Obrázok používateľa CEZ OKNO
Záhada z Chibolton, aneb přijali jsme skutečně zprávu z vesmíru? (5)

Nejprve se podívejme na číselný “piktogram” (vpravo dole), který je dílem dvou prvočísel: 23 a 73. Toto ustanovuje “rastr” pixelů – 23 na šířku a 73 na výšku. Po (libovolném) přiřazení “černé” k “jedničkám” a “bílé” k “nulám” (vlevo dole) může začít dekódování. “Nuly” a “jedničky” zprava doleva tvoří v horní linii dekadická čísla 1-10 (představující binární ekvivalenty). Na druhém řádku jsou atomová čísla základních prvků, o nichž se lidé (v roce 1974) domnívali, že tvoří základy Života – vodík, uhlík, dusík, kyslík a fosfor. Pod tím jsou vzorce pro základní chemické složení pěti hlavních molekul DNA; dále, vertikální vyobrazení dvojité šroubovice DNA omotané okolo centrální binární páteře, která má odhalit, že v naší DNA máme asi 4 bilióny nukleotidů; pod tím je humanoidní postava [která je doplněna kódem (napravo) zobrazujícím správnou průměrnou výšku liských bytostí, spolu s populací Země v 1974 (nalevo)]; na dalším řádku se nachází mapa celé naší sluneční soustavy (ukazující Zemi vyzdviženou nad linii ostatních planet, naznačujíc tak naši vlastní “obydlenou” planetu původu).


Poslední, zahnutý, symbol na spodku mřížky je náš způsob odeslání Zprávy: schematické znázornění samotného Arecibo radio teleskopu – doplněn binární stupnicí (pod tím) pro sdělení údajů o jeho velikosti.

Zde se podívejte, jak sám Sagan popsal Arecibo Zprávu, asi čtyři roky po jejím odeslání:

“Dekódovaná zpráva tvoří druh piktogramu, který říká asi toto: ‘Takto počítáme od jedné do deseti. Zde je pět atomů, o nichž si myslíme, že jsou zajímavé nebo důležité: vodík, uhlík, dusík, kyslík a fosfor. Zde je několik zajímavých či důležitých způsobů, jak dát tyto atomy dohromady – molekuly tyminu, adeninu, guaninu a cytosinu a řetězec složený ze střídajících se cukrů a fosfátů.

Tyto molekulární stavební bloky se skládají dohromady, aby vytvořily dlouhou molekulu DNA zahrnující asi 4 biliony propojení v řetězci. Tato molekula je dvojitá šroubovice. Určitým způsobem je tato molekula důležitá pro nemotorně vyhlížející stvoření ve středu zprávy. Toto stvoření je 14 radio-vlnových délek nebo 5 stop 9,5 palce vysoké.

Na třetí planetě od naší hvězdy jsou asi 4 biliony těchto stvoření. Celkem je zde devět planet, čtyři velké směrem ven a jedna malá na okraji. Tato zpráva je vám odeslána díky radio teleskopu 2 430 vlnových délek nebo 1 004 stop v průměru.

Se srdečným pozdravem.´”

V “odpovědi” v piktografu v obilí, který se objevil před několika dny (dole), byly oproti původní Zprávě učiněny nějaké změny.

Toto grafické znázornění a srovnání laskavě poskytl Paul Vigay, zakladatel Výzkumu formací v obilí v Anglii. Paul ve skutečnosti prošel pozoruhodným piktografem “Arecibo Odpovědi” (jak je to dnes označováno) a jeho zaznamenání stojících a ohnutých trsů pšenice, odpovídající binárním “jedničkám” a “nulám,” považujeme za nejpřesnější právě díky této doslovné “pozemské přesnosti.”

Takže, co ty změny?

Začněme s prvním řádkem – desítkové ekvivalenty binárního kódu – byly nezměněny. Ale atomová čísla prvků tvořících základ Života byly změněny: křemík, prvek s atomovým číslem 14, byl přidán přesně do správné sekvence – mezi kyslík (atomové číslo 8) a fosfor (atomové číslo 15).

Toto byl nejzvláštnější a nejvýznamnější dodatek.

Nicméně, dodatečné práce od dalších badatelů – jako je Dustin Brand, softwarový inženýr, programátor, velice dobře obeznámený s binárním kódováním, jenž pečlivě srovnal oboje -  jak mnohočetné letecké tak pozemní - snímky (dole), aby vytvořil přesnou dvoj-rozměrnou “mřížku” “Arecibo Odpovědi” – odkryly několik zásadních chyb v Paulově původním zmapování a dekódování.

Takže pro úplnost reprodukujeme také Brandovu Chilboltonskou mřížku (dole).

Tedy, jak je to s těmi změnami?

