Obrázok používateľa CEZ OKNO
Záhadná spojitosť medzi geofyzikou, architektúrou a biomedicínou II.

Telurické elektrické prúdy sú zintenzívnené v rámci špecifických dôb a dní kvôli efektu nadpozemských telies, akými je Slnko. Geomagnetické polia fluktuujú podľa denného slnečného pohybu a slnečných vetrov. Taktiež sa menia podľa mesačného dňa a ročnej slnečnej orientácie.

Vzťah k nadpozemským telesám a astronomickým udalostiam


Počítačová simulácia poľa Zeme v priebehu bežnej polarity medzi prepólovaním ›› Verejná doména


Zistilo sa, že otvory, geometria a orientácie starobylých monumentov boli zosúladené s umiestnením podľa slnka v súvislosti so špecifickými obdobiami a dňami a astronomickými bodmi alebo udalosťami. Dôvodom je, že určité planetárne elementy vytvárajú polia, keď nastanú určité typy udalostí.

Špecifické nadpozemské geometrie boli v skutočnosti spôsobom ako zintenzívniť koncentráciu energie štruktúry v rámci geofyzikálnej anomálie, ako je popísané vyššie.

Inžinier J. H. Nelson v dobe, keď pôsobil v RCA, pracoval 5 rokov na experimentoch, ktoré dokázali, že kvalita rádiových signálov sa menila s planetárnymi pozíciami, a že existuje jasná korelácia medzi uhlami planéty a zmenami v poliach.

Výsledky sa priebežne menia podľa pozície nadpozemských telies vo vzťahu k Zemi a podľa jej pozície Zeme a období, v ktorom bol experiment uskutočnený.

Vplyv na ľudí, zvieratá a rastliny

Bolo dokázané, že krátka doba vystavenia nízkej úrovni stresu môže mať významné ozdravné účinky. Rôzne elektromagnetické terapie, liečenia nízkou dávkou radiácie, vystavenie striedaniu zimy a tepla – tieto všetky sú založené práve na tomto princípe. Krátkodobý stres zvyšuje množstvo mitochondrií v bunke, zatiaľ čo dlhodobý stres z toho istého zdroja môže mať veľmi poškodzujúce účinky a spôsobiť chronické ochorenia. Ten istý princíp využil John Burke a ostatní ho nasledovali v rámci procesu so semienkami s krátkodobým elektromagnetickým stresom a ich výsledkom boli silnejšie rastliny, ktoré plodili viac.

Práca Dr. Dietera Aschoffa dokázala vplyv geofyzikálnych anomálií na ľudí prostredníctvom využitia elektromagnetických krvných testov. Zistil, že tieto anomálie spôsobili pretočenie oscilácie polarity krvných polí.

Výskum sa uskutočnil na viac než 800 ľuďoch, nazvaný Viedenská správa, so skupinou 20 vedcov a so značnými výsledkami na ľuďoch vystavených geofyzikálnej anomálii. Došlo k významným zmenám hladiny serotonínu, zinku a vápniku, ako aj protilátok, ako napríklad Imunoglobulínu A.

Fluktuácie polí Zeme vytvárajú elektrické polia nielen na Zemi, ale v akomkoľvek materiáli, ktorý je vodivý. Hlavne náš mozog je výborným vodičom, takže tieto fluktuácie sú schopné vytvárať polia jednosmerného prúdu v našich mozgoch, čo môže mať za následok intenzívne psychické vplyvy.

Dr. Persinger študoval tieto vplyvy geomagnetických fluktuácií na ľudské telo a zaznamenal významnú zmenu mozgovej aktivity, spánku, nálad ako aj iné vplyvy na zdravie.

Dr. Debertolis na poli archeoakustiky spozoroval určité frekvencie, ktoré môžu byť zaznamenané pri starobylých monumentoch (hlavne okolo 90-120 Hz). Pracoval s použitím EEG na ľuďoch, pričom tieto chrámy vykazovali intenzívnu aktivitu vo frontálnom a tylovom laloku. Rovnaké zistenia poskytla práca Dr. Cooka v súvislosti s frekvenciami v starobylých chrámoch a s ich efektom na ľudský mozog.


