Obrázok používateľa CEZ OKNO
Záhada mise Apollo 20 (2)

V první části jsme otevřely velmi zajímavé, ale ožehavé téma, které se svou podstatou dotýká realizace možné kosmické expedice jež odstartovala v roce 1976 k Měsíci prozkoumat údajně havarovaný vrak neznámého kosmického plavidla. Objekt, který se měl sát středem strategického zájmu obou největších velmocí světa – USA a SSSR se podle doposud zjištěných skutečností nachází na odvrácené straně Měsíce v oblasti Izsak nedaleko kráteru Delporte. Tento seriál reportáží si klade za úkol nejen seznámit své čtenáře v co nejširším okruhu s předmětem této problematiky, ale zároveň se snaží odpovědět na některé velmi znepokojující otázky. Některé z nich si můžeme již nyní připomenout. Proč v polovině sedmdesátých let minulého století náhle uhasíná vcelku mamutí kosmický program dobývání našeho satelitu? Byla by NASA a jí podobné agentury schopná před světovou veřejností utajit dlouhodobou přípravu mezinárodní kosmické expedice včetně všech předstartovních a startovních aktivit? Kdo je onen záhadný muž žijící ve Rwandě, který podle všeho byl a je vlastníkem předmětného video materiálu? A co ústřední aktéři našeho příběhu – dva američtí a jeden ruský kosmonaut? Skutečně mlčeli v době přistání a nebo nám zanechali nějaký zatím blíže neurčený odkaz. Je vůbec možné něco takového si nechat pro sebe? A je vůbec možné takovou akci stabilně utajit? A kdo je onen záhadný autor video snímků na You Tube. Je jím samotný William Rutledge, kapitán posádky kontroverzního „Apollo 20“? Na tyto otázky se snažíme v našem aktuálním seriálu najít odpovědi.Je možné, že by v historii byla schopná NASA iniciovat mise utajené před veřejností? Odpověď by mohla znít – ANO. V podstatě americká kosmická agentura disponuje dvěmi místy ze kterých lze bez problému vypustit vesmírnou expedici mimo oběžnou dráhu naší planety. Jedno z nich je „Kennedyho Kosmické Centrum na Floridě“ a druhé základna vojenského letectva „Vandenberg“ v Kalifornii.

Existuje několik svědků, kteří měli několikrát při různých příležitostech naznačit existenci přísně tajných kosmických projektů. Jinými slovy aktivit americké NASA, které se nikdy neměly dostat na veřejnost. Jedním z nich je Clark Mcclelland (bývalý inženýr NASA) a druhým je Robert M. Collins (bývalý kapitán vzdušných sil USA). V Itálii zase naopak badatel Angeli Smaritti nalezl významná prohlášení dvou univerzitních proesorů pana Luigi Balis Crema a Antonia Castellaniho, kteří svého času pracovali na strojní akultě Římské Univerzity (La Sapienza). Na straně 71 jejich brilantního díla, které se jmenuje “L’esplorazione dello spazio” což v překladu znamená „Prozkoumávání Vesmíru“ jež bylo vydáno v Itálii v roce 1997 se píše, že na konci roku 1992 učinil raketoplán Discovery svou poslední tajnou misi, která byla pilotována vojenskou posádkou. Tato mise byla učiněna na zakázku agentury „DOD“.
V podstatě bych byl velmi rád, aby si čtenář neděl zbytečné iluze o tom, že široká světová veřejnost je správným způsobem informována o všech aktivitách, které souvisí s kosmickým programem světových velmocí (píši v množném čísle, jelikož situace v tehdejším SSSR resp. dnešním Rusku v ničem po této linii nezaostává za USA).

Na výše uvedeném snímcích se nachází původní originální foto NASA. Na něm je poměrně nezřetelně vidět na měsíčním povrchu ležící předmětný objekt. Některými badateli byla provedena analytická korekce tohoto snímku a to pomocí „Gimp software“ (verze 2.2.10). Šlo především o zaostření okrajů obrovského objektu, který se opírá o povrch Měsíce.


