Obrázok používateľa CEZ OKNO
Záhadná spojitosť medzi geofyzikou, architektúrou a biomedicínou I.

Od dávnych dôb po modernú dobu experimentoval človek s rôznymi architektonickými prístupmi vzhľadom k príslušnému obdobiu, špecifickým funkciám a svojej vlastnej úrovni vedomia. V súčasnej dobe, napriek celkovému technologickému pokroku a nástrojom v našich rukách, zostáva stále veľa nezodpovedaných otázok v súvislosti s použitím a účelom starobylých chrámov a megalitických monumentov.


Ako boli postavené, prečo boli postavené na miestach so špecifickými vlastnosťami a s použitím určitého materiálu? Prečo naši dávni predkovia a neskôr mystici a murári strávili toľko času, energie a zdrojov na výstavbu týchto štruktúr? Bolo to výhradne kvôli uctievaniu bohov, alebo tam šlo o iné funkcie komplexnejšieho charakteru?

V záujme rozkódovania týchto odpovedí si poďme zanalyzovať základné prvky takej štruktúry:
1. Pozícia na Zemi a vlastnosti pôdy
2. Geometria stavieb a vlastnosti materiálu
3. Vzťah k nadpozemským telesám a astronomickým udalostiam

Pozícia na Zemi a vlastnosti pôdy

Fakt, že umiestnenie týchto monumentov nie je náhodné, bolo dokázané prostredníctvom mnohých štúdií, ktoré potvrdili, že práve naopak sa jedná o polohy, ktoré boli predtým precízne preskúmané. Ako môj výskum ukázal a bol podporený viacerými ľuďmi predo mnou, monumenty sa vždy umiestňovali na miesta s tzv. geofyzikálnymi anomáliami – miesta, disponujúce nasledujúcimi vlastnosťami: intenzívnou zmenou magnetického a/alebo gravitačného pola, zmenou rádioaktívnych úrovní, diskontinuitou vodivosti pozemného materiálu, prítomnosť zlomu a/alebo podzemnej vody. Spomínané parametre činia z týchto miest zóny napätia.


Starobylé miesta sa obvykle nachádzajú v oblastiach geofyzikálnych anomálií, ako vidíme tu, pozdĺž línie Sv. Michala ›› ancient-code.com

Kedykoľvek dôjde ku kolísaniu vo vyššie uvedených poliach, bude výsledkom vytvorenie telurických jednosmerných prúdov, ktoré sa dajú merať. Koncentrácia prírodných geomagnetických a elektrických fluktuácií patrí k jednej zo základných charakteristík starobylých monumentov a chrámov.

Chrámy boli teda postavené na energetických miestach. To nie je len viera, ale už i vedecké odhalenie.


Ultrazvukové merania v Rollright Stones, Veľká Británia (Robins, 1985)

Tesla píše, že sa zistilo, že „Zem je živá elektrickými vibráciami”. Veža Radcliffe, ktorú vytvoril, bola generátorom energie, ktorý by nefungoval bez „stisku Zeme”, ako sám napísal.

Boli starobylé chrámy prenášačmi stojatého elektromagnetického vlnenia?

Sesh Heri píše v „Handprint of Atlas“:

„Celkové topografické a geomorfologické vlastností územia sú výsledkom stojatých vĺn Zeme. Človekom vytvorené monumenty boli postavené v okolí významných, v prírode sa objavujúcich, geomorfologických útvarov.”


Intenzívne geomagnetické pole v Balanced Rock (Burke, 2005)


Intenzívne geomagnetické pole v Stonehenge (David, 1997)


Termografické zobrazenie pyramíd vo Visoko, v Bosne (Smailbegovic, 2006)

Prúdy môžu navodené taktiež podľa materiálových vlastností zeme. Ich sila závisí na vodivosti zeme; zem s väčším minerálnym kontaktom máva obvykle silnejšie prúdy.

Geometria stavieb a vlastnosti materiálu

Dr. Konstantin Meyl, so zázemím v elektrickom inžinierstve a na poli fyziky, vysvetľuje v jeho knihe Scalar waves (Skalárne vlny), že žiarenie zeme bolo zdrojom energie pre chrám. Aby stavba mohla prenášať energiu, musela byť postavená ako rezonačná dutina. V záujme čo najvyššej efektivity boli využité špecifické rozmery a tvary – známe ako posvätná geometria.