Začněme prvním řádkem – desítkové ekvivalenty binárního kódu – byly nezměněny – ve srovnání s původní Arecibo Zprávou. Avšak atomová čísla prvků tvořících základ Života byla změněna: křemík, prvek s atomovým číslem 14, byl přidán přesně do správné sekvence – mezi kyslík (atomové číslo 8) a fosfor (atomové číslo 15). Toto byl nejpodivuhodnější a nejvýznamnější přídavek.

Neboť … v roce 1969 zesnulý  Ben Volcaniznámý mikrobiolog působící v institutu pro oceánografii ‚Scripps Institution for Oceanography‘ – objevil klíčovou úlohu křemíku v Životě založeném na uhlíku. Jeho práce, spolu s dílem jeho kolegů (jako Charles Mehard, také ve Scripps, a Edith Carlisle, na počátku 70. let působící v UCLA), prokázala, že přítomnost křemíku je neodmyslitelná u množství pozemských forem života, stejně jako pro stavbu lidských buněk: např. spojování chrupavky a minerálních aspektů kostí.

Bez křemíku bychom měli pružné, ohebné kostry – a pravděpodobně bychom dokonce nemohli při zemské gravitaci vůbec stát vzpřímeně.

O co zde kráčí, je toto: křemík je klíčovou, ale téměř neznámou ingrediencí v pozemské „polévce života“, (což se liší od tvrzení Setha Shostaka ze SETI, které učinil v radio debatě s autorem ‘Coast-to-Coast”, že přítomnost křemíku v piktografu odpovědi je pouhá "science fiction"). A jsme skálopevně přesvědčeni, že Drake a Sagan o tomto nevěděli – proč by jinak křemík vyloučili ze své vlastní Zprávy? Takže, kdokoli tento piktograf vytvořil, byl natolik chytrý, aby přidal tento zásadní, avšak velice drobný detail.

Paradoxně (pro některé), kódování pro základnu a cukry v DNA sekci zůstalo nezměněné v obou verzích Zprávy; podstatné je, že verze z piktografu z obilí NEobsahovala žádné odkazy na „křemík“.

Někteří kritici použili tuto zdánlivou nesrovnalost k pokusu znehodnotit celou Chilbolton Zprávu, a ptají se:

“Jestliže je toto platné sdělení mimozemské DNA, proč by byl křemík přítomen pouze u replikace atomových prvků, a u příslušných cukrů a základen už nikoli?”

Naše odpověď: protože pozemská zásadní úloha křemíku NENÍ reprezentována v naší DNA – ale v jiných proteinech a enzymech tvořících molekuly Života.

Číst původní Arecibo výběr, čítající “vodík, uhlík, dusík, kyslík a fosfor”, jako dotýkající se POUZE samotné DNA, je zkrátka příliš omezující – jak nyní potvrzuje výzkum Scrippsu. Náš názor je, že kdokoli složil “Arecibo odpověď” v Chilboltonu, možná se jemně pokoušel rozšířit naše biochemické povědomí z roku 1974.

Ve skutečnosti Neal Sullivan – toho času postgraduální student Scrippsu - prokázal (spolu s prací Volcaniho), že křemík hraje zásadní roli v produkci DNA- polymerázy –  enzym katalyzující syntézu DNA (a RNA) na diatomy čili rozsivky.

A diatomy či rozsivky (doslova tisíce druhů – jeden z nich je vyobrazen dole) jsou jedním z fotosyntetických mořských organismů ležících v samém základu potravinového řetězce veškerého života na Zemi. V roce 1997, Mark Hildebrand, mořský biolog Scrippsu, oznámil zásadní rozšíření  Volcaniho práce – izolaci specifických genů zodpovědných za úlohu křemíku v rozsivkách.

Hildebrand v dokumentu publikovaném v ‚Nature‘ ohledně jeho nové práce napsal, že získané informace mohou být také vztaženy „na savce, včetně lidí“.

Posuneme se dále…

Narozdíl od zřejmě nezměněného seznamu cukrů a bází v samotné DNA, vzhledem k původní verzi piktografu; středový vertikální sloupec - udávající (opět v binárním kódu) celkový počet nukleotidů v lidském genomu – byl ve verzi v obilí změněn: v “mimozemské” DNA je významně větší počet nukleotidů.

Co to znamená?

Rozdíl musí být spojen s jinou klíčovou změnou ve stejné sekci “zprávy”: dvojité DNA vlákno “dvojitá šroubovice” zobrazená v originále, je asymetrická v piktografu; levá strana se zdá být trojitou šroubovicí – jakoby sdělovala informace o stěžejních rozdílech v genetickém uspořádání odesílatele.

Ale také se rýsuje další možnost…

- pokračování -

© 2001 Richard Hoagland

© 2008 Translation: Adriana Křížová

Zdroj: Matrix-2001.cz


august 12, 2008 23:38 popoludní

 

 

Top