Kromě již mnohokrát citované kontroverzní video nahrávky je nepopíratelné, že v roce 1971 vytvořilo „Apollo 15“ zvláštní snímky resp. záběry, které ukazovaly předmět ve tvaru doutníku ať již je to cokoliv. Někdo by mohl namítnout, že ona umělá kovová struktura by se měla jevit odlišně při srovnání s hornatým povrchem. O to zde ale nejde. Nicméně odrazu světla na oné prastaré konstrukci by mohla bránit prachová vrstva, která se zde vytvořila v minulosti (pokud zde objekt leží skutečně 1,5 miliardy let jak tvrdí doprovodný text video sekvenci). Prachová vrstva zde byla zřejmě vytvořena postupnými dopady meteoritů čemuž můžou nasvědčovat i krátery patrné na povrchu předmětného tělesa. Tím pádem se může povrch tělesa podobat klasickému měsíčnímu povrchu. A konečně i kdyby to byl skutečně kus skály opřen o povrch Měsíce, pak na jeho odvrácené straně se nachází množství jiných silně podezřelých objektů.

Dne 9. května roku 2001 ve Washingtonu proběhla tisková konference, kterou tehdy organizoval známý aktivista dr. Steven Greer, ředitel „Projektu Odhalení“ (projekt zaměření na odhalování pravdivých informací a skutečností týkající potencionálních aktivit mimozemské inteligence v prostředí naší planety včetně dalších souvisejících oblastí). Na této konferenci mimo mnoho jiných přednášejících také vystoupil jakýsi Karl Wolfe, bývalý seržant amerického vojenského letectva s dislokací na vojenské základně Langleye AFB ve Virginii, který se ve své aktivní službě zaobíral cenzurou přísně tajných dokumentů.

Ve svém poměrně rozsáhlém vystoupení učinil tento člověk pozoruhodnou chybu. Vybavil si totiž přesný rok kdy měl za úlohu analyzovat některé z fotografií, které učinil Lunar Orbiter. Šlo o rok 1965. Jenže…

Jenže oficiálně první Lunar Orbiter podle všech dostupných materiálů byl vypuštěn o rok později, tedy v roce 1966 !! Poslední z nich byl č. 5. Ten byl vypuštěn roku 1967. Karl Wolfe sdělil před novináři, že jej tenkrát oslovil jistý pracovník základny v Langleye a sdělil mu toto:

„Mimochodem víte o tom, že jsme objevili jakousi základnu na odvrácené straně Měsíce?“

Poté byly Wolfemu ukázány snímky, které byly učiněné jedním z Lunar Orbiterů na kterém byly poměrně zřetelně vidět evidentně umělé stavební struktury vysoké až jednu míly. Část předmětné stavby byla skutečně velmi vysoká, šlo o jakési věže, jiné části byly kulaté a klenuté, ale také poměrně velké velikosti.

Pokud je někdo skeptický k těmto informacím měl by shlédnout skutečně význačný dokumentární film, který editoval José Escamilla. Tento snímek se jmenuje „UFO: Největší příběh jaký byl kdy zapřen“. Pokud si opatříte tento materiál budete moci vidět celou řadu snímků přičemž některé z nich jsou převzaté z „Mise Clementine“ (Clementine Mission). Na nich je nádherně vidět jak celá řada velmi důležitých detailů byla chytrým způsobem NASA zaretušované.

Pojďme se ale vrátit k našemu tajemnému příběhu přičemž znovu opakuji otázku: „Je možné, aby v srpnu roku 1976 byla agenturou NASA odstartována před veřejností přísně utajená kosmická výprava k Měsíci a to na mezinárodní úrovni? Dosavadní analýzy ukazují, že je to dost dobře možné a v rámci této kladné odpovědi můžeme např. přihlédnout k existenci tenkrát ještě tajné (její činnost byla veřejně odtajněna teprve až v roce 1992) federální agentury „NRO“ (National Reconnaissance Office) čili „Národní průzkumný úřad“. Je vcelku docela dost dobře možné, že takový úřad dostal tajný mandát k navázání mezinárodní spolupráce s druhou největší tehdejší světovou mocností – SSSR. Logičnost celého tohoto napůl politického rozhodnutí pochopíme, vžijeme-li se do aktuální situace – na nejbližším kosmickém tělese od Země bylo nalezeno gigantické kosmické plavidlo evidentně mimozemské technologie. Těleso je třeba prozkoumat a nikdo ani náznakem netuší jak celý podnik dopadne, s čím vším mohou případní astronauté v extrémních podmínkách počítat. Osobně se mi zdá velmi rozumný postup, kdy na úkor studené válce se spojují dvě nejsilnější mocnosti našeho světa, aby sjednotily své síly a tehdejší technologické možnosti v rámci předpokládané mise.

