Obrázok používateľa CEZ OKNO
Záhadný Kybalion I.

Tí, ktorí sa radi prehrabávajú v metafyzických sekciách kníhkupectiev a antikvariátov, možno narazili na záhadný zväzok s názvom Kybalion. Za jeho tvorcov sa považujú „Traja zasvätenci“ a vydala ho Yogi Publication Society v roku 1908 v Chicagu. Najznámejšie vydanie Kybalionu je z modrého plátna a je na ňom zlatá pečať. Má rovnaký formát ako všetky ďalšie knihy pochádzajúce z dielne jeho vydavateľa, medzi ktoré patria napríklad aj rôzne tituly zaoberajúce sa jógou od Svámího Ramačaraku.


Kybalion je považovaný za akýsi stručný úvod do mystickej tradície pochádzajúcej z obdobia antiky. Gro diela tvorí súbor aforizmov, ktoré podľa autorov pochádzajú z „dávnych čias“ a ktorý sa ústne prenášal z učiteľa na žiaka.

Samotné slovo kybalion znie, akoby bolo gréckeho pôvodu, no v gréčtine toto slovo nič neznamená. Zaujímavosťou je, že najbližšie mu je grécke slovo kybeia, označujúce hru v kocky alebo podvádzanie. Rovnako zavádzajúce je spájanie pojmu kybalion s židovskou tajnou náukou zvanou kabala, no kabala sa v texte Kybalionu nespomína ani jediný raz.

Text o sebe tvrdí, že je zhrnutím učenia legendárneho poloboha Herma Trismegista (trikrát veľký Hermes), ktorý ho údajne v dobách dávno minulých priniesol do Egypta. ›› Hermes Trismegistos (vyobrazený vpravo hore) býva často stotožňovaný s gréckym bohom Hermom či s egyptským bohom ›› Thovtom (vyobrazený vľavo hore).

Kybalion tvorí sedem základných princípov, ktoré by mali byť podľa tvrdení Kybalionu základom filozofie okultizmu.

1. Zákon mentalizmu
„Všetko je myseľ; Vesmír v sebe zahŕňa duchovnú podstatu.“

2. Zákon súvzťažnosti
„Ako hore, tak dole. Ako dole, tak hore.“

3. Zákon vibrácie
„Nič sa nenachádza v pokoji. Všetko sa pohybuje, všetko vibruje.“

4. Zákon polarity
„Všetko je podvojné, všetko má dva póly, všetko má svoj opak.“

5. Zákon rytmu
„Všetko má svoju mieru pohybu tam a späť, všetko prichádza a odchádza, stúpa a klesá.“

6. Zákon príčiny a následku
„Každá príčina má svoj následok, každý následok má svoju príčinu, všetko sa riadi zákonom, náhoda neexistuje.“

7. Zákon pohlaví
„Princíp pohlavia je prítomný všade, všetko má svoj mužský i ženský princíp a prejavuje sa na všetkých úrovniach.“

Vystopovať skutočný pôvod knihy je náročné. Ako konštatujem v sprievodnom článku s názvom The Secret Science of Mind (Tajná veda o mysli), všeobecne sa prijíma názor, že jej autorom je William Walker Atkinson, ktorý viedol v Chicagu vydavateľskú spoločnosť Yogi Publication Society. Práve on je totiž považovaný za Svámího Ramačaraka.

Na prvom princípe Kybalionu – na zákone mentalizmu možno badať istú podobnosť s tzv. Novým myslením, čo bol smer, o ktorom vieme, že k nemu mal Atkinson veľmi blízko.

Podľa Kybalionu je vesmír obsiahnutý v „mysli všetkých vecí“.

„Všetko vytvára duchovnú podstatu vesmíru, a to spôsobom podobným procesu. Človek vytvára mentálne obrazy.“

Ide o ústrednú myšlienku koncepcie Nového myslenia.
No dielo odkazuje aj na oveľa vzdialenejšie zdroje. Napríklad pojem všetko pripomína grécky výraz to pan, ktorý taktiež označuje všetko a ktorý sa vyskytuje vo viacerých hermetických maximách. Najznámejšia z nich je Hen to pan. Všetko je jedno.