Mnoho historických monumentov disponuje posvätnou geometriou, ako táto mešita v Iráne ›› utaot.com

Brian Desborough píše v jeho They Cast No Shadows (Nevrhajú tiene):

„Posvätná geometria bola zavedená do dizajnu stavby, čo jej umožnila fungovať ako rezonančná dutina. Zavedenie týchto geometrií do starobylých chrámov slúžilo malo za úlohu fungovať ako „spojené harmonické oscilátory.”

Architekt Dr. Ibrahim Karim dokázal vo svojej práci „Biogeometria“ vplyv tvaru a formy na rôzne záležitosti. Významná prípadová štúdia zmierňovala negatívne symptómy na zdravie obyvateľov z mobilnej antény, položenej v starom kostole v Hembergu, vo Švajčiarsku, prostredníctvom využitie špecifickej geometrie. Keďže i staré kostoly boli umiestnené na energetické body, architektúra bola navrhnutá tak, aby zosilňovala túto energiu prostredníctvom ich geometrie a materiálov, preto i tento zosilňoval energetickú emisiu antény.

Tvar a geometria molekúl im určuje ich vlastnosti. Zlučovaním rovnakých typov atómov do rôznych geometrických konfigurácií dostávame rôzne molekuly – čo ukazuje vplyv geometrie na energiu a hmotu.

Zameranie sa na tvar a materiál malo za úlohu koncentrovať sa ďalej na prírodne vznikajúce fluktuácie pozemskej energie.

Materiál má schopnosť ich znásobiť naďalej ako aj ich viesť: vysokokryštalické materiály (kremeň), ktoré sú piezoelektrické, sa používali v rámci štruktúr práve z týchto dôvodov.

-pokračovanie-


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.Úvodný obrázok: Hypogeum na Malte, ktoré je známe tým, že vytvára špecifické zvukové frekvencie, ktoré majú vplyv na ľudské telo ›› heritagemalta.org

Použitá literatúra

Bachler, K., Earth Radiation, John Living, 1976
Bergsmann O: Risikofaktor Standort. Vienna, Facultas University Press, 1990
›› Burke, J., ›› Halberg, K. Seed of Knowledge, Stone of Plenty: Understanding the Lost Technology of the Ancient Megalith-Builders, Council Oak Books, 2005
Cook I. A., Pajot S. K., Leuchter A. F., Ancient Architectural Acoustic Resonance Patterns and Regional Brain Activity, Time and Mind: The Journal of Archaeology Consciousness and Culture, Volume I-Issue I March, 2008
David, A., Payne, A., Geophysical Surveys within the Stonehenge Landscape: A review of Past Endeavour and Future potential, Proceedings of the British Academy, 92, 73-113, The Britihs Academy 1997
Debertolis P., G. Tirelli, F. Monti. “Systems of acoustic resonance in ancient sites and related brain activity”, Proceedings of Conference "Archaeoacoustics. The Archaeology of Sound", Malta, February 19 - 22, 2014
Hacker G. W, Augner C., Pauser G., Daytime related rhythmicity of GDV parameter glow image area: time course and comparison to biochemical parameters measures in saliva,book chapter in Energy Fields Electrophotonic Analysis in Humans and Nature, 2012
Meyl K: Scalar waves. From an extended vortex and field theory to a technical, biological and historical use of longitudinal waves. INDEL GmbH Publishers, Villingen-Schwenningen, ISBN 3-9802 542-4-0,2004
Persinger, M.A. Geopsychology and geopsychopathology: mental processes and disorders associated with geochemical and geophysical factors. Experientia, 43, 92–104, 1987
Robins, D. Circles of Silence, Souvenir Press Ltd, 1985
Smailbegovic, A., Survey of Remote Sensing Techniques Used for the Anomaly Detection at the Presumed “Pyramid” Locality near Visoko, Bosnia and Herzegovina, Bosnian Pyramid of the Sun – The Archaeological Park Foundation, 2006
Tesla,N., Art of transmitting electrical energy through the natural mediums. US-Patent no. 787,412 vom 18.4, 1905
Tombarkiewicz, B., Geomagnetics studies in cow house. Acta Agr. Et 426 Silv. Seria Zoot. 34, 1996

Lydia Giannoulopoulou

Zdroj: http://www.ancient-origins.net/ancient-places/mysterious-connection-betw...

© Ancient Origins, Všetky práva vyhradené

Preklad: M.B.

exkluzívne.cez.okno


Súvisiace:

Posvätná geometria
http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/posvatna-geometria


Sekcie: 
júl 06, 2016 23:40 popoludní

 

 

Top