Obrázok používateľa CEZ OKNO
Záhada z Chibolton, aneb přijali jsme skutečně zprávu z vesmíru? (3)

Lidé od nepaměti touží po kontaktu s jinou vyspělou mimozemskou civilizací. A když toto přání není přímo vyslovené nachází se alespoň v podvědomé oblasti mnohých z nás. Je to přirozené a jde zřejmě o jistý druh velmi tajuplného nastavení lidské bytosti v souladu s doposud nepoznanými kosmickými zákonitostmi a principy. V této reportáži nechci hovořit o tezích a teoriích typu „Kauza Ummo atp.“. Půjde mi o jiný případ, který je doposud zahalen mnohým tajemstvím a který nelze jen tak smést ze stolu i když již bylo vysloveno velmi mnoho názorů a závěrů na toto téma. Jak jsem již naznačil lidé vždy vzhlíželi ke hvězdám doufali, že tam někde v té dálce mezi hvězdami se nachází život minimálně na takové úrovni jako je ten náš. Jisté okolnosti naznačují, že možný inteligentní život mezi hvězdami odpověděl. Všechno začalo v roce 1974 kdy byl založen „Projekt Arecibo“. Ten teprve v roce 1984 přešel v známější „SETI“. V době kdy byla dokončena stanice Arecibo v oblasti Puerto Rica a jejími duchovními otci se stali Frank Drake a Carl Sagan.Letos v létě roku 2001, přesněji rok poté, co se v poli v Hampshiru v Anglii - přímo v blízkosti Chiboltonského Radio Teleskopu - objevil podivný fraktálový „piktograf v obilí“, se objevil další, ještě zvláštnější, piktograf (nahoře). Podle tvrzení Darcyho Ladda, ředitele Chilboltonské Radio Observatoře, z rozhovoru s Colinem Andrewsem, se vyobrazení objevilo „náhle ráno 14.srpna“.

Jak říká pan Ladd:

“To ráno nebyla spatřena žádná neobvyklá aktivita v poli nebo ve smyslu vesmírného plavidla nad ním atd....“
Podle ředitele má sice Chilbolton bezpečnostní kamery, ty však nejsou zařízeny na noční pozorování. Kamery nezaznamenaly „nic neobvyklého“.

Obrazec, který byl odhalen zaměstnanci Teleskopu toho rána byl nápadně podobný tomu z července 1976 – obrazec Viking "Tváře na Marsu" (obrázek dole).
Je kuriózní (pokud vezmeme v úvahu, co se stalo poté), že “piktograf podobající se Cydonii” se objevil pouhé čtyři dny po zveřejnění naší vlastní provokativní, nové, komplexní teorie o Marsu - „Mars Tidal Model Paper“ (důležitost tohoto detailu uvidíme později).

Přestože si jej zaměstnanci teleskopu poprvé všimli čtrnáctého, Chilboltonská "Tvář" nebyla nahlášena až do (a NIKOLI zaměstnanci zařízení) neděle, 19.srpna.

Jeho oznámení v Anglii vyvolalo okamžité celosvětové pozdvižení na internetu - dost velké, jelikož na mnoho pozorovatelů oznámení zapůsobilo jako záměrná snaha připomenout každému notoricky známou Tvář na Marsu. Je pravda, že Tvář v obilí se zdála být navržena tak, aby kopírovala světlo a stínování původního ‚Viking Cydonia‘ (dole).
Ukázalo se, pod "Gaussian rozmazávajícím filtrem" (díky Paulovi Lowrancovi ), že vykazuje silnou podobnost s poněkud primitivním lidským obličejem – nikoli nepodobným levé straně lidského/kočičího křížence Tváře na Marsu ... kdyby bylo odstraněno porušení či eroze na Tváři. Nicméně Chilboltonský piktograf postrádal klíčový detail Cydonia Tváře - charakteristickou "platformu" okolo základny. Namísto toho byl však obrazec zjevně pečlivě umístěn uvnitř orámování (viz. nahoře).

Bylo to tak učiněno za účelem podtržení jeho spojení s předchozími ‚Viking obrazci‘?
Nicméně byly zde další, mnohem sofistikovanější, aspekty, které přitáhly k tomuto piktografu lidi. Zdálo se, že celá věc je vytvořena z buněk, které se nápadně podobaly polotónovým „bodům“ používaným k vytvoření novinových obrázků či pixelům digitálního obrazu.

