Obrázok používateľa CEZ OKNO
ZAROVNÁNÍ PYRAMID

Jedním z mnoha úžasných faktů o třech pyramidách v Egyptě, které jsou staré minimálně 5000 let je, že jsou perfektně zarovnány k hlavním světovým stranám. Jak to víme? Většinou proto, že několik lidí je změřilo zhruba před sto lety a dodnes stále opakujeme to, co řekli. Avšak dnes již nemusíme odkazovat na staré a zřejmě nepřesné údaje!Archeologové Clive Ruggles a Erin Nell provedli týdenní průzkum pyramidového komplexu se zaměřením na upřesnění dat zmiňovaných zarovnání pyramid, jejich orientace a také určení nasměrování pokud možno co nejvíce dalších struktur v jejich okolí. K tomu se tým odchýlil od tradiční metody použití rohů budov a namísto toho se zaměřil na sérii bodů podél nejlépe zachovaných částí na každé straně.

Výsledky? Nell a Ruggles odhalili, že pyramidy jsou skutečně velice přesně zarovnány se světovými stranami a že existuje jen velice malá odchylka v orientaci mezi spojnicí sever-jih dvou největších pyramid. Strany prostřední pyramidy ještě více dokonale kolmé, než ty u Velké pyramidy. Zřejmě více zajímavý objev je ten, že osa východ-západ obou pyramid je ještě více blíže skutečné “přesnosti”, než ta sever-jih. Mnoho let se spekulovalo, jestli bylo zarovnání pyramid výsledkem pozorování cirkumpolárních hvězd severní oblohy, nebo Slunce (za použití poledních stínů, nebo vycházejících bodů při rovnodennosti). Tato debata byla také často součástí spekulace o egyptské kultuře té doby, která byla zaměřena na “sluneční kult”, nebo “hvězdný kult” a možnou změnu z hvězdného na sluneční mezi faraonem Chufu a jeho synem Chafrénem.

Každopádně Nell a Ruggles učinili závěr, že hlavní pyramidy byly pravděpodobně zarovnány pomocí hvězd. Nicméně, také citovali svá data, že “větší kontext souvisejících struktur ukazuje, že orientace východ-západ za pomoci východu Slunce (v jednom případě) a západu Slunce mohla být, nebo přímo je, hlavním faktorem ve většině případech.”

Více také zde (EN):

http://arxiv.org/abs/1302.5622

www.dailygrail.com

Preklad: Michael M. Faitl

Zdroj: astronauti.cz


Súvisiace:

EGYPT
http://www.cez-okno.net/sekcia/sekcie/egypt


apríl 04, 2013 22:50 popoludní
  • krát komentár

0 krát komentár

 

 

Top