Hypogeum na Malte je starobylý monument, ktorý generuje špecifické zvukové frekvencie ›› malta.com

Dr. Hacker taktiež ukazuje, že pozdĺžne skalárne vlnenie je príčinou symptómov v biológii v rámci rôznych miest. V rámci niektorých jeho experimentov uskutočnil merania, ktoré preukazovali efekty geofyzikálnych anomálií a nárast α-amylázy, signálu stresu.

Dr. Barbara Tombarkiewicz dokázala v jej výskume vplyvy geomagnetických anomálií na zdravie kráv. Keď sa presunuli k miestu anomálie, rozvinuli sa im zdravotné problémy nad bežne očakávanú mieru a taktiež vykazovali nižšie hodnoty zinku, medi a železa.

Sekundárne vplyvy telurických prúdov sú priťahovanie elektricky nabitých, vo vzduchu prenášaných častíc opačného náboja, čo môže mať významný vplyv na biologické hodnoty. Vplyvy vdychovania železa zo vzduchu boli špecifikované v štúdiách A. P. Kruegera.

Záver

Môžeme povedať, že chrám je zlúčením/fúziou pozemských a nebeských energií – nie je to len duchovná teória, ale dokázaný vedecký fakt – ktorý môže ovplyvniť ľudské telo, rastliny a zvieratá rôznymi spôsobmi.

Lydia Giannoulopoulou plánuje výskum na prešetrenie efektu geofyzikálnych anomálií na zdravotný stav a vzťah týchto faktov voči stavbám ako aj preskúmanie umiestnenia starobylých chrámov na miestach s určitými geofyzikálnymi vlastnosťami.

-koniec-


Všetky časti nájdete na tejto adrese.Úvodný obrázok: Hypogeum na Malte, ktoré je známe tým, že vytvára špecifické zvukové frekvencie, ktoré majú vplyv na ľudské telo ›› heritagemalta.org

Použitá literatúra

Bachler, K., Earth Radiation, John Living, 1976
Bergsmann O: Risikofaktor Standort. Vienna, Facultas University Press, 1990
›› Burke, J., ›› Halberg, K. Seed of Knowledge, Stone of Plenty: Understanding the Lost Technology of the Ancient Megalith-Builders, Council Oak Books, 2005
Cook I. A., Pajot S. K., Leuchter A. F., Ancient Architectural Acoustic Resonance Patterns and Regional Brain Activity, Time and Mind: The Journal of Archaeology Consciousness and Culture, Volume I-Issue I March, 2008
David, A., Payne, A., Geophysical Surveys within the Stonehenge Landscape: A review of Past Endeavour and Future potential, Proceedings of the British Academy, 92, 73-113, The Britihs Academy 1997
Debertolis P., G. Tirelli, F. Monti. “Systems of acoustic resonance in ancient sites and related brain activity”, Proceedings of Conference "Archaeoacoustics. The Archaeology of Sound", Malta, February 19 - 22, 2014
Hacker G. W, Augner C., Pauser G., Daytime related rhythmicity of GDV parameter glow image area: time course and comparison to biochemical parameters measures in saliva,book chapter in Energy Fields Electrophotonic Analysis in Humans and Nature, 2012
Meyl K: Scalar waves. From an extended vortex and field theory to a technical, biological and historical use of longitudinal waves. INDEL GmbH Publishers, Villingen-Schwenningen, ISBN 3-9802 542-4-0,2004
Persinger, M.A. Geopsychology and geopsychopathology: mental processes and disorders associated with geochemical and geophysical factors. Experientia, 43, 92–104, 1987
Robins, D. Circles of Silence, Souvenir Press Ltd, 1985
Smailbegovic, A., Survey of Remote Sensing Techniques Used for the Anomaly Detection at the Presumed “Pyramid” Locality near Visoko, Bosnia and Herzegovina, Bosnian Pyramid of the Sun – The Archaeological Park Foundation, 2006
Tesla,N., Art of transmitting electrical energy through the natural mediums. US-Patent no. 787,412 vom 18.4, 1905
Tombarkiewicz, B., Geomagnetics studies in cow house. Acta Agr. Et 426 Silv. Seria Zoot. 34, 1996

Lydia Giannoulopoulou

Zdroj: http://www.ancient-origins.net/ancient-places/mysterious-connection-betw...

© Ancient Origins, Všetky práva vyhradené

Preklad: M.B.

exkluzívne.cez.okno


Súvisiace:

Posvätná geometria
http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/posvatna-geometria


Sekcie: 
júl 08, 2016 14:31 popoludní

 

 

Top