Vyššia, všetko zahŕňajúca Realita (Pradávne tajomstvo Kvetu Života 3)

Ďalší prvok na ktorý sa sústredíme má veľa mien, ale v súčasnosti sa zvyčajne označuje ako vyššie ja. V realite vyššieho ja existujeme okrem tohto sveta aj v iných svetoch. Je toľko dimenzií a svetov, že to takmer prekonáva ľudskú predstavivosť. Tieto úrovne sú veľmi zvláštne a matematické vzťahy, odstup a vlnové dĺžky v nich a medzi nimi sú rovnaké ako vzťahy v hudobných oktávach a v iných aspektoch života. Ale teraz je vaše vedomie, patriace do tretej dimenzie, pravdepodobne odtrhnuté od vašej vyššej stránky a tak si uvedomujete len to čo sa odohráva tu na Zemi.

Ako pád Atlantídy zmenil našu Realitu (Pradávne tajomstvo Kvetu Života 2)

O niečo menej ako pred 13 000 rokmi sa v dejinách našej planéty udialo niečo veľmi dramatické, niečo čo sa chystáme podrobne preskúmať, pretože to čo sa stalo v minulosti, ovplyvňuje teraz každý aspekt nášho života. Všetko čo každodenne prežívame, vrátane špeciálnej techniky ktorú používame, prepukajúcich vojen, jedál ktoré jeme a dokonca spôsob akým vnímame život, je priamy dôsledok určitej postupnosti udalostí, ktoré sa udiali na konci éry Atlantídy. Následky týchto dávnych udalostí úplne zmenili spôsob ako žijeme a interpretujeme Realitu.

Pradávne tajomstvo Kvetu Života

Je tak veľa bytostí – sú ich stovky – ktoré mi pomáhali zavŕšiť túto prácu. Nemôžem ich všetky menovať, ale cítim potrebu oceniť aspoň niekoľko z nich. Vám ostatným, ktorých je príliš veľa na to aby som vás menoval, ďakujem z celého srdca, s prosbou aby toto dielo naozaj pomohlo ľuďom pochopiť kým v skutočnosti sú, aby sme spolu mohli vytvoriť láskyplnejší svet – a možno aj láskyplnejší vesmír. Ďakujem vám drahí moji.

2012 očami Drunvalo Melchizedeka

V tomto interview bude hovořit Drunvalo Melchizedek o spuštění velkých změn na Zemi v souvislosti s rokem 2012 a o tom co věděli Máyové o těchto přicházejících změnách. Vysvětluje, že vesmír prochází cykly. Jakmile poslední cyklus dosáhne svého konce, jež je mnohými považován, že se uskuteční roku 2012 dne 21. 12., nastane masivní posun v zemských pólech. V souvislosti s tím jak dlouze posun trvá, by účinky na lidskou paměť a mysl, jakožto i na zemský povrch mohly být extrémní. Melchizedek, jenž strávil přes 25 let pracováním s Máyi, upřesnil, co mu řekli oni o těchto blížících se změnách na Zemi. Odhalil také, že Máyové věří, že onen neslavný den v prosinci roku 2012 je vlastně „nejméně pravděpodobný den“ ve kterém se může cosi přihodit. Podle nich má tento jev započít někdy v časovém úseku 24. 10. 2007 a končí v roce 2015. Melchizedek poukázal na výbuch Holmesovy komety z 24. října roku 2007, jakožto předpovězený posel „momentu, kdy Konec věku započal“.

Stránky

Top