Obrázok používateľa CEZ OKNO
ZAKÁZANÁ HISTÓRIA III.: Skúmanie „väčšej starovekosti“ civilizácie 3

Lietajúce stroje... stratené kontinenty... sú to mýtické príbehy o mýtických krajinách, alebo nám tieto pradávne odkazy poskytujú dlho zabudnutý historický záznam, neskôr západnou vedou vylúčený ako fantázia?


Na zodpovedanie tejto otázky sa musíme pozrieť na históriu učenosti, aká pretrváva v Indii. Od devätnásteho storočia západní učenci vylučovali historický význam kultúrnych tradícií pradávnych národov, vrátane tých z južnej Ázie. S rozhodne etnocentrickou tendenciou experti históriu opätovne reinterpretovali.

Zistiac napríklad, že koreňové slová indického starovekého sanskritu sa javia vo svetových hlavných jazykoch takmer ako univerzálne, západní učenci vymysleli na vysvetlenie toho javu etnocentrickú schému, ktorú moderní indickí intelektuáli začali prijímať.

Predošlí európski ľudia určite kedysi existovali, predstavovali si učenci - indo-európska rasa, z ktorej svet, vrátane Indie, čerpal lingvisticky a geneticky. Učenci tiež z tohto scenára vylúčili Árijcov pradávnej Indie.

Táto Árijská rasa (Árjovia, http://sk.wikipedia.org/wiki/Indoeur%C3%B3pania, pozn. prekl.), ako nám povedali, bola odvodená z Európy a potom napadla údolie Indusu na severe Indie – činiac Sanskritskú a Védickú kultúru relatívne mladým produktom skôr, než predkom Západnej civilizácie.

James Schaffer, zo západnej Case Univerzity, uznávaný archeológ, špecializujúci sa na starovekú Indiu, k tejto záležitosti má čo povedať.

„Archeologické záznamy a staroveké ústne a literárne tradície južnej Ázie sa teraz zbiehajú."

Inými slovami, dokazuje sa, že mytológia Indie je historicky presná.

Schaffer potom napísal:

„Niekoľkí učenci navrhli, že v „písmach“ nie je nič, čo pevne umiestňuje Indo-Árijcov mimo južnú Áziu, a teraz to potvrdzuje i archeologický záznam... Odmietame povrchne zjednodušené historické interpretácie [západných učencov], datované do osemnásteho storočia... Tieto stále prevládajúce interpretácie sú významne oslabované európskym etnocentrizmom, kolonializmom..."

Južnú Indiu, zem, ktorej kultúrne korene vraj siahajú dokonca do oveľa hlbšieho staroveku než korene severu, stretol podobný osud.

Hovorcovia proto-dravidiánskeho jazyka, predchodcu rodiny jazykov hovorenými na juhu - a niektorí hovoria o samotnom sanskrite – vstúpili do Indie zo severozápadu, naliehajú západní učenci.

Obidve teórie vpádu boli vyžadované západnými vierami, najprv v teórii pôvodu Záhrady Edenu a potom, s príchodom darwinistov, vierou v široko uznávanú „mimo-africkú“ teóriu.

Ale teória Árijského vpádu bola odhalená. Žiadne kostrové dôkazy neukazujú na rozdiel medzi predpokladanými votrelcami a autochtónnymi národmi Indie.

A satelitné obrázky teraz ukazujú, že staroveká Harrapská civilizácia v údolí Indu a Mohendžo-Daro (http://www.bibliotecapleyades.net/esp_mohenjo_daro.htm), pravdepodobne upadla a zmizla kvôli klimatickým zmenám, vyschnutiu mýtickej rieky Saraswati, skôr než kvôli imaginárnym votrelcom. Koniec teórie Árijskej invázie, a nedávno objavené podmorské ruiny otvárajú podľa ortodoxných učencov ohľadom minulosti Pandorinu skrinku – nielen minulosti Indie, ale ľudskej rasy.

Ak sanskrit antedatuje iné svetové jazyky, a ak staroveké civilizácie existovali tam, kde sú teraz moria, ako sa môže prehistória vysvetľovať modernými západnými termínmi?

A koľko zo skutočnej histórie Indie je stále zatemnenej etnocentrizmom, kolonializmom či vedeckým materializmom? Koniec teórie Árijského vpádu môže predstavovať len špičku ľadovca mylných predstáv o veku a povahe starovekej Indie, jej kultúry, ľudu a úspechov.

Dlho sa tvrdilo, že Matka India bola zrodená v čase dávno predtým, než vznikli všetky mýty, keď chodili po Zemi Rišiovia, ľudia veľkej múdrosti a fenomenálneho duchovného dosiahnutia. Táto staroveká India sa datuje do čias, z ktorých vyrástli epické básne Ramajána, Mahabhárata a staroveké tradície Tamilnádu na juhu Indie.

Tamilnádu bola zem, o ktorej kultúre niektorí hovoria, že antedatuje kultúru severu, keď raz existovala ako časť Kumari Kandam (http://cs.wikipedia.org/wiki/Kumari_Kandam, pozn. prekl.) a datuje sa do ohromného obdobia 30 000 rokov pred Kristom.

Kumari Kandam zaplavila Veľká potopa, hovoria údajne záhadné texty Tamilnádu, tradície Siddhárta.

Toto je názor ozývajúci sa v spisoch plukovníka Jamesa Churchwarda (http://www.bibliotecapleyades.net/esp_autor_churchward.htm) a W. S. Cerveho, z ktorých obidvaja potvrdzujú znalosť textov, indických i tibetských, ktoré hovoria o dávno stratenom kontinente na Východe.

- pokračovanie -


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

J. D. Kenyon

2005

http://www.bibliotecapleyades.net/

Preklad: PH

Korektúry: Sokol

exkluzívne.cez.okno


Súvisiace:

Pôvod ľudstva
http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/povod-ludstva


Autori: 
január 24, 2014 19:19 popoludní

 

 

Top