Obrázok používateľa CEZ OKNO
ZAKÁZANÁ HISTÓRIA III.: Skúmanie „väčšej starovekosti“ civilizácie 11

Uviedol by som tri všeobecné body:
1. Podľa môjho názoru, povaha a stupeň zvetrávania a erózie (degradácie) na Sfinge a v ohrade Sfingy je oveľa odlišnejší od toho, čo by sa očakávalo, ak by Sfinga nebola vytesaná do roku 2800 pred Kristom, alebo dokonca do roku 3000 pred Kristom.

Takisto murivo z blata na plošine v Sakkáre, ktoré sa datuje asi do roku 2800 pred Kristom, neukazuje žiadny dôkaz významného dažďového zvetrávania, indikujúceho, aké suché bolo podnebie za posledných päťtisíc rokov. Naďalej verím, že znaky erózie na Sfinge a v ohrade Sfingy indikujú dátum, ktorý je oveľa skorší než rok 3000 alebo 2800 pred Kristom.

Podľa môjho názoru to vyvoláva vierohodnosť v tom, že množstvo, typ a stupeň erózie spôsobenej precipitáciou, viď https://sk.wikipedia.org/wiki/Precipit%C3%A1cia, ktorá je viditeľná v ohrade Sfingy, vznikla len pred niekoľkými storočiami.

Reader poznamenáva, ako predtým aj ja, že dokonca egyptológ Zahi Hawass (jeden z najhorlivejších „oponentov“, čo sa týka môjho opätovného datovania Sfingy) sa háda, že niektoré zo zvetrávaní a erózií (interpretovaných Readerom, Coxillom a mnou ako spôsobených precipitáciou) na tele Sfingy bolo zakrytých a opravených počas obdobia Starej ríše – takže môžeme bezpečne predpokladať, že počiatočné jadro tela Sfingy bolo vytesané oveľa skôr.

2. Reader nikdy neadresuje seizmickú prácu, ktorú sme vykonali okolo Sfingy, ktorá je sčasti základom, ktorý som použil pre kalibráciu hrubého odhadu pre vek najskorších vykopávok v ohrade Sfingy.

Podľa môjho názoru je odhad dátumu založený na našej seizmickej práci kompatibilný s typom a množstvom erózie a zvetrávania, ktoré sú viditeľné v ohrade Sfingy a tiež sú v peknom vzájomnom vzťahu so známou paleoklimatickou históriou planiny v Gíze. Niektorí z mojich kritikov poukázali na to, že naše seizmické štúdie jednoducho zaznamenali podpovrchové vrstvy skaly skôr, než samotné zvetrávanie.

Tu by som poukázal na to, že diferenciálny zvetrávací vzor, ktorý sme zaznamenali v podpovrchových rezoch na sklone vrstiev skaly, je paralelný s dlážkou ohrady (ako sa od zvetrávania očakáva).

Okrem toho je dramaticky plytšia hĺbka vrstvy s nízkym spádom bezprostredne za zadnou časťou Sfingy celkom nekompatibilná s predstavou, že seizmické dáta jednoducho zaznamenajú pôvodný podklad vo vápenci.

3. Nepovažujem datovanie Sfingy na základe „známeho používania kameňa v starovekej egyptskej architektúre“ za presvedčivé.

Poukázal by som na to, že konštrukcie masívnych kamenných prác boli vykonané o miléniá skôr než cca v období 2800 pred Kristom v iných častiach Stredomoria (napríklad v Jerichu, v Palestíne).

Dokonca v Egypte je teraz uznané, že megalitické štruktúry v Nabta (západne od Abú Simbel v Hornom Egypte od piateho tisícročia pred Kristom) a pred-dynastická „Líbyjská paleta" (cca 3100-3000 pred Kristom), ktorá sa teraz nachádza v múzeu v Káhire, zaznamenávajúca opevnené mestá (ktoré mohli celkom dobre zahŕňať architektonické stavby z kameňa) pozdĺž západného okraja nílskej delty, boli postavené vo veľmi skorom dátume.

Považujem to za celkom predstaviteľné, že architektonické stavby z kameňa boli vykonané v Gíze pred obdobím roku 3000 alebo 2800 pred Kristom.

Podčiarknuté sčítané, pokiaľ sa mňa týka: Reader je ďalším geológom, ktorý potvrdil moje základné pozorovania a záver: Najstaršie časti Sfingy sa datujú späť do obdobia pred cca rokom 2500 pred Kristom.

Netýka sa to len veku Sfingy, že došlo k významnému vývoju od pôvodného vydania "Hlasov skál" (Voices of the Rocks). V júni 1999 som sa zúčastnil úžasnej konferencie, ktorú organizoval profesor Emilio Spedicato z Univerzity v Bergame s názvom „Nové scenáre pre evolúciu slnečného systému a dôsledky v histórii Zeme a človeka," na ktorú som bol pozvaný hovoriť o veku Sfingy.

Tejto konferencie sa zúčastnilo mnoho vedcov a výskumníkov, predstavujúcich mnohé „alternatívne," „heretické" a „katastrofické" stanoviská. Predovšetkým geológ profesor Alexander Tollmann z Viedenskej univerzity diskutoval o diele, ktoré uskutočnil so svojou neskoršou manželkou, Edith Tollmannovou.

Tollmannovci nazhromaždili množstvo dôkazov podporujúcich kometárne dopady na Zem na konci poslednej doby ľadovej, približne v období pred 13000 až 9500 rokmi (medzi rokmi cca 11000 a 7500 pred Kristom).

