11-11-11

Ľúbivými vyhláseniami sa snažia udrieť na strunku všetkých „pripravených“. Hovoria o „oficiálnych opatrovníkoch a strážcoch novej Zeme“. Dokonca o „ochrancoch všetkého stvorenia a pánoch hmotného sveta, ktorí majú viesť svojim žiarivým príkladom ľudstvo do lásky v plnom rozsahu“! Oslovili už aj vás?

Nič nie je zadarmo

„Mocný Duch Svetla, ktoré žiari Kozmom, pritiahni môj plameň bližšie v harmónii k tebe. Pozdvihni môj oheň von z temnoty, magnet ohňa, ktorý je v Jednote so VŠETKÝM. Pozdvihni moju dušu, ty mocný a silný. Dieťa Svetla, neodvracaj sa. Pritiahni ma silou, aby som sa rozpustil v tvojom ohnisku; v Jednote so všetkými vecami a všetky veci v Jednom, v ohni námahy života a v Jednote s Rozumom.“
Smaragdová doska IV – Zrodenie Vesmíru

Top