Obrázok používateľa CEZ OKNO
Záhada z Chibolton, aneb přijali jsme skutečně zprávu z vesmíru? (4)

James Deardorff, někdejší vedoucí vědecký pracovník Národního centra pro atmosferický výzkum (National Center for Atmospheric Research) v Boulderu v Coloradu, se pokusil vypočítat tuto pravděpodobnost, (že se v inkriminovaných polích odehrálo něco mimořádného). Začíná tím, že klade naprosto základní otázky založené na zdravém selském rozumu. Jaká je tedy pravděpodobnost, že by podvodníci mohli:a. být dostatečně tvořiví na to, aby vytvořili nový typ piktografu jako je tento, včetně pravoúhlých „binárních jednotek“ v "Arecibo" odpovědi, a na druhé straně se v něm nevyskytují žádné kruhy,
b. nejprve opakovaně zkoušet vytváření Arecibo piktografu, v některém poli (či polích), aniž by tyto cvičební pokusy byly spatřeny ze vzduchu a nahlášeny
c. skutečně to vše vytvořit se všemi těmi pravoúhlými rohy ve vzorci podobném Arecibu, aniž by učinili chyby
d. udělat to vše za pouhých pár hodin přes noc
e. dokázat to, aniž by se objevili na bezpečnostních kamerách, přičemž jedna nebo více z nich byly zaměřeny relevantním směrem...
f. učinit tak, aniž by za sebou zanechali nechtěně pošlapaná stébla nebo díry po kůlech atd., po vstupu do lokace, podél kolejnicové linie a vyměřovacích linií, které by byly nezbytné
g. nedožadovat se poté přiznání zásluh za své dílo a nenabídnout skeptikům ukázku toho, jak to udělali tím, že by byli ochotní rychle reprodukovat stejné vzorce uvnitř nedotčené oblasti pšeničného pole pod pozorným dohledem veteránů z řad badatelů v kruzích v obilí.


Co se týče pravděpodobnosti bodu (a):

měli jsme pár příležitostí vidět dílo tvůrců-podvodníků kruhů v obilí v soutěži. Jejich vzorce sestávaly ze shodných elementů a byly stejného typu jako v (pravých) již existujících formacích v obilí (kruhy, trojúhelníky, hvězdy apod.). Velmi malá kreativita. Vyhodnotil bych tedy pravděpodobnost bodu (a) jako p(a) = 0,3 – možné, ale ne velmi pravděpodobné. (Zde by p=0 znamenalo: žádná šance, že by to mohl být podvod a p=1 by znamenalo: absolutní jistota, že se jednalo o podvod.)

Co se týče pravděpodobnosti bodu (b):

vzhledem k tomu, že většina formací v obilí je zjevně zaznamenána, včetně podvodů, byly by zaznamenány i trénovací pokusy a nahlášeny buď jako pravé nebo podvodné.

Jistě by v tomto případě bylo zapotřebí několika cvičných pokusů, což by prozradilo finální verzi podvodníků, jestliže by každý cvičný pokus okamžitě po vytvoření nezašlapali, aniž by si jich kdokoli všiml. Nicméně, samotné takové ušlapané oblasti by pravděpodobně byly postřehnuty ze vzduchu a/nebo pachatelé nahlášeni. Odhaduji pravděpodobnost nepovšimnutí a nenahlášení něčeho takového na méně než 50-50, řekněme 0,3.

K pravděpodobnosti bodu (c):

všiml jsem si, že tam je nějakých 700 – 1000 pravoúhlých rohů stojících stébel, na poměrně malé ploše, u všech těch binárních jednotek „zpětné“ Arecibo zprávy. Bylo by obtížné vygenerovat byť jen 30 z nich, aniž by člověk udělal chybu – a jakmile je učiněna chyba, ohnutím nesprávných stébel, která měla zůstat stát, tato již nemohou být znovu narovnána. Kdyby byla možnost chyby pouze 0,5 (50-50) na každou posloupnost 30 rohových jednotek, pak by pravděpodobnost vytvoření jen jednoho pravoúhlého rohu správně vyšla celkem vysoká, 0,9782.

Avšak pravděpodobnost jedné či více osob pokračujících v tomto procesu na 800 z nich, aniž by poničili některý z rohů nebo pošlapali špatné místo, by byla tato cifra pozdvižená na 800stou mocninu, což je pouze 2 x 10-8 = p(c).