Ďalším dôležitým výskumníkom, ktorý sa zúčastnil konferencie „Nové scenáre", bol Dr. Mike Baillie, dendrochronológ (odborník na letokruhy) na Queen University v Belfaste. V ďalších podporných témach rozvinutých v "Hlasoch skál", Baillie zdokumentoval sériu „najužších udalostí letokruhov" v írskej chronológii duba v nasledujúcich dátumoch: 3195 pred Kristom, 2345 pred Kristom, 1628 pred Kristom, 1159 pred Kristom 207 pred Kristom a 540 po Kristovi.

Ako Baillie zdôraznil, tieto dátumy označujú hlavné environmentálne poklesy a tiež všeobecné časové obdobia hlavných rozpadov v dejinách ľudských civilizácií. Baillie tiež poznamenal, že niektoré z týchto dátumov môžu byť spojené s kometárnou aktivitou ovplyvňujúcou Zem.

Naozaj, verím, že tieto dátumy, spolu s dátumom 1178 po Kristovi, objasnené profesorom Spedicatom, môžu všetky predstavovať obdobia viac-menej intenzívnych kometárnych dopadov niekde na našej planéte. Tiež si všimnite, že sa zdá, že tieto dátumy nasledujú zhruba päťstoročný až tisícročný cyklus.

Keď sa pozrieme striedavo na každý z týchto dátumov, môžeme urobiť zopár príležitostných pozorovaní a špekulácií:

3195 p.n.l.: Snáď to označuje posledný koniec „kultúry Sfingy" (čas, kedy boli Veľká Sfinga a iné veľmi staroveké megalitické monumenty postavené), ktoré kvôli svojmu pádu a následnému kultúrnemu vákuu, vydláždili cestu pre dynastickú kultúru Egypta a iných stredozemských civilizácií, a rozvoj písma, ako ho poznáme
2345 p.n.l.: Kríza skorej Bronzovej doby
1628 p.n.l.: Koniec Strednej ríše v Egypte; dynastické zmeny v Číne
1159 p.n.l.: Koniec Bronzovej doby
207 p.n.l.: Spoločenský rozkol v Číne a na ďalekom Východe; rozpad rôznych helenistických ríš v kruhu stredozemskej oblasti, ktoré vyčistili cestu dominancii Rímskej ríše
540 n.l.: Rozpad tradičnej Rímskej ríše, ktorý ukončil staroveký svet a nástup Temných Vekov
1178 n.l.: Spoločenské nepokoje a rozruch, obzvlášť v Tichomorskej oblasti a Ázii (vrátane povstania Mongolov pod vedením Džingischána)

Na základe hore uvedeného vzoru, nebudem prekvapený, ak naša planéta zažije ďalšie významné kometárne stretnutie počas dvadsiateho prvého alebo na začiatku dvadsiateho druhého storočia.

Táto vyslovená budúca udalosť už možno bola načrtnutá v roku 1908 (verím, že pôvodcom bola kométa) v Tunguzskej oblasti Sibíri (http://www.bibliotecapleyades.net/esp_ciencia_tunguska.htm).

Mimozemské udalosti boli nedávno uznané, že zohrali hlavnú úlohu vo vývoji ľudskej kultúry vo veľmi vzdialenej minulosti. Vydanie časopisu Veda z 3. marca 2000 zahŕňa článok ohľadom kamenných nástrojov z južnej Číny datovaných približne do obdobia pred 800 000 rokmi.

Čo je obzvlášť zaujímavé ohľadom týchto nástrojov, je ich spojenie s tektitmi, sklenenými úlomkami roztavenej skaly, následkom dopadu meteoritu (dôsledok kolízie kométy alebo asteroidu s našou planétou). Zdá sa, že dopad spálil krajinu, dramaticky zmenil miestne prostredie, odkryl skaly, z ktorých boli naozaj vyrobené kamenné nástroje a vydláždil cestu pre skorú ľudskú inováciu.

V devastácii z dopadu a jeho následkov vznikli nové príležitosti pre kultúrny rozvoj.

Hmlovina Kraba, ako je to vidieť z Hubblovho vesmírneho teleskopu. Nižšia z dvoch veľkých hviezd, ktoré je vidieť v priezore, je Crab Pulsar, ktorá vyžaruje optické, ako tiež elektromagnetické impulzy.

Jasne sa zhromažďujú dôkazy, že mimozemské a obzvlášť kometárne udalosti priamo ovplyvnili priebeh ľudskej civilizácie. Zastávam predstavy prezentované v Hlasoch skál a témy, o ktorých sa tam diskutuje.

Viac než kedykoľvek verím, že sa musíme poučiť z minulosti, keď sa pripravujeme na budúcnosť.

Dúfajme, že sa poučíme včas.

Robert M. Schoch. Ph.D.

- pokračovanie -


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

Zostavil: J. D. Kenyon

2005

http://www.bibliotecapleyades.net/

Preklad: PH

Korektúry: Sokol

exkluzívne.cez.okno


Súvisiace:

Seriál: ŠACHTA, PODZEMNÁ CHODBA a CESTA
http://www.cez-okno.net/rubrika/serial-sachta-podzemna-chodba-a-cesta

O mýtoch v egyptológii
http://www.cez-okno.net/rubrika/o-mytoch-v-egyptologii


Sekcie: 
jún 30, 2015 18:50 popoludní
  • krát komentár

1 krát komentár

  1. Obrázok používateľa Jančo
    Jančojún 30, 2015 20:42 popoludní

    Komentár: 

    Je to fajn seriál, vďaka;)

 

 

Top