Vzhľadom na dostupné argumenty z ›› Corpus Hermeticum, čiže z Hermetického tela samotných textov, možno vychádzať ako z najprehľadnejšieho zdroja pôvodných prameňov Kybalionu. Vznikli niekedy v prvých storočiach nášho letopočtu a údajne vykladajú múdrosť Egypta zhrnutú v sérii rozpráv a dialógov, ktorej súčasťou je aj Hermes a jeho syn Tat (obdoba Thovt). Treba uznať, že medzi týmito prácami a dielom Kybalion sú skutočne nápadné podobnosti.

Prvý text z Corpus Hermeticum – ›› Poimandres (názov je pravdepodobne gréckou adaptáciu egyptského výrazu p-eime-n-re, čiže „myseľ autority“), tvrdí, že pôvodom sveta je nous – vedomie alebo myseľ – aj Kybalion presadzuje podobný princíp „mentalizmu“. Božská myseľ je tu predstavená ako obojpohlavná, androgýnna entita jestvujúca ako svetlo a život, čo zodpovedná konceptu „pohlavia“ rozpracovanému v Kybalione.

V Kybalione sa hovorí aj o princípe súvzťažnosti. Táto idea sa objavila aj v ďalšom antickom hermetickom texte, a to v extrémne krátkom, heslovitom dokumente ›› Smaragdová doska, kde stojí:

„Quod est superius est sicut quod est inferius, et quod est inferius est sicut quod est superius, ad perpetranda miracula rei unius.“
“Čo je hore, je ako to, čo je dole, a čo je dole, je ako to, čo je hore, aby dokonané boli divy jednej veci.”

Smaragdová doska bola údajne pôvodne napísaná v sýrčine, v semitskom jazyku, ktorým sa hovorilo v starobylých krajinách stredozemného mora, no zachovala sa len v dvoch rôznych prekladoch, do latinčiny a arabčiny.


Pozn. red. SMARAGDOVÉ DOSKY v plnom znení nájdete na tejto adrese.

Úryvky z KYBALIONU nájdete na tejto adrese.

-pokračovanie-


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.


Zdroje

Brian P. Copenhaver, Hermetica: The Greek Corpus Hermeticum and the Latin Asclepius in a New English Translation with Notes and an Introduction, Cambridge: Cambridge University Press, 1992.
Mary K. Greer, „Sources of The Kybalion in Anna Kingsford’s Hermetic System“ http://marygreer.wordpress.com/2009/10/08/source-of-the-kybalion-in-anna... (Z dňa 11. 11. 2010).
Anna Kingsford and Edward Maitland, The Virgin of the World of Hermes Mercurius Trismegistus,www.sacred-texts.com/eso/vow/index.htm (Z dňa 11. 11. 2010).
Walter Scott, Hermetica: The Ancient Greek and Latin Writings Which Contain Religious or Philosophic Teachings Ascribed to Hermes Trismegistus, Boston: Shambhala, 1985 [1924].
„Three Initiates“, The Kybalion, Clayton, Ga.: Tri-State Press, 1988 [1908].
Roelof Van den Broek, „Hermetic Literature I: Antiquity“, In: Wouter J. Hanegraaff et al, eds., Dictionary of Gnosis and Western Esotericism (Leiden: Brill, 2005), 1:487-99.


RICHARD SMOLEY má viac ako tridsaťročné skúsenosti so štúdiom a praktizovaním duchovnej ezoteriky. Jeho posledné dielo sa voláThe Dice Game of Shiva: How Consciousness Creates the Universe. Okrem toho je autorom diel Inner Christianity: A Guide to the Esoteric Tradition; Conscious Love: Insights from Mystical Christianity; The Essential Nostradamus; Forbidden Faith: The Secret History of Gnosticism; či Hidden Wisdom: A Guide to the Western Inner Traditions (spolu s Jayom Kinneym). Svojho času pôsobil ako redaktor v Gnosis: A Journal of the Western Inner Traditions. V súčasnosti je redaktorom pre Quest: Journal of the Theosophical Society in America a pre Quest Books. Viac sa o ňom môžete dozvedieť na jeho stránke: www.innerchristianity.com.

Zdroj: http://www.newdawnmagazine.com/

Preklad: Ela Šik

exkluzívne.cez.okno


Súvisiace:

Kybalion
http://www.cez-okno.net/kybalion

HERMETIZMUS
http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/hermetizmus

HERMES TRISMEGISTOS
http://www.cez-okno.net/hermes-trismegistos


júl 05, 2016 23:40 popoludní

 

 

Top