Obrázok používateľa CEZ OKNO
Záhada z Chibolton, aneb přijali jsme skutečně zprávu z vesmíru? (1)

Lidé od nepaměti touží po kontaktu s jinou vyspělou mimozemskou civilizací. A když toto přání není přímo vyslovené nachází se alespoň v podvědomé oblasti mnohých z nás. Je to přirozené a jde zřejmě o jistý druh velmi tajuplného nastavení lidské bytosti v souladu s doposud nepoznanými kosmickými zákonitostmi a principy. V této reportáži nechci hovořit o tezích a teoriích typu „Kauza Ummo atp.“. Půjde mi o jiný případ, který je doposud zahalen mnohým tajemstvím a který nelze jen tak smést ze stolu i když již bylo vysloveno velmi mnoho názorů a závěrů na toto téma. Jak jsem již naznačil lidé vždy vzhlíželi ke hvězdám doufali, že tam někde v té dálce mezi hvězdami se nachází život minimálně na takové úrovni jako je ten náš. Jisté okolnosti naznačují, že možný inteligentní život mezi hvězdami odpověděl. Všechno začalo v roce 1974 kdy byl založen „Projekt Arecibo“. Ten teprve v roce 1984 přešel v známější „SETI“. V době kdy byla dokončena stanice Arecibo v oblasti Puerto Rica a jejími duchovními otci se stali Frank Drake a Carl Sagan.


Arecibo

Mísa radiového teleskopu v Arecibo byla svého času největší na světě. Díky tomuto zařízení byl například v roce 1974 objeven první pulsar, sám o sobě vedl k důležitému potvrzení Einsteinovi teorie obecné relativity a přivedl k Nobelově ceně pro astronomy Russella Hulse a Josepha Taylora v roce 1993.

Ovšem jeden z nejvíce zajímavých experimentů na tomto zařízení byl proveden v roce 1974. Šlo o tří terawattový přenos „postavy lidské bytosti“ a přidružených informací směrem do kulové hvězdokupy „M13“. Ta se skládá zhruba z 300 000 hvězd a nachází se v souhvězdí Hercula. Autorem obsahu této „depeše“ byl Frank Drake za velké spolupráce Carla Sagana. Přenos byl uskutečněn 16. listopadu 1974. Zpráva byla odeslána v binární formě. Prázdná místa reprezentují „0“ a zaplněné bloky pak „1“.

Zpráva odeslaná z Areciba obsahovala mimo mnoho jiných věcí také binární ekvivalent k číslům 1-10 další podpůrné prvky, které měly za úkol přiblížit cizí inteligenci náš matematický systém, seznam atomových čísel prvků, které se v našem prostředí nejběžněji vyskytují – speciálně šlo o prvky vodíku, uhlíku, dusíku, kyslíku a fosforu. Nakonec byly přidány molekulární vzorce lidské DNA.

Další skupinou informací byly proporce lidské bytosti a poměrné zastoupení mužského a ženského těla, čísla týkající se populace naší planety, která roce 1974 čítala 4.29 miliard obyvatel. Ve zprávě byl umístěn také zevrubný popis naší sluneční soustavy se zvýrazněnou třetí planetou symbolizující Zemi.

V roce 1974 umožňoval vysílač v Arecibo vysílat signály o síle 20 terawattů (1 Terawatt = 1 trilion Wattů). Jak jsem již zmínil v předchozím textu byla ona výjimečná zpráva týkající se upozornění na inteligentní život v prostředí naší planety vysílána dne 16. listopadu 1974 a skládala se přesně z 1679 pulsů binárního kódu, přičemž přenos trval něco málo pod tři minuty (přesně 167.9 vteřiny) a byl ukončen změnou frekvence na 10 Hz (či 10 bitů za sekundu).

