Obrázok používateľa CEZ OKNO
ZAKÁZANÁ HISTÓRIA III.: Skúmanie „väčšej starovekosti“ civilizácie

"Určenie doby pôvodu nových objavov v zálive Cambay prevracia ortodoxný scenár úsvitu civilizácie."
David Lewis

Pri troch štvrtinách planéty, ktoré pokrýva voda, sa hovorí, že vieme viac o povrchu Venuše než o tom, čo leží pod morom.


A predsa sa to môže meniť. Objavenie toho, čo môže byť strateným mestom neďaleko pobrežia západnej Kuby, prekvapilo archeologický svet na jar roku 2001. Správy z Havany hovorili o masívnych kamenných blokoch nahromadených v hĺbke 2100 stôp v kolmých a kruhových formáciách, niektoré ponášajúce sa na pyramídy.

10 - Záhada indického pôvodu

Výskumníci v miniatúrnej ponorke popísali oblasť ako mestský vývoj, so štruktúrami, ktoré kedysi mohli byť cestami a mostmi.

Pretože prediluviánske „stratené mesto" nezapadá do prijatého vzorca prehistórie, ortodoxné hlasy zostávajú ohľadom tejto záležitosti ticho – aspoň nateraz. Ale zatiaľ čo sú tie hlasy stále tu, ďalšie nedávne objavy ich začali prehlušovať.

Nájdenie zrúcanín starovekej, potopenej civilizácie nastoľuje viac otázok než odpovedí a spôsobuje viac problémov, než koľko ich rieši.

• Ako sa krajina a jej štruktúry potopili?
• Čo mohlo urýchliť kataklizmu takého veľkého rozsahu?
• Kedy vlastne začala civilizácia na Zemi?
• Čo naozaj vieme o pradávnej minulosti a ľudskom pôvode?
• A ako založenie vedy, tak pevnej vo svojich náukách, zápasí s potenciálnym ukončením svojich najzachovalejších predpokladov?

Ak stratené mesto v Karibiku nebol dostatočný, niekedy v tom čase sa vyskytol rovnako prekvapujúci objav dvadsať päť míľ od pobrežia Gujurat v Indii.

Objav sa uskutočnil v tej časti Arabského mora známeho ako záliv Cambay. Indický Národný inštitút oceánskej technológie (NIOT) ukázal nejaké úžasné sonarové obrázky z hĺbok zálivu, keď snímal úrovne znečistenia.

S použitím zariadenia, ktoré preniká cez morské dno, objavili morskí experti vzor určitých, človekom vytvorených formácií rozprestierajúcich sa piatimi míľami morského dna.

Podľa správ zverejnených po celom svete, technológia sonarových obrazov NIOT zistila to, čo sa zdalo byť kamennými stĺpmi a rozpadnutými stenami aspoň dvoch miest. Nálezisko bolo popísané ako časť starovekej civilizácie v údolí rieky Saraswati z Rig Véd, hoci má byť mýtická, ale – podľa nedávnych nezávislých nálezov, ktoré učinili indickí vedci – bolo dokázané, že tiekla do Gujurat.

Potápači na nálezisku v zálive Cambay neskôr získali z hĺbky 120 stôp tisíc človekom vytvorených artefaktov, zahŕňajúcich keramiku, šperky, sochu, ľudské kosti a dôkaz písma (podľa The Times of London).


1. Popísaná keramika zo zálivu Cambay.
2. Artefakt zo zálivu Cambay. Malý, asymetrický valcovitý predmet s otvorom v strede. (FOTOGRAFIA OD SANTHA FAIIA)
3. Artefakt zo zálivu Cambay. Možné rytiny jeleňa alebo iného zvieraťa sa objavujú symetricky na obidvoch stranách predmetu. (FOTOGRAFIA OD SANTHA FAIIA)
4. Skupina štyroch predmetov zo zálivu Cambay. (FOTOGRAFIA OD SANTHA FAIIA)
5. Artefakt zo zálivu Cambay. Kamenná doska s predpokladom NIOTA, že bola vyrytá s archaickým písmom alebo iným zámerným znakom alebo symbolom. (FOTOGRAFIA OD SANTHA FAIIA)

„Štruktúry pod vodou, ktoré boli nájdené pozdĺž zálivu Cambay, Gujarat, indikujú staroveké mestečko, ktoré by sa mohlo datovať do minulosti, kedykoľvek pred alebo počas Harappskej civilizácie," povedal svetu Murli Manohar Joshi, minister Vedy a techniky na tlačovej konferencii v máji 2001.