Ohledně bodu (d):

· čas k pokusu o dosažení tohoto by byl v řádu 20 vteřin pro správné umístění každého z nějakých 2 x (23 + 73) = 192 vysokých kůlů podél okraje (64 minut celkem)
· dvě minuty k napnutí každé z 23 rovnoběžných „mřížkových“ linií (provazů) podélně a jedna minuta pro 73 kratších rovnoběžných linií napříč (119 minut celkem)
· 2 minuty ke zploštění stébel okolo zhruba 800 "binárních jednotek" pšenice, které mají zůstat stát (to zahrnuje čas potřebný k určení toho, kam se posunout dál bez pošlapání špatné oblasti ve tmě a sklánění hlavy pod různými křižujícími se liniemi, aby se tam dostali - 1600 minut celkem)
· nějakých 20 minut na pár přestávek na odpočinek
· 45 minut na odstranění všech kůlů a provazů a opatrný odchod bez zanechání přístupových stop za sebou v poli.

To je nějakých 31 hodin, což předpokládá potřebu týmu 5 nebo 6 lidí, přičemž každý musí vědět, co je jeho konkrétním úkolem. Jelikož se toto zdá být možné, tato úvaha nevypovídá ani proti podvodu ani proti autenticitě, což znamená p(d) = 0,5.

K bodu (e):

pro tým 5 nebo 6 lidí by vykonání toho všeho v noci vyžadovalo notnou dávku umělého osvětlení, spolu s krátkovlnnými vysílačkami, tak aby vůdce podvodníků mohl řídit celé toto snažení, směřujíc každého pracovníka, kam šlápnout dále a kam nikoli. Šance na to, aby takové osvětlení nebylo odhaleno, když byly kontrolovány záběry bezpečnostních kamer, nejsou velké. Zde odhaduji p(e) = 0,2, že by toto podvodníci mohli vytvořit bez prozrazení jejich nočních světel.

Ohledně bodu (f) :

domnívám se, že nebyly nahlášeny žádné díry po kůlech, ale pravděpodobnost, že by tolik z nich bylo vyplněno před hypotetickým odchodem týmu podvodníků, aniž by si někdo všiml a poté nahlásil narušené území, a podobně pro žádná narušení podél kolejnicových linií viditelných na leteckých snímcích, ukazuje na nízkou pravděpodobnost, že by podvodníci zvládli tento aspekt, řekněme p(f) = 0,1. (Nezapomínejte, že když se podvodníci dostanou k pravé formaci před seriózními badateli v oblasti formací v obilí, takoví podvodníci by mohli klamně udělat díry po kůlech, zanechat nějakou šňůru a pár cigaretových oharků atd.)

Co se týká bodu (g):

věřím, že pravděpodobnost je ještě menší ohledně toho, že by se podvodníci po vytvoření tak unikátních piktografů v obilí za toto nepřihlásili ke svému dílu během několika týdnů poté – poté, co slušná řádka paranormálních badatelů vyjádřila názor, že formace nebyly vytvořeny člověkem. To se ještě nestalo. Takže bych odhadoval p(g) = 0,4, s tím, že tato hodnota jaksi klesá s postupem času a žádným realizovatelným přiznáním na obzoru.

… ukazuje se, že existuje matematický způsob zkombinování jednotlivých pravděpodobností ohledně ano-ne typu hypotézy, v tomto případě hypotézy podvod nebo ne-podvod hypotézy, abychom došli k celkové pravděpodobnosti, P. Je tomu tak, protože pravděpodobnosti p(a)...p(g) zahrnují nezávislé elementy, všechny opírající se o stejnou otázku podvod-ano nebo podvod-ne.

Jednoduchý vzorec zní:

P = M1/(M1 + M2)
kde M1 = p(a)*p(b)*...*p(g) a M2 = [1 - p(a)]*[1-p(b)]*...*[1-p(g)], kde hvězdičky označují multiplikaci (násobení).

Dosazením dostaneme:
P = 7 x 10-11
To je – méně než dvě šance z 10 bilionů (U.S. miliard). Tak proč je do hypotézy „podvodu“ vkládána vůbec nějaká důvěra?