Tyto "pixely" sestávaly z množství tmavších stojících trsů či chomáčů pšenice, spolu se světlými „pixely“ vytvořenými jemně dolů stočenými stonky mezi nimi.

Záměrně vytvořená iluze v tomto piktografu (obr.dole) – že nasvícení přichází z levé horní strany (jako u původní Viking Cydonia konstrukce), když ve skutečnosti letecký snímek Steva Alexandera byl vyfocen se slunečním světlem na poli přicházejícím z dolní pravé strany – je dalším svědectvím vynikající optické fyziky ztělesněné v tomto obrazci.

A nezapomínejte - tohoto výsledku bylo dosaženo ve vlnícím se poli pšenice, což není to nejstabilnější médium, s jakým můžete pracovat.
A byl zde ještě další „mazaný“ detail: piktograf Tváře byl umístěn v poli takovým způsobem, že „kolejnice“ procházející přes „nos“ jej rozděluje téměř přesně v půli – další jemné připomenutí dvoj-obrazce Tváře v Cydonii?

Avšak existují ještě další důvody, proč brát možné propojení "Chilbolton-Cydonia" vážně. Jak jsme upozornili dříve, přesně rok před tím, než byl vytvořen tento „piktograf Tváře“ v tomto anglickém poli, se náhle objevil jiný piktograf (obr.dole).
Michael Lawrence Morton, pokračující v práci Carla Muncka (poprvé představen Richardem C. Hoaglandem v UN v roce 1992), nalezl ohromující "geometrickou matrici" propojující tyto dvě lokality – Chilboltonské pole a Cydonii.

Morton dokonce při dekódování lokality fraktálového piktografu z roku 2000 (dole) stanovil překvapující sadu vazeb či spojení mezi Chilbolton a doslova samotnou Tváří na Marsu ve svém mřížkovém systému.

Tento soubor nepřímých důkazů nás vedl k závěru, že piktograf Tváře, objevující se v tomtéž poli 14.srpna 2001, pár set stop od piktografu z roku 2000, mohl skutečně být míněn jako „připomínka“ Tváře v Cydonii (dole).

Ale proč tam... a proč nyní?
Podle ředitele Ladda se pět dní po prvotním vynoření Tváře náhle zhmotnil druhý pozoruhodný – a pozoruhodně odlišný – piktograf v tomtéž poli (dole) – pouhých pár set stop od „Tváře“.

Avšak tento druhý piktograf, zpočátku přezdívaný "Perský koberec", mohl vyprávět mnohem závažnější příběh než pouhé zjevení „nějaké tváře“. Badatelé v oblasti útvarů v obilí v Anglii si rychle uvědomili, že tento druhý piktograf se téměř na vlas podobá zprávě či poselství “SETI” (Search For Extraterrestrial Intelligence/Pátrání po mimozemské inteligenci) sestavenému a odeslanému z Arecibo Radio Teleskopu v Puerto Rico v roce 1974 – o 27 let dříve a tisíce mil od tohoto Chilboltonského pole (vlevo dole).

Tato originální Zpráva, zformulovaná Frankem Drakem, zesnulým Carlem Saganem a několika dalšími kolegy v Arecibo, obsahovala informace o lidské rase, naší sluneční soustavě a našem způsobu komunikace.

Nicméně při bližším prozkoumání byly patrné jemné, avšak zásadní, rozdíly mezi tímto historickým SETI přenosem a zdánlivou „mimozemskou odpovědí“ objevující se v Chilboltonu v roce 2001.
Pochopitelná otázka ležící v mysli každého z nás: “Jsou ‘skutečné’ nebo je to jen šikovný švindl?” Od prvního úkazu “kruhů v obilí” v Anglii na počátku 70.let se tato otázka vznášela nad každým novým výskytem ... nyní jejich počet dosahuje doslova tisíců. Nakonec, vzorky z „kruhů“ ve srovnání s nedotčenými poli odhalily záhadné fyziologické a molekulární změny v plodinách z „kruhů“, které jednoduše není možné přičíst „prknům a řetězům“.

Avšak vzhledem k tomu, že doposud neexistují vědecké studie rostlin z Chilboltonských piktografů, jaká další vodítka mohou být použita ke zjištění pravděpodobnosti, že se tam odehrálo něco vskutku mimořádného?

- pokračování -

© 2001 Richard Hoaland

© 2008 Translation: Adriana Křížová

Zdroj: Matrix-2001.cz


jún 26, 2008 01:13 dopoludnia

 

 

Top