A nyní se pojďme znovu podívat na onoho tajuplného činitele neméně zvláštních videí, které před několika týdny vložil na známý server You Tube. Tentokrát jsme obdaření dalšími skutečnostmi a fakty. Nejdříve si však připomeňme to základní co již máme k dispozici.

V dubnu roku 2007 jakýsi neznámý muž o kterém víme, že je mu 76 let a bydlí ve Rwandě a byl pracovníkem Bellových Laboratoří vkládá na You Tube sérii velmi zvláštních snímků o kterých tvrdí, že jsou originálními nahrávkami z povrchu Měsíci, které pořídila přísně tajná kosmická expedice „Apollo 20“, která v srpnu roku 1976 odstartovala k Luně na průzkumnou misi. Tato mise byla iniciována fotografickým nálezem neznámé obří zřejmě mimozemské technologie z roku 1971, kterou na orbitální dráze Měsíce učinilo „Apollo 15“.

A nyní přichází překvapení...

V současné době se ví, že oním „záhadným jedincem“ a vkladatelem na You Tube je zřejmě jeden z astronautů hypotetické mise „Apollo 20“, kapitán dr. William Rutledge!!

Připomeňme si, ale ještě další důležitá a podstatná fakta. Skutečně poslední a oficiální výprava k Měsíci se konala v prosinci 1972 skrze „Apollo 17“. Mise „Apollo 20“ byla oficiálně zrušená agenturou NASA v lednu roku 1970. Prozkoumáme-li podrobněji You Tube, pak zjistíme, že naše stopáž od hypotetického „Apolla 20“ není zdaleka jediným který před několika týdny byl na tento server umístěna. Je tu například umístěný video materiál pod názvem „Preflight Study of Apollo 20“.

Ovšem zcela unikátní záležitostí je materiál od vynikajícího badatele a nezávislého italského novináře pana Luca Scantamburla - člověka, kterému se podařilo dr. Williama Rutledge osobně vystopovat. A nejen to, tento novinář pořídil s Rutledgem autorizovaný rozhovor !!!!!

Ještě před tím než se v dalším díle zahloubáme do rozhovoru mezi výše uvedeným novinářem a záhadným Williamem Rutledgem bylo by na místě upozornit čtenáře na některé rozporuplnosti, které se v předmětném dialogu objevily. V těchto souvislostech byl ale znovu upozornil na fakt, že máme před sebou poměrně starého muže (76 let), který se rozpomíná na celou řadu událostí a souvislosti v hluboké historii svého života. Není proto divu, že když hovoří o útoku na budovu parlamentu za vlády ruského prezidenta Borise Jelcina během kterého byly použity i tanky zmiňuje rok 1994 nebo 1995 i když k dotyčnému incidentu došlo v roce 1993.

Na druhou stranu v tom samém rozhovoru ukazuje William Rutledge výborné znalosti z geologie, chemie a historii výzkumu a dobývání vesmíru, přičemž často používá velmi specifické pojmy. Když jsem si zanalyzoval všechny mne dostupné informace a skutečnosti týkající pana Rutledgeho nabývám osobního dojmu kde převládá má schopnost přiklonit se na straně pravdivosti ohledně celého příběhu týkající se „Apolla 20“. Konečně skutečně existují snímky z „Apolla 15“ – oficiální snímky z odvrácené strany Měsíce na kterých je patrné doutníkovité těleso ohromujících rozměrů jež je naprosto jedinečným způsobem podobné objektu, který je patrný na videu z „You Tube“.

Jen připomínám, že náš záhadný objekt se nachází na: 17, 3 stupňů jižní šířky a 117, 62 stupňů východní délky jihozápadně od kráteru „Delporte“ a severně od lokality „Iszak“.

V další části tohoto seriálu zveřejníme zcela unikátní rozhovor s dr. Williamem Rutledge, který uskutečnil před nedávnem investigativní italský novinář Luca Scantamburla. Máte se na co těšit, mnohé z informací jsou zcela ojedinělé povahy.

Zdroj: Matrix-2001.cz


Sekcie: 
máj 28, 2008 23:47 popoludní
  • krát komentár

1 krát komentár

  1. Obrázok používateľa Anonym
    Anonymaugust 03, 2010 09:39 dopoludnia

    Komentár: 

    jak by asi mohla utajeně odstartovat raketa, kterou by zachytili seismografy?

 

 

Top