Počiatočný odhad Murliho Manohara Joshiho bol, že päť míľ dlhé nálezisko bolo štyri tisíc až šesť tisíc rokov staré a potopilo sa kvôli extrémne silnému zemetraseniu.

Ale v januári 2002 uhlíkové datovanie odhalilo, že artefakt z náleziska bol udivujúco staroveký, medzi 8 500 a 9 500 rokov starý (najstaršia známa civilizácia na svete do tisícov rokov). Toto bol čas, kedy, podľa ortodoxných archeologických štandardov mala byť India obývaná primitívnymi lovcami-zberačmi s niekoľkými usadlosťami, nie obyvateľmi stratenej civilizácie.

Autor a výskumník sveta pod vodou Graham Hancock popísal budovy na nálezisku ako budovy stovky stôp dlhé, s odtokmi prebiehajúcimi pozdĺž ulíc.

„Ak je tento prípad skutočný [kvôli veku miest pod vodou], potom to znamená, že základy miest sú mimo základov archeológie." povedal Hancock.

Rozsah a význam náleziska ruší vieru, že civilizácia začala pred päťtisíc rokmi v Sumere, podľa Hancocka, ktorý je ústrednou postavou alternatívneho učeneckého hnutia v námietkach voči ortodoxnému náhľadu na ľudské počiatky.

Ortodoxný (darwinistický) názor je, že život a neskôr ľudské bytosti sa objavovali extrémne pomaly z vysoko nepravdepodobných náhodných príčin v priebehu časového obdobia vyžadovaného prostredníctvom zákonov pravdepodobnosti.

Teoretický vek planéty štyroch miliárd rokov nebol určený vedeckými alebo geologickými dôkazmi, podľa vedeckého spisovateľa Richarda Miltona (autora Faktov života: Trieštenie mýtu darwinizmu), ale prostredníctvom odhadu, ako dlho by to malo trvať, kým sa vyskytol náhodný život, daného za predpokladu extrémnej nepravdepodobnosti náhodného výskytu života.

Civilizácia nasledovala, podľa scenára, po teoretickej migrácii „mimo Afriku" (asi pred 100 000 rokmi), v značne nedávnej prehistórii. Dôkaz extrémne starovekých civilizácií, alebo strašných kataklyzmatických rozpadov (tých, ktoré sa ponášali na mýtické udalosti, ktoré možno formovali staroveký svet), vrhá na konvenčnú mašinériu svetlo.

Objavy, ktoré odhaľujú civilizácie existujúce o niekoľko tisíc rokov skôr, než sa myslelo, sú vítané s nedôverou, úžasom, tichom. Dôkazy, ktoré hovoria, že moderný človek žil v Južnej Amerike pred 250 000 rokmi, sa považujú za nezmyselné a heretické, hoci dôkaz pre to existuje.

Iné názory, moderné a staroveké, portrétujú život tak, že sa objavil záhadnejšími prostriedkami, nie sériami astronomicky nepravdepodobných náhod, ani prostredníctvom scenára biblického stvorenia, ale prostredníctvom moci nejakého neznámeho činiteľa.

Tento ďalší, neznámy činiteľ, všeprenikajúca životná sila, viac v súlade s "Tao fyziky" (http://www.bibliotecapleyades.net/archivos_pdf/taophysics.pdf) než s "Pôvodom druhov" (http://www.bibliotecapleyades.net/archivos_pdf/origin_species.pdf), je taký, ako bol dokázaný vo východných liečiteľských disciplínach a pôsobivo kodifikovaný vo svetových mytológiách.

- pokračovanie -


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

J. D. Kenyon

2005

http://www.bibliotecapleyades.net/

Preklad: PH

Korektúry: Sokol

exkluzívne.cez.okno


Súvisiace:

Pôvod ľudstva
http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/povod-ludstva

Graham Hancock
http://www.cez-okno.net/graham-hancock


Autori: 
Sekcie: 
január 14, 2014 23:26 popoludní

 

 

Top