Četl jsem někde na internetu, že naše Arecibo zpráva z roku 1974 obsahovala pár chyb a že tyto byly replikovány v agro-piktografu, z čehož bylo nějakým člověkem vyvozeno, že se muselo jednat o podvod, neboť praví mimozemšťané by to jistě(!) dokázali lépe a sdělili by nám pravdu anic než pravdu. Ale nejsou mimozemšťané, kteří nás navštěvují posledních 54 let známí tím, že za sebou zanechávají pár drobků pro negativní skeptiky, aby se měli čeho chytit?

Např., UFOs, která vypadají tak trochu jako letadla, až na navigační světla, jsou všechna špatná, a nebo třeba žádná křídla nebo černé "helikoptéry" létající příliš nízko a možná nedělají vůbec žádný hluk nebo formace v obilí, které začínají jednoduše a pak se stávají složitějšími (jako by se podvodníci sami učili), atd.

Jistě, s tímto musíme počítat, neboť by mohli být ve své evoluci a vědě a technologii o miliony let před námi, mohli by být také trochu chytřejší než my a mít strategii jednání s námi, která zahrnuje některé detaily při jejich spatření nebo v piktografech v obilí, které umožní skeptikům držet se daleko od uvěření něčemu, čemu nejsou schopni uvěřit, aniž by se zbláznili. Tudíž, jestli takové „chyby“ byly skutečně přítomny v piktografu, nepodporují hypotézu podvodu o nic víc, než nakolik jí oponují a tedy nezasahují do výše uvedené analýzy pravděpodobnosti.

(Jestliže do vzorce zahrnete nějakou položku, která má pravděpodobnost 0,5, nemění to matematický výsledek. Pokud vás zajímá odvození vzorce, naleznete jej na adrese: http://www.proaxis.com/~deardorj/cumulate.htm)

Je zřejmé, že odpověď získaná takovouto analýzou pravděpodobnosti je zcela závislá na individuálním vyhodnocení pravděpodobností pro nezávislé složky předpokládaného podvodu. Kdybyste si ji udělali, vaše čísla by byla bezpochyby odlišná, If you were to do it, your numbers would no doubt be different, nicméně se vsadím, že výsledek by vypovídal pro velmi slabou pravděpodobnost úspěchu podvodu.

Je však šikovné mít po ruce formulku, pomocí níž můžete získat celkový odhad pravděpodobnosti po zvážení a odsouhlasení jednotlivých pravděpodobností.

Colin Andrews, elektro inženýr žijící nyní ve Spojených státech (poté, co původně pracoval pro místní správu v Británii), se po více než 30 let pokouší vědecky pochopit matoucí „záhadu kruhů v obilí”.

Po nedávném návratu zpět do Spojených států z investigativního průzkumu Chilboltonu Andrews nahlásil následující postřehy:

“ … Tvář a zpráva v Chilboltonu představují odlišné zámotky [od předchozí formace na Milk Hill]. Farmář na mou žádost při sklízení pole snížil žací rameno svého kombajnu přibližně 1 palec nad úroveň země. Dle mé zkušenosti je to vynikající metoda pro ohledání podloží či podkladu. To, co jsem nalezl, bylo vskutku VELMI vypovídající.

Každý vzorec byl nejprve nastaven za použití velmi přesné mřížky, na níž byly poté zfromovány či vytvořeny vzorce. Fotografie pokladu ukážu později …. Co jsme viděli, byla krásná mřížka, celá viditelná poté, co byla krycí vrstva ohnutých rostlin odstraněna či posečena kombajnem.

V mé mysli není žádných pochyb o tom, že u těchto tří posledních designů je ve hře jiná ruka a JESTLI jsou to lidé, pak jistě mají přesné vojenské seřízení a preciznost nebo dokonce technologii. Je příliš brzo činit závěry, ale jistě je to zatraceně zajímavá práce s těmito stále narůstajícími údaji ...”


Takže, pokud ponecháme prozatím stranou, „kdo“ by to mohl vytvořit, co můžeme rozpoznat z pokusů o analýzu samotné „piktografové zprávy“?

Originální "SETI Zpráva" (vpravo dole) ukazuje škálu binárních obrazců (zde obarveno pro snadnější vizualizaci) –- složených z „jedniček“ a „nul“ –- které mají vyprávět příběh jakékoli mimozemské civilizaci, která by zprávu zachytila.

- pokračování -

© 2001 Richard Hoaland

© 2008 Translation: Adriana Křížová

Zdroj: Matrix-2001.cz


júl 26, 2008 23:51 popoludní

 

 

Top