Obrázok používateľa CEZ OKNO
Záhada z Chibolton, aneb přijali jsme skutečně zprávu z vesmíru? (2)

Lidé od nepaměti touží po kontaktu s jinou vyspělou mimozemskou civilizací. A když toto přání není přímo vyslovené nachází se alespoň v podvědomé oblasti mnohých z nás. Je to přirozené a jde zřejmě o jistý druh velmi tajuplného nastavení lidské bytosti v souladu s doposud nepoznanými kosmickými zákonitostmi a principy. V této reportáži nechci hovořit o tezích a teoriích typu „Kauza Ummo atp.“. Půjde mi o jiný případ, který je doposud zahalen mnohým tajemstvím a který nelze jen tak smést ze stolu i když již bylo vysloveno velmi mnoho názorů a závěrů na toto téma. Jak jsem již naznačil lidé vždy vzhlíželi ke hvězdám doufali, že tam někde v té dálce mezi hvězdami se nachází život minimálně na takové úrovni jako je ten náš. Jisté okolnosti naznačují, že možný inteligentní život mezi hvězdami odpověděl. Všechno začalo v roce 1974 kdy byl založen „Projekt Arecibo“. Ten teprve v roce 1984 přešel v známější „SETI“. V době kdy byla dokončena stanice Arecibo v oblasti Puerto Rica a jejími duchovními otci se stali Frank Drake a Carl Sagan."Mimozemská šablona Arecibo - Chilbolton teleskop, srpen 18/19 roku 2001"1. Shodné umístění binárního kódu na souřadnici šablony 23/73

Střed hlavy "mimozemšťana" je identický se souřadnicovým ukazatelem lidské šablony # DNA Nukleotidů / Základních párů.

Neovlivňující změna vizuální "pravé šroubovice DNA " snížila dva "1" binární kódy, aby pasovaly na hlavu mimozemšťana v rámci rozsahu 23/73 a byly shodné.

Lišty Výšky Mimozemšťana se posunují 1 souřadnici doprava a 1 souřadnici nahoru, opět aby pasovala hlava mimozemšťana do mřížky a byla shodná v zásadních údajích. Vrchol mimozemské hlavy se posunuje 1 souřadnici nahoru v porovnání s lidskou hlavou.

Binární kód Výšky Mimozemšťana = dekadická 8 je shodně umístěn na souřadnici 23, přesně jako u lidské šablony. Lišty Vizuální Výšky si uchovávají stejnou velikost a jsou jednoduše posunuty o 1 souřadnici nahoru a 1 souřadnici doprava. To ponechává 1 řadu navíc dole pro mimozemský komunikační prostředek či nástroj, což vizuálně odpovídá zprávě ze srpna 13/14 roku 2000 z Chilboltonu - "oni" pro to vytvořili prostor a neovlivnili údaje nepatrným přesunutím jistých souřadnicových řad a sloupců, avšak zachovávajíc shodu zásadních binárních údajů.

Mimozemské nohy shodně odpovídají spodku výškových lišt, což je identické souřadnicové umístění jako u lidské šablony.

Další souřadnicová řada byla získána pro Mimozemský Komunikační nástroj, tím že učinili planety lehce menšími a vizuální/velikostní znázornění zůstává shodné. Je nám zde řečeno, abychom se zaměřili na Zemi, Mars (pod jejich nohama, přímé napojení na Mars zde), a měsíce Jupiteru (také známé jako Galileovy Satelity - Io, Europa, Ganymede a Callisto).

Je rok 2001 a já chci slyšet, co si Arthur C. Clarke myslí o těchto údajích, koneckonců napsal 2001 a 2010 "Vesmírnou Odyseu", která se zaměřuje na - Jupiterův měsíc Io. Mimozemský Sluneční souřadnicový bod je posunut o 1 souřadnicový bod doprava a je shodný se stejnou x souřadnicí jako výškové lišty mimozemšťanů v Originální Arecibo Šabloně.

Nyní zde jsou 2 řady navíc pro Mimozemské Komunikační zařízení za zachování shody s esenciálními údaji. Planeta 4 (Mars) od Slunce je také shodně umístěna 1 souřadnici dolů od středu Mimozemského Těla, jako Země v lidské šabloně.

Šířková binární hodnota Mimozemského Komunikačního Nástroje je shodně uméstěna ve středu nástroje, což znamená, že šířka či průměr mimozemského komunikačního zařízení pasuje do středu, zatímco koncový bod binárního ukazatele je posunut o 2 souřadnicové body nalevo, což má rozšiřující či zvětšující efekt o jeden souřadnicový bod než je původní Arecibo lidská šablona. Tato změna koncového souřadnicového bodu binárního ukazatele umožňuje větší binární hodnotu pro šířku Mimozemského Komunikačního Nástroje ve srovnání s Arecibo Teleskopem.

Vykázal jsem tyto binární koncové body dole červeně ve srovnání šablon bok po boku.

2. Mimozemský Komunikační Nástroj

Takže 365 dní před Chilboltonskou zprávou s obličejem ze srpna 13/14 roku 2001 se objevilo mimozemské komunikační zařízení přesně ve stejné lokaci jako na mimozemské šabloně ze srpna 18/19. Chilboltonské poselství ze srpna 13/14 roku 2000 bylo na mimozemské šabloně umístěno v oblasti "Arecibo". Velká péče byla vykonána v zájmu zachování konzistence či shody se základními daty a v zájmu zasazení mimozemského komunikačního nástroje na souřadnici 23/73 bez eliminace jakýchkoli zásadních údajů.

"Oni" se ubezpečili, že dokáží řádně zasadit a sdělit svůj vzkaz o „komunikačním nástroji“ na jeho pravém místě, aniž by anulovali jakákoli důležitá data. Šířka mimozemského komunikačního nástroje byla rozšířena o jednu binární souřadnici vlevo rozšiřujíc tak zónu binárně->desítkové číslice pojímající tak větší číslo demonstrujíc, že jejich nástroj je mnohem – mnohem větší ve vztahu k Arecibo (dvojnásobná velikost než Arecibo Teleskop).

V příkladu: originální Arecibo poselství nechávalo prostor pro 12 binárních čísel v Arecibo šířce podle našeho "marker" bloku (červený koncový bod), viz. obr. v předchzím díle. Toto vytvořilo totální možnou velikost Areciba 4095 ze všech 1 převedených na desítkový systém a poté na naše metry a stopy.

Mimozemský Komunikační Nástroj je větší a "marker" blok byl tedy posunut do levého 1 binárního bloku. Toto dává totální možný binární->decimální # 16383. Skutečná šířka mimozemského komunikačního nástroje je binárně->decimální 6748 prokazujíc, že binární prostor navíc byl zapotřebí k přizpůsobení šířce.

Pravé a levé ukazatele vizuálního bloku byly také posunuty na krajní „pravici“ a krajní „levici“ mřížky na souřadnicových pozicích 1/73 a 23/73, také z důvodu, aby zdůraznili "my" jsme to udělali z nějakého důvodu. Toto usazení šířky/průměru Binárního Mimozemského Komunikačního Nástroje zasazuje data do přesných středových pozic souřadnice 23/73.

Toto také ukazuje shodu bez narušení zásadních údajů.

- pokračování -

© 2008 Jaroslav Chvátal

Zdroj: Matrix-2001.cz


jún 04, 2008 22:43 popoludní

 

 

Top