Obrázok používateľa CEZ OKNO
Zamlčané dejiny Slovanov

PhDr. Viktor Timura, CSc. prichádza so svojou ďalšou vynikajúcou prednáškou!

V r. 1953-56 študoval na Vojenskej škole Jana Žižku v Bratislave, 1956-59 vo Vojenskom učilišti v Lipníku nad Bečvou a vo Vyškove na Morave. Po absolvovaní školy bol príslušníkom výsadkového vojska v Prešove, Holešove a v Prostějove. V r. 1967-71 študoval v Prahe a v Bratislave filozofiu, estetiku, teóriu a dejiny kultúry a umenia.

V r. 1971-82 pôsobil v Ústrednom dome armády v Prahe a na odlúčenom pracovisku v Bratislave, 1982-92 na historickom pracovisku Personálnej správy Federálneho ministerstva obrany v Bratislave, 1993-95 náčelník oddelenia kultúry na Ministerstve obrany Slovenskej republiky, od 1996 pracovník Národného literárneho centra, dnes Literárneho informačného centra v Bratislave. V odborných časopisoch publikoval štúdie z odboru filozofie, kulturológie, estetiky, od 90. rokov píše literárne kritiky. Napísal monografické štúdie o J. Kollárovi, P. J. Šafárikovi a Ľ. Štúrovi. Je spoluautorom syntézy Dejiny filozofického myslenia na Slovensku (1987), zostavovateľom a spoluautorom zborníka Estetická výchova v armáde (1980). Napísal monografické diela Generácia Všeslávie (1987), Slovienske kontinuá (1990), Ľudstvo a dejiny (1997), Peter Jaroš (1999).


RELÁCIU nájdete na tejto adrese


Zdroj: http://www.slobodnyvysielac.sk/


Súvisiace:

Exkluzívny rozhovor s Viktorom Timurom
http://www.cez-okno.net/clanok/exkluzivny-rozhovor-s-viktorom-timurom

CYRIL A. HROMNÍK Výber
http://www.cez-okno.net/rubrika/cyril-a-hromnik-vyber

OSKÁR CVENGROSCH Výber
http://www.cez-okno.net/rubrika/oskar-cvengrosch-vyber

Slovania
http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/slovania


Autori: 
október 24, 2016 22:55 popoludní

 

 

Top