídící technika a navigační systémy vypadly. Před sebou v nevelké vzdálenosti zaznamenaly stíhačky obrovský objekt mléčně žlutozelené barvy. Připomínalo nejspíš velký Měsíc v úplňku. Neustále se zvětšovalo, až bylo jako velká mlžná hora. V jeho středu bylo vidět jakési plameny. Jeden z pilotů je popsal takto:

„Když jsem objekt spatřil poprvé, řítil se na mě vysokou rychlostí a rychle se přitom otáčel. Při této rotaci vytvářel světelné prstence. V centru prstence hořel oheň. Po několika vteřinách centrum prstence explodovalo a jádro objektu se rychle roztáhlo.“

Piloti byli nuceni se vrátit nouzově přistát na základně. Všichni vypovídali shodně o svém zážitku a spolu s náčrtky UFO byl článek publikován v prvním čísle Časopisu pro výzkum UFO. Dne 28. 12. 1988 bylo sledováno trojúhelníkové UFO, které se dostalo do blízkosti dvou letounů, hyper moderních stíhaček F-16, které v okamžiku zmizely, jako by je UFO pohltilo. Další navlas stejné hlášení ze dne 7. 5. 1989 přišlo z Jižní Afriky. Zde vojáci sestřelili nad pouští Kalahari objekt o průměru 18 metrů a výšce 9,5 metru. Uvnitř byly dvě malé šedivé bytosti o výšce 1,3 metru, připomínající podle popisu známé „šediváky“. Oba pozoruhodní mimozemští návštěvníci prý byli zajati a odvezeni do USA. Jejich další osud není znám.

V roce 1995 bylo UFO sestřeleno v Argentině. Další případ se udál v Brazílii dne 20. 1. 1996, kde spadl další létající stroj u města Varminghy. Uvnitř byly dvě malé tříprsté mimozemské bytosti s velkými hlavami, jejichž kůže měla šedou barvu, o výšce 90 centimetrů. Jedna při havárii zahynula, druhou se podařilo odvézt dosud živou neznámo kam. Dne 1. 7. 1997 havarovalo v oblasti Matto Grosso v USA rovněž UFO. Dne 7. 5. roku 1989 byl sestřelen vojenskými jednotkami neznámý létající objekt v JAR. 15. 8. 2000 uvádí v oficiální zprávě Pákistán, že na jeho území havarovalo zřejmě také UFO.

Samostatnou kapitolou v pozorování UFO se stal případ ze dne 21. 8. 2004. Zde, v USA ve státě Illinois nad městečkem Tinley Park vzdáleného od Chichaga 45 kilometrů, byla ve večerních hodinách pozorována 3 jasná červená světla, která se zdála být na rozích jakéhosi pevného objektu trojúhelníkového tvaru, měnícího se chvílemi do přímky. Neznámé těleso nevydávalo žádný zvuk, pouze se naprosto nehlučně pohybovalo po noční obloze směrem od západu na východ a bylo dobře viditelné po celých 30 minut. Někdy se dokonce na chvíli zastavilo, takže ho mohli všichni pozorovatelé v klidu natočit na videokameru. Existuje na 30 videonahrávek, kde je toto nebeské plavidlo dobře rozpoznatelné. Zajímavé je, že ani citlivé radary na letišti na předměstí Chichaga nic nezaznamenaly.

Po 7. hodině večerní přišlo na místní policejní stanici první hlášení o tomto neobvyklém jevu a pak po celých dalších 9 hodin následovaly další a další telefonáty vyděšených svědků, kteří podivný objekt zpozorovali ve chvíli, kdy uvízli v dopravní zácpě na silnici, když se vraceli z koncertu Ozzyho Osbourna. Muselo jít tedy o něco opravdu zvláštního. Místní obyvatelé jsou totiž jinak celkem zvyklí na pohybující se osvětlená letadla, protože Tinley Park leží v okolí frekventovaného letiště. Toho dne tento úkaz vidělo i množství lidí, kteří grilovali v teplém prázdninovém večeru na své zahradě. Zprvu se objevovaly domněnky, že jde o balony, které nesou světlice.

Tím by byl případ vyřešen, ale při pozdější rekonstrukci se ukázalo se, že by jednak ze světlic odpadávaly kousky spáleného materiálu a také by těžko balony v tak silném větru, jaký ten den byl, držely naprosto pevně ve stejné vzdálenosti od sebe. To, že se objekt přesunoval po noční obloze po nějaké letové dráze, dokazuje fakt, že stejná hlášení přišla po dalších dvou dnech i z Britské Kolumbie a pak ještě dne 27. 8. 2004 z Hustonu v Texasu. Postupně se přidávaly další zprávy, například z australského Melbourne. Svědků, kteří neznámé těleso viděli, bylo již na stovky a tisíce. Co to tedy asi bylo? UFO? Ti, co ho viděli na vlastní oči tvrdí, že to zcela jistě to nebylo letadlo. To by podle odborníků rozhodně nemohlo stát na jednom místě a pomalu se přesouvat po nebi po dobu 20 minut, tak jak to učinilo ten večer tajemné UFO.

Odborníci Terence Mason z Univerzity v Bostonu a počítačový analytik z NASA Ted Edward podrobili všechen dostupný dosud natočený videomateriál pečlivému počítačovému rozboru. Došli k závěru, že se těleso pohybovalo ve výšce 2 kilometrů nad zemí a vzdálenost mezi světly činila 450 metrů. Ukázalo se také, že mělo opravdu trojúhelníkový tvar, přestože se někdy zdála světla být v jedné přímce. Důvodem bylo to, že se v záznamech měnila vždy jen perspektiva toho, kdo videozáznam pořizoval. Šlo tedy o obrovský objekt s rozpětím šestkrát větším, než má dnešní letadlo a který tedy zcela jistě nepocházel ze Země. Zatím nikdo oficiálně nevysvětlil, co to bylo. Tento případ zůstává stále otevřený. Nejzvláštnější na celém případu je i to, že se dne 30. 9. 2005 celé noční divadlo znovu opakovalo. Také bylo natočeno opět několik videosnímků a existují výpovědi mnoha očitých svědků. Neznámý objekt se vrátil a opět se pohyboval po stejné letové přímce. V dalších dnech, dne 18. 8. 2005 byl pozorován nad Kanadou a dne 23. 8. 2005 v Austrálii nad Melbourne.

Magdalena Zachardová

Zdroj: http://magdalenazachardova.pise.cz/


AUTORKINE KNIHY je možné zakúpiť i na tejto adrese.

Súvisiace:

Z histórie UFO
http://www.cez-okno.net/rubrika/z-historie-ufo

Magdalena Zachardová
http://www.cez-okno.net/autor/magdalena-zachardova


október 25, 2015 23:19 popoludní

 

 

Top