Zásnuby s antikou

Vojtech Zamarovský zľudštil a sprítomnil najstaršie dejiny ľudstva.
„Čo mi dalo gymnázium? Mám taký dojem, že nič. Čo viem o dejinách ľudstva a o živom svete, viem z knižnice môjho otca.

Zabijaci riek

Vláda Ivety Radičovej schválila Návrh koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030, ktorý otvoril dvere masovej výstavbe malých vodných elektrární na väčšine slovenských riek. Toto rozhodnutie však malo jednu chybu - padlo bez predchádzajúceho posúdenia vplyvov na životné prostredie. Odborníci varujú, že plánovaná výstavba 368 hatí a zdrží vodných elektrární smeruje z hľadiska cestovného ruchu, rozvoja rybárstva a ekológie k úplnej devastácii našich riek.

Po stopách zrodu najmenších veľhôr sveta

Už na prvý pohľad sa líšia od iných slovenských pohorí. Sú najmenšími veľhorami na svete, no zároveň najvyšším a najsevernejším pohorím v celom 1 400-kilometrovom oblúku Karpát. Vysoké Tatry. Za svoju rozmanitosť a krásu, ale aj ostrý, skalnatý a členitý tvar vďačia činnosti ľadovcov, ktoré ich formovali pred mnohými tisícročiami.

Top