Obrázok používateľa CEZ OKNO
Zázračné dráhy země a magická místa

„Žádnou dostatečně vyvinutou technologii nelze odlišit od magie.“
Arthur C. Clarke

Celou naši planetu pokrývá síť jemných energií. Tyto geomagnetické dráhy, někdy nazývané „ley-lines,“ tvoří pravidelnou mřížku.


Jako první objevil ley-lines v minulém století britský amatérský archeolog a krajinný fotograf Alfred Watkins, když se zabýval průzkumem anglických megalitických památek poblíže Herefordshiru. Přitom si povšiml jedné zvláštní okolnosti: V místech, kde se geomagnetické dráhy protínají, se nacházejí průsečíky pomyslné mřížky - a v nich leží uzlové body neboli energetická silová pole.

Pátral proto dále, až objevil v jedné knihovně knihu od Williama Henryho Blackyho, člena Britské královské společnosti, který zemřel v roce 1872, ve které se píše: „Monumenty, které známe, spojují dlouhé, geometrické čáry, které protínají britské ostrovy, Irsko, Hebridy, Skotsko a Orknejské ostrovy až po polární kruh. Jsou ale také v Indii, Číně a v dalších východních zemích.“

Tato myšlenka Alfreda Watkinse zaujala natolik, že roku 1925 vydal o této problematice svoji vlastní knihu.

V ní přesně popsal zeměpisnou polohu všech Ley-lines. Podle závěrů jeho pozorování tyto podivuhodné čáry nespojují pouze kamenné kruhy, menhiry, uměle vytvořené pravěké kopce a křesťanské kostely, ale i zříceniny hradů, staré vyznačení hranic a křižovatky cest z předřímské doby.

Že je existence geomagnetických drah známá již od nepaměti, je patrné z toho, že na mnoha místech, na kterých dnes stojí významné stavby, bývala v dávné minulosti posvátná obětiště nebo se na nich vykonávaly pohanské obřady.

Watkinsovo pojednání o záhadných liniích ley-lines zkoumalo později několik odborníků na archeologii, jako například Paul Devereux a mimo jiné také matematik Robert Forrest. Oba přitom ke svému nemalému úžasu zjistili, že Alfréd Watkins má pravdu. Ukázalo se, že téměř naprostá většina ley-lines je nesporně pravá, ačkoliv nevíme, jak je to možné.

Je jisté, že všechny prastaré kultury jako Egypt, Mezopotámie, Mayové a mnohé další po celém světě jsou navzájem propojeny zemskými liniemi, které vyzařují energetická pole. Velká pyramida, anglické Stonehenge a Machu Picchu v peruánských Andách leží právě na těchto místech.

Zajímavé je, že tyto linie spojují i takové přírodní útvary, jako je například hora Mount Everest nebo Ayersova skála v Austrálii. Jak vidíme na chování lidí, majících blízko k přírodě, jako jsou původní australští obyvatelé Aboriginové, kteří při svých cestách buší sledují zemské dráhy podle nám, moderním lidem naprosto nepochopitelné intuice, je jisté, že naši předkové tyto energetické linie dobře znali a používali. Jen zatím nevíme přesně k čemu. Není náhoda, že Aboriginové nazývají ley-lines „cestami, po kterých se kdysi po zemi procházeli bozi.“ Je možné, že tato místa, ležící na průsečících těchto energetických drah, mohla být v minulosti využívána jako přírodní vysílače a přijímače.

To by potvrzovalo dávné legendy, které vypráví o tom, že tímto způsobem mohli lidé hovořit se svými předky, nebo dokonce s „bohy.“

Alfredu Watkinsovi se podařila navíc prokázat i další neuvěřitelná souvislost: Jména měst, kopců a hor, které se nacházejí na těchto přímkách, mají často stejný slovní původ, což zdokumentoval stovkami nasbíraných příkladů. V mnoha jejich názvech bylo objeveno slovo „Hvězda“. Napadá nás, proč právě toto slovo? Co to asi znamená? Předali tyto neuvěřitelné vědomosti našim předkům před tisíciletími příchozí z hvězd?

A ještě jedna záhada, která má rovněž podle všech známek přímou souvislost s geomagnetickými liniemi: Výskyt pozorování UFO, neidentifikovatelných létajících objektů, o kterých někteří badatelé tvrdí, že jde o stroje, pocházející z jiných prostorových dimenzí či dalekých vesmírných systémů, byl zjištěn ve zvýšené míře právě na místech, kde se zemské linie Ley-lines protínají. Otázka tedy zní: Mohou tato místa sloužit jako letové linky, křižovatky či vstupní brány pro inteligentní bytosti, pocházející z jiných světů, které dokážou cestovat časem?


Obr. ›› VEĽKÉ ROZLÍŠENIE


Magdalena Zachardová

Zdroj: http://magdalenazachardova.pise.cz/


AUTORKINE KNIHY je možné zakúpiť i na tejto adrese.

Súvisiace:

OČKO: Planetárna mriežka - Posvätné chrámy
http://www.cez-okno.net/clanok/ocko-planetarna-mriezka-posvatne-chramy

Leyove línie
http://www.cez-okno.net/leyove-linie

Magdalena Zachardová
http://www.cez-okno.net/autor/magdalena-zachardova


február 16, 2015 22:31 popoludní

 

 

Top