Obrázok používateľa CEZ OKNO
Záhada mise Apollo 20 (5)

Již nějaký čas se věnujeme problematice možné existence přísně utajované mise Apollo 20. Existuje velké množství argumentů, které podporují tuto hypotéza jako poměrně možný podnik. Konečně politika NASA je lidem, kteří se do větší hloubky a delší dobu motají kolem těchto oblastí je poměrně velmi dobře známá. Celá řada investigativních badatelů objevila poměrně klíčové indicie dokladující, že kosmická plavidla (raketoplány), kterými disponuje výše uvedená organizace bohatě využívají vojenské složky k svým vlastním účelům. V takových případech jsou raketoplány pilotovány vojenskými astronauty, které samozřejmě nemají s vojenskými misemi nic společného. Na druhé straně je třeba ovšem připustit, že velké množství indicií, kterými do současné doby disponujeme a které souvisí s předpokládanou kosmickou misí Apollo 20 mají mnohé nezvratitelné trhliny a slabá místa. Je pochopitelné, že právě na tato místa se ve veřejném šetření soustředila pozornost. Vyjímkou není ani italský novinář Luca Scantamburla, který přináší některé aktualizace na které se v této části našeho seriálu zaměříme. Připravil jsem pro vás také další nové video zasahující do této problematiky.Ve svých aktuálních materiálech se Luca Scantamburlo svěřuje: „Před jistou dobou jsem učinil rozhovor s mužem, který se jmenuje William Rutledge. Tento muže se hlásí k totožnosti amerického astronauta, kterého během sedmdesátých let zaměstnával „USAF“ ve spolupráci s NASA. Tato spolupráce vyvrcholila v roce 1976 v průběhu přísné tajné kosmické mise na Měsíc. William Rutledge na You Tube o sobě hovoří jako o muži, kterému je v současné době 76 let, který žije ve Rwandě. Sdělil mi, že je americký občan i když se narodil v Belgii v roce 1930.

Jeho zpráva je podporovaná několika video materiály, které byly zveřejněné na známém You Tube v několika etapách a to od dubna roku 2007. Z těchto kombinovaných materiálků se dozvíme podrobnější skutečnosti týkající se mise Apolla 17 (prosinec 1972) a Apolla 18 versus Sojuz (mise ke které došlo v červenci roku 1975). Jak čtenář zajisté ví, jde o dva oficiální projekty se kterými byla veřejnost seznámena. Jenže mimo tyto aktivity proběhly v tomto období minimálně dvě přísně tajné kosmické expedice. Jde o Apollo 19, které zkrachovalo kvůli ztrátě telemetrie a pak tu je projekt nám již dobře známého Apolla 20 (srpen 1976). Obě dvě klasifikované vesmírné výpravy byly vypuštěné ze základny amerického vojenského letectva – Vandenberg v Kalifornii.

Veřejným šetřením se podařilo zjistit, že ve skutečnosti bylo poměrně velké množství misí Apollo v rámci celkového projektu Apollo agenturou NASA oficiálně zrušeno. To se týkalo také mise Apollo 20, která byla oficiálně zrušená již v roce 1970.

Zastánci teorie potvrzující existenci kosmické mise Apollo 20 jsou přesvědčeni o tom, že tento projekt byl vyvrcholením utajované spolupráce dvou největších světových mocností USA a SSSR. Projekt byl jednoznačně a jasně definován. Soustředil se na co možná nejdetailnější průzkum lokality „Delporte – Izsak“, která se nachází na odvrácené straně Měsíce nedaleko kráteru Ciolkovski. Nyní je samozřejmě na místě otázka z jakého důvodu. Již o několik let dříve byl v těchto místech během mise Apolla 15 identifikován vysoce podezřelý objekt, který se prezentoval jako vysoce vyspělá neznámá technologie. Analýzou snímků byl tento objekt vyhodnocen jako cizí kosmické plavidlo doutníkovitého tvaru dlouhé přibližně 4 kilometry.

Ve skutečnosti lze dodnes tyto fotografie vyhledat. Jde o oficiální snímky NASA, které jsou archivované „LPI“ (Lunar and Planetary Institute) v Houstonu. Jde o výzkumný ústav, který poskytuje podpůrné služby pro NASA. I na těchto fotografiích je patrný podivný velký objekt na odvrácené straně Měsíce v lokalitě, která byla již výše uvedená. Jen pro přesnost bych chtěl dodat, že „LPI“ je řízená organizací „USRA“ (Universities Space Research Association).

Na logu mise Apollo 20 (prezentováno v některém z předchozích dílů) je patrný latinský nápis:

„Carpent tua poma nepotes“.

Bylo zjištěno, že jde o citaci od Virgilia Bucolicheho. Na tomto logu jsou také uvedena jména posádky Apollo 20:

„Rutledge – Snyder – Leonov“

Jde o velmi charakteristickou zvyklost NASA, která je typická snad pro všechny pilotované kosmické mise.

Pojďme ale nyní přistoupit k některým rozporuplným indiciím. Trak především na prezentovaném videu je patrný tzv. „Lunární modul – LM 15“. Tento fakt by mohl některé laické diváky pochopitelně uvést do rozpaků. Vlastní šetření do věci nesl jasno sám Luca Scantamburla. Zjistil totiž, že „Lunární moduly“ nedisponují z nějakého nám neznámého důvodu číselnou posloupností tak jako samotné míse Apollo. Tak například u Apolla 5 je prezentován „Lunární modul LM-1“, zatímco u mise Apolla 11 zase „Lunární modul LM-5. Tuto skutečnost si může pochopitelně ověřit i pečlivý čtenář sám.

Další skutečností je fakt, že některé videa jsou „znečistěná“ sekvencemi z mise Apolla 11. K této záležitosti se vyjádřil sám Rutledge v rozhovoru s novinářem Scantamburlou. Tento rozhovor se může čtenář přečíst v jednom z předchozích dílů tohoto seriálu. Jde především o situaci, která souvisí se startem Apolla 20 na základně Vandenberg. Toto video viz. níže, demonstruje start rakety Saturn 5. Při podrobnějším zkoumáním této rakety zjistíme, že na raketě jsou umístěné zcela jiné značky než u předchozích startů Apollo, ale ze zvukového kodeku je zřejmé, že se jedná o misi Apollo 11. Luca Scantamburla tento fakt několikrát pečlivě porovnával. Rutledge se k tomu faktu vyjádřil v tom smyslu, že přátelé, kteří digitalizovali jednotlivé videozáznamy se pochopitelně nevyznali dobře v problematice jednotlivých kosmických misí a v několika případech učinili chyby při párování videokodeků se zvukovými kodeky.

V následující části této reportáže můžete shlédnout tři krátká videa. To první z nich se týká kosmické mise Apollo 17 z roku 1972 přičemž z rozhovoru na pozadí video snímku zjistíte, že zdaleka ne vše je v pořádku. A pak vás napadne logická otázka co že tam ti dva kosmonauti vlastně zkoumají. Druhým videem se vracím k analýze údajného mimozemského artefaktu na Měsíci. Na třetím videu pak uvidíte hypotetický start mise Apollo 20. V našem pátrání budeme pokračovat v dalším dílu.© 2007 Jaroslav Chvátal
© NASA

Zdroj: Matrix-2001.cz


Sekcie: 
august 19, 2008 22:31 popoludní
  • krát komentár

0 krát komentár

 

 

Top