Zařízení v Arecibo bylo schopné vysílat v rozsahu 1000 – 3000 MHz, přičemž samotná zpráva byla přenášena na frekvenci 2388 Hz. V předchozím odstavci jsem naznačil číselný faktor „1679“, která má v dané zprávě ještě jeden velmi zvláštní význam. Jde totiž o výsledek dvou prvočísel „23“ a „73“.

Jistě je na místě uvést další zajímavost. Originál zprávy z roku 1974 byl znovu odvysílán v roce 2001 a to v rámci vesmírného projektu „Call“ pod záštitou jedné komerčně založené společnosti v Houstonu, Texas. Před tímto datem se to podařilo ještě dvakrát a to 30. června a 1, července 1999.

Hvězdné cíle těchto re-transmisí byly tři poměrně blízké hvězdy (HD 178428, HD 190406 a HD 190 360). Zpráva byla přenášena 70-ti metrovým radiovým teleskopem u Evpatoriya na Ukrajině. Jak se zdá odpověď na sérii vysílacích pokusů zřejmě skutečně přišla. Objevila se na poli nedaleko observatoře v Chibolton.

Chibolton

Zpráva byla přijatá ve dvou piktogramech uvnitř obilného lánu v bezprostřední blízkosti radiového teleskopu Chibolton v Anglii. Charakter zprávy je velmi podobný tomu, které bylo odvysíláno z radiového teleskopu v Arecibo. Na obrázku níže vidíte šablonu zprávy odvysílanou z Areciba, vedle toho pak šablonu zprávy, která se objevila v podobě piktogramu nedaleko Chiboltonu a nakonec výřez druhého piktogramu představující obličej zatím pro nás neznámé inteligence. Díky výzkumníkovi Steve Alexanderovi můžeme použít i originální letecké fotografie. Tento velmi neobvyklý jev se objevil v noci z 13. na 14. srpna 2001. V následujících materiálech se soustředíme na podrobnou analýzu tohoto velmi zvláštního úkazu.

Nejprve ale pár slov pro skeptiky. Samozřejmě, že je lidská bytost schopná zrealizovat to čemu říkáme piktogram, ale vše má své vlastní zákonitosti a to co se objevilo u observatoře Chibolton skutečně prostí lidé vytvořit nemohli. Na rozdíl o jiných piktogramů zde byly zachycené velmi důležité autentické podpůrné a velmi důležité indicie. Takže:

1) Klasický lidský tvůrce piktogramu není schopen na místě provést modifikaci molekulární stavby plodin pšenice v místě kdy by realizován piktogram. To, že došlo k molekulární modifikaci pšenice je exaktně potvrzeno
2) Nelze odejít od dotvořeného piktogramu aniž by v homogenním poli pšenice nevznikly dostatečné průkazné stopy (u Chiboltonu nebyly žádné stopy nalezeny)
3) Nelze vytvořit takto komplexní, detailní a vysoce estetické piktogramy řádově v několika minutách (a to je právě příklad Chiboltonu, kde byly piktogramy vytvořené doslova během několika minut což dokládají nejen svědecké výpovědi, ale i kamerový systém observatoře)


Vnitřní obsah piktogramů nedaleko Chiboltonu je skutečně unikátní záležitost. Můžeme se například soustředit na tzv. „tvář“. I když o ní budeme referovat detailním způsobem později již nyní si můžeme říci některá zásadní fakta. Tak především nápadně připomíná asi jistě nám všem notoricky známou „Tvář“ z Marsu. Richard C. Hoagland provedl poměrně vyčerpávající srovnávací analýzu s vynikajícím výsledky. Budeme o ní referovat v dalším díle tohoto seriálu.

Když se na „obličej“ v Chiboltonu podíváme pěkně ze shora zjistíme, že její složitý grafický profil je tvořen metodou jakéhosi tečkování. Tato technologie je velmi dobře známá u 2D obrázků včetně fotografií v novinových materiálech.

- pokračování -

© 2008 Jaroslav Chvátal

Zdroj: Matrix-2001.cz

máj 19, 2008 23:56 popoludní